Difference between revisions of "Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/ViewMenu/cs"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Nabídka Pohled")
(Created page with "V této nabídce jsou i dvě kulatá přepínací tlačítka, která se používají kvůli volbě, který ''nástrojový pruh'' '''Amarok''' použije. ''Základní nástrojo...")
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
=== View Menu ===
+
=== Nabídka Pohled ===
  
This top-level menu contains options to adjust the layout of '''Amarok''', and a checkbox to lock the configuration; use this to prevent any accidental changes to the '''Amarok''' window layout.
+
Tato hlavní nabídka obsahuje volby pro upravení rozvržení '''Amaroku''', a zaškrtávací políčko pro uzamknutí nastavení. Toto uzamknutí použijte, abyste zabránil jakýmkoli náhodným změnám v rozvržení okna '''Amaroku'''.
  
 
[[File:Amarok2.6ViewConfigMenu.png|center|thumb|Nabídka Pohled]]
 
[[File:Amarok2.6ViewConfigMenu.png|center|thumb|Nabídka Pohled]]
  
==== Changing the Amarok Toolbar ====
+
==== Změna nástrojového pruhu Amaroku ====
  
There are also two radio buttons in this menu, which are used to choose which ''Toolbar'' '''Amarok''' will useThe ''Main Toolbar'' has a larger height and slightly different controls than the ''Slim Toolbar.''  The ''Main Toolbar'' contains two main control buttons: a <menuchoice>Play</menuchoice> / <menuchoice>Pause</menuchoice> button and a button for controlling the volumeIt also displays the name of the current media file and a slider for showing, as well as changing, the position of playback. More about [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/Toolbar|the Toolbar]].
+
V této nabídce jsou i dvě kulatá přepínací tlačítka, která se používají kvůli volbě, který ''nástrojový pruh'' '''Amarok''' použije.  ''Základní nástrojový pruh'' má větší výšku a lehce odlišné ovládání, než jaké má ''štíhlý nástrojový pruh.''  ''Základní nástrojový pruh'' obsahuje dvě hlavní ovládací tlačítka: <menuchoice>Přehrát</menuchoice> / <menuchoice>Pozastavit</menuchoice> a tlačítko pro ovládání hlasitostiTaké zobrazuje název nynějšího souboru a posuvný ukazatel, kterým se ukazuje, jakož i mění poloha přehrávání. Více o [[Special:myLanguage/Amarok/Manual/AmarokWindow/Toolbar|nástrojovém pruhu]].
  
[[File:amarok_main_toolbar.png|600px|thumb|center|The Main Toolbar]]
+
[[File:amarok_main_toolbar.png|600px|thumb|center|Základní nástrojový pruh]]
[[File:amarok_slim_toolbar.png|600px|thumb|center|The Slim Toolbar]]
+
[[File:amarok_slim_toolbar.png|600px|thumb|center|Štíhlý nástrojový pruh]]
  
==== Amarok Window Layouts ====
+
==== Rozvržení okna Amaroku ====
  
If the <menuchoice>Lock Layout</menuchoice> button is unchecked, the ''Media Sources'', ''