Difference between revisions of "Amarok/Manual/ConfiguringAmarok/cs"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Každá podpůrná vrstva přichází se svými vlastními kodeky, takže v závislosti na podpůrné vrstvě, kterou si zvolíte, budete také potřebovat stáhnout kodeky, j...")
Line 157: Line 157:
  
 
<span id="Notifications"></span>
 
<span id="Notifications"></span>
=== Oznámení ===
+
=== Oznamování ===
  
  

Revision as of 17:46, 26 August 2013

Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎українська

Nastavení Amaroku

Při prvním spuštění je uděláno základní nastavení; podívejte se také na Průvodce rychlým spuštěním: Začínáme. Ale je toho více, co se dá nastavit.

Pro přístup k nabídce s nastavením jděte do Nastavení -> Nastavit Amarok... a uvidíte následující dialog:


Obecné volby nastavení

Obecné

Na obrázku výše vidíte některé obecné volby, jež můžete nastavit. V závislosti na distribuci se mohou výchozí nastavení lišit. Když je ukazovátko myši nad volbami, ukáže se nástrojová rada, která vysvětlí význam toho kterého nastavení.

Obecné volby:

Volba Nástrojová rada
Ukázat ikonu v oznamovací oblasti panelu Zaškrtněte pro povolení ikony Amaroku v oznamovací oblasti panelu.
Automatically retrieve cover art Zaškrtněte pro povolení automatického získání obalu z internetu.
Enable context applets collapse animations Zaškrtněte pro povolení animací při zavírání doplňků v poli s hudebními souvislostmi.
Automatically scroll playlist to current track Zaškrtněte, aby se seznam skladeb posunoval, aby byla nynější skladba vždy viditelná.
Show Moodbar in progress slider Náladový proužek umožňuje pohyb ve vaší hudbě pomocí zraku. Všimněte si, prosím, že tato funkce vyžaduje vnější nástroj generátoru náladového proužku, nebo skript.
Styl náladového proužku Vybrat styl zobrazení nálady.

Pokud povolíte náladový proužek, buďte si vědomi následujících požadavků: Náladový proužek se bude zobrazovat jen tehdy, když byly vaše skladby označeny náladami. Více se o náladovém proužku dozvíte v části nazvané: Náladový proužek.

Místní sbírka

Nastavení místní sbírky

Tento dialog ukazuje váš souborový systém jako stromovou stavbu, která zobrazuje složky se sbírkou. Výběr složky vždy zahrnuje její podsložky. V těchto složkách budou hledány hudební soubory, ze kterých bude vytvořena vaše sbírka. Můžete na složku klepnout pravým tlačítkem myši, aby byla tato prohledána, pokud to bylo předtím vybráno.

Volby pro sbírku:

Volba Nástrojová rada
Fully Rescan Entire Collection Prohledat celou sbírku. Nebudou tím smazány žádné statistiky.
Import Zavést hodnocení a/nebo statistiky ze starších verzí Amaroku, hromadného skeneru nebo multimediálních přehrávačů.
Scan folders recursively (requires full rescan if newly checked) Je-li vybráno, Amarok bude číst všechny podsložky.
Watch folders for changes Je-li vybráno, složky se sbírkami budou sledovány kvůli změnám. Hlídač nepostřehne změny, které se odehrají za symbolickými odkazy.
Importing Music: Transcode tracks Zda má Amarok překódovat skladby, když jsou kopírovány nebo přesouvány do místní sbírky.

Zavedení statistik

Tato volba vám umožní zavedení statistik, tj. hodnocení a výsledků ze

  • staršího Amaroku verze 1.4.x (z databází SQLite, MySQL nebo PostgreSQL), nebo z
  • iTunes

Nezavádí statistiky z databáze Amaroku 2.x, takže pokud chcete udělat sloučení starší verze databáze 2.x, budete to muset udělat vlastnoručně.

Popisná data

MetadataDialog.png

Tento dialog vám umožní provést nastavení pro zacházení s popisnými daty. Toto je samostatná stránka počínající s Amarokem 2.7

Volby pro popisná data:

Volba Nástrojová rada
Write statistics to file Check to write play-changing statistics as tags back to the audio files.
Write covers to file, maximum size... Check to write changed covers back to the audio files. This will replace existing embedded covers. Select a value from the drop-down list to set the maximum size of the cover.
Enable character set detection in ID3 tags If checked, Amarok will use Mozilla's Character Set Detector to attempt to automatically guess the character sets used in ID3 tags. If your tags are correct, it is more safe to leave this option turned off.

Seřízení statistik

Tento dialog vám umožní uchovat statistiky vaší sbírky seřízené. Ujistěte se, že zaškrtáváte pouze sbírky, mezi nimiž chcete seřizovat data.

