Translations:What is KDE/15/sv

Ett diagram av de olika sidorna av KDE-gemenskapen

KDE är en gigantisk gemenskap av människor som skapar mjukvara. Därför finns det många sidor av KDE-plattformen. Några av de mer grundläggande delarna av plattformen är:

  • arbetsytan Plasma - användargränssnittet, skräddarsytt för olika enheter som datorer, notebooks och mobiltelefoner
  • delar av KDE-plattformen - öppnar upp vanliga funktioner för program
  • KDE-program - mjukvaruprogram som skapats för att utnyttja plattformen fullt ut

This page was last edited on 23 June 2010, at 19:41. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.