Translations:PageLayout/13/ca

! Categoria | La categoria normalment serà el nom de la llista d'aplicacions que apunta a la vostra pàgina, per exemple, les aplicacions llistades a Applications/Office es mostren sota la declaració [[Category:Office]]. | important |}


This page was last edited on 7 December 2013, at 21:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.