Volby pro seřízení statistik:

Volba Nástrojová rada
Synchronize Rating Check to synchronize ratings between collections.
Synchronize First Played Check to synchronize first played dates between collections.
Synchronize Last Played Check to synchronize last played dates between collections.
Synchronize Playcount Check to synchronize playcounts between collections.
Synchronize Labels Check to synchronize labels between collections.

Přehrávání

Dialog pro nastavení přehrávání

Nastavit volby pro přehrávání a multimediální systém KDE Phonon.

Volba Nástrojová rada
Fadeout on stop If checked, Amarok will slowly fade the volume of the playing track on stop or at the end of the playlist, or stop playback immediately.
Fadeout on pause If checked, Amarok will slowly fade the volume of the playing track on pausing the current track.
Fadeout duration The length of the fadeout, in milliseconds.
Inhibit automatic suspend if playing If checked, Amarok will prevent the computer from being suspended will a track is playing.
Pause playback on suspend If checked, Amarok will pause playing of the current track when the computer is about to suspend.
Resume playback on start If checked, Amarok will resume playback where you left it the last session -- just like a tape-player.

Nastavení Phononu

Phonon je multimediální systém používaný Amarokem. Byl vytvořen, aby KDE 4 umožnil nezávislost na multimediální systémech, jako jsou GStreamer nebo VLC, a aby poskytl stabilní API po dobu života KDE 4. Přidaným bonusem je, že zjednodušuje vývoj tím, že poskytuje jednoduché API, které pracuje na různých platformách, jako jsou Windows a OS X.

Pro vás uživatele to znamená, že si můžete vybrat multimediální systém, který vám nejlépe vyhovuje. Obvykle je přednastaven vaší distribucí.

Potíže s přehráváním v Amaroku typicky nejsou problémem Amaroku, ale spíše problémem Phononu, protože Amarok se už o zvuk přímo nestará.

Karta pro nastavení zařízení
AmarokConfigurationDialog2.7PhononDevice.png

Depending on your OS and distribution, you may need to use ALSA, OSS, PulseAudio, or something else as your default playback device. Find one that works for you with the Test button and apply to all types of output. If you would like different types of output to go with different devices, this is possible as well.

Karta pro nastavení reproduktoru
AmarokConfigurationDialog2.7PhononHardware.png

Když chcete změnit běžné nastavení reproduktoru, zde je místo, kde se to dělá.

Karta pro podpůrnou vrstvu
AmarokConfigurationDialog2.7PhononBackend.png

V závislosti na operačním systému zde vidíte volby jako Gstreamer, VLC, nebo DS9 (Windows). Doporučená podpůrná vrstva pro Phonon pro uživatele Linuxu je VLC nebo Gstreamer.

Pokud nevidíte VLC nebo Gstreamer, nainstalujte jejich balíček. U většiny distribucí se například balíček pro VLC jmenuje phonon-backend-vlc.

Každá podpůrná vrstva přichází se svými vlastními kodeky, takže v závislosti na podpůrné vrstvě, kterou si zvolíte, budete také potřebovat stáhnout kodeky, jelikož většina distribucí je z právních důvodů nedodává.

Oznamování

Dialog pro nastavení oznamování


,

Volba Nástrojová rada
Use On-Screen Display Check to enable the On-Screen Display. The OSD briefly displays track data when a new track is played. Once checked, the OSD will be visible on your screen and you can drag it to the location you prefer.
Duration The time in milliseconds for which to show the OSD. The value must be between 500 ms and 10000 ms.
Screen Allows you to choose the screen that should display the OSD if you have a multiscreen setup. Default is 0.
Translucent Check to enable translucency if supported by your desktop system.
Font scale (choose the size of the font in the OSD)
Don't show when a fullscreen application is active Do not show On-Screen Display if another application is focused and running in fullscreen mode.
Use custom colors Check to enable custom colors for the On-Screen Display text.
Text color Click to select the color of the OSD text.
Use system notifications Check to use the system notification. This can vary depending on your desktop system and/or distribution.

Databáze

Dialog pro nastavení vnější databáze

The default database is already set to use embedded MySQL. For most users there is no need to configure an external database, as there is no change in performance. If you want to share your database or use it remotely, you can configure an external MySQL database.

Amarok expects the external database and user account to already exist. The user also requires full access to the database. You MUST restart Amarok after changing these settings.

If your database is not already set up, you can use the SQL commands in the field at the bottom to do so, after replacing the password with the correct one.

Volba Nástrojová rada
Use external MySQL Database Check to enable the use of an external database.
Server Enter the name of the existing MySQL server.
Port Enter the port number to access the server. Default is port 3306.
Username Enter the username to access the database with full access privileges.
Password Enter the password for the default user.
Database Enter the name of the database. Default preset is amarokdb.

You can find more information about the External Database here.

Přídavné moduly

Dialog pro nastavení přídavných modulů

Plugins configuration controls Collections, Internet Services, and Local Collection Backends.

