Translations:KMail/FAQs Hints and Tips/73/ca

S'ha produït un error en obtenir informació de carpeta.
 No s'ha pogut determinar l'estat del recurs
 Un intent per determinar informació quant a l'estat del recurs 
No es pot obtenir informació quant a la carpeta INBOX.customflags.
El servidor ha respost: Mailbox does not exist, or must be subscribed to.,
Mailbox no existeix, o heu d'estar subscrit.,
 com ara nom del recurs, tipus, mida, etc., no ha reeixit.
 Raó tècnica: No s'ha pogut engegar el recurs

This page was last edited on 25 July 2011, at 23:57. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.