Translations:KDevelop5/Manual/Debugging programs/6/da

Jump to: navigation, search

Nå fejlsøgeren standser (ved et stoppunkt eller et sted, hvor abort() kaldes) kan du få forskellig slags information om dit program. I billedet ovenfor har vi for eksempel valgt værktøjet Frame Stack for neden i vinduet (det svarer nogenlunde til gdb's kommandoer "backtrace" og "info threads"), som til venstre viser de forskellige tråde, som i øjeblikket kører i dit program (der er i alt 8) og til højre, hvordan udførslen kom til det aktuelle stoppunkt (her blev run() kaldt fra main(); listen ville være længere, hvis vi var stoppet i en funktion kaldt fra run() selv). Til venstre kan vi inspicere lokale variable, herunder det aktuelle objekt (det objekt, som variablen this henviser til).


This page was last modified on 1 October 2017, at 08:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.