Sbírky

Amarok nabízí přístup k následujícím sbírkám, pokud jsou dostupné:

Sbírka Popis
Sbírka AudioCD Přídavný modul pro sbírku AudioCD pro Amarok
DAAP Collection DAAP collection plugin for Amarok
iPod, iPad & iPhone Collection Plugin to use iPod-like devices as collections in Amarok
MTP Collection MTP collection plugin for Amarok
Universal Mass Storage Collection UMS/USB collection plugin for Amarok
UPnP Collection UPnP collection plugin for Amarok

Internetové služby

Amarok offers by default the following Internet services:

Service Description Needs configuration Icon-configure.png
Ampache Use an external music server Yes, Ampache server needed
gpodder.net Podcast service. See also gpodder.net No
Jamendo Listen to free music published under Creative Common licenses. See also Jamendo.com No
Last.fm A popular internet radio service, streaming only for subscribers. See also Last.fm Yes, personal information to scrobble
Magnatune Store Preview and buy music from a non-evil record label. See also Magnatunes.com Only for downloads
MP3 Music Store Access the Amazon MP3 Store directly from Amarok Yes
mp3tunes A personal mp3 locker. See also mp3tunes.com Yes
Podcast Directory Browse and subscribe to a huge choice of podcasts No


Other service are available through scripts.

Podpůrné vrstvy pro místní sbírku

Amarok offers you access to the following Local Collection Backends, if they are available:

Zařízení Popis
Local Files & USB Mass Storage Backend Local Collection folders on local and pluggable disks
NFS Share Backend Local Collection folders on remote NFS shares (Network File System)
SMB (Windows) Share Backend Local Collection folders on remote Samba (Windows) shares

Nastavení Ampache

If you have access to a remote Ampache music server, click Icon-configure.png and enter the necessary information. You can configure access to more than one Ampache server. For more information see the Ampache section in what follows.

Nastavení Last.fm

While streaming is free with Last.fm's own online player for residents of the US, the UK and Germany, it only works in Amarok for paid subscribers. Scrobbling is free, however, provided you enter your Last.fm username and password by clicking Icon-configure.png. Amarok allows you to store the password in the secure KDE Wallet. If you decline the use of Kwallet, your password will be stored in clear text instead.

Nastavení Magnatune store

Listen to the music offered by Magnatune for free and buy it directly through Amarok. Click Icon-configure.png to add your membership credentials if you are a member and/or add your email address to re-download music you previously have downloaded from Magnatune.

To download, you then go to the Media Sources pane, select the Internet section and click on the Magnatune Store. It will then download the catalog where you can search and select the music you want to buy.

Nastavení MP3 Store

Access the Amazon MP3 Store directly from Amarok.

The Amazon MP3 Store needs to know what country you are located in because it offers different items depending on your location. The following countries are allowed:

  • France
  • Austria, Germany, Switzerland
  • Japan
  • United Kingdom
  • United States (default)

NOTE: Changing the country invalidates your shopping cart. If your country is not in the list, you cannot use the Amazon MP3 Store because it is not supported by Amazon.

Nastavení mp3tunes

If you have a personal mp3tunes locker, click Icon-configure.png and enter your username and password. You will then be able to access your online locker.

Skripty

Scripts configuration dialog (click to enlarge)

Script Configuration in Amarok covers Generic, Lyrics, and Scriptable Service scripts. Scripts are added in the Manage Scripts dialog.

Generické skripty

Generic scripts add functionality to Amarok. The Amarok Script Console is available by default; other scripts which add CD burning, cover image storage, games, and many other choices are available. If installed, these scripts will show up in the Tools menu.

Skripty pro texty písní

A variety of lyrics scripts are available; Ultimate Lyrics is provided by default. Your chosen lyrics scripts will provide the lyrics shown in the Lyrics applet in the Context pane.

Skripty pro skriptovatelné služby

Scriptable services, if enabled, will show up in the Internet Services in the Collections pane. Many collections of streams are available, in many languages, and from many sources.

Spravovat skripty

At bottom of the configuration dialog are two options:

  • Automatically update built-in scripts
Automatically download and install updates for the built-in scripts from the Amarok website if available. Enable if you usually have a working Internet connections, and want your scripts automatically updated. This will not update user-supplied scripts from KDE-apps.org.
  • Manage Scripts button
Browse, install and uninstall user-supplied scripts; also search, sort and rate the scripts in the Amarok Add-on Installer.
Instalátor doplňků
Amarok Script Manager

Using the Add-on Installer, one can install the latest user-contributed Amarok scripts. There are also options to search, sort and rate the scripts.

The Install Scripts and Uninstall buttons can be used to manage scripts. One can install script packages of type amarokscript.tar, amarokscript.tar.bz2, amarokscript.tar.gz

Informace o skriptu

Learn more about a script using the Icon-dialog-information.png button.

A script can also be executed directly in the Amarok Script Console. This is activated by selecting the Script Console and confirm the selection by hitting either the OK or the Apply button. To deactivate the Script Console deselect it and confirm again.

large

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.