Translations:Glossary/5/sv

Följande ordlista är tänkt att hjälpa dig ta dig fram genom djungeln av nya namn och nya koncept. I vissa fall finns det länkar från komponenter i KDE 3 till motsvarande komponenter i KDE SC 4.


This page was last edited on 28 June 2010, at 05:48. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.