• Іншы платформы — даякы програмы з KDE може хосновати во Windows, Mac OS X і на портабилных пристроях, окрем Nokia N810.
  • Комплекс офісного софтверу про веджіня бізнісу — KDE — то не лем забава, середовище може помочі ку звекшіню ефектівности і орґанізованости вашой роботы.
  • Комплексный выбер проґрамів про вывой — Сниєте написати фантастічный новый проґрам? KDE вам поможе в тім.

This page was last edited on 27 August 2010, at 05:57. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.