Späť k UserBase, vpravo naspodu postrannej lišty na každej stránke uvidíte Prihlásiť odkaz. Kliknite na Prihlásiť sa pomocou OpenID, vyberte si možnosť prihlásenia (napr. KDE Identita) a prihláste sa. Následne budete požiadaný o vytvorenie užívateľského mena pre UserBase.


This page was last edited on 6 July 2014, at 20:46. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.