Translations:Toolbox/99/ca

Jump to: navigation, search

Els sis arguments són opcionals. Per a les primeres pàgines, sense pàgina anterior o les últimes pàgines, sense pàgines següent, utilitzeu això:

{{Prevnext2|nextpage=Following Pagename|nexttext=Aquesta pàgina s'hauria de llegir després}}
{{Prevnext2|prevpage=Previous Pagename|prevtext=La pàgina abans d'aquesta pàgina}}

Si no s'especifica un indexname es mostrarà el nom de la pàgina actual.


This page was last edited on 29 July 2012, at 14:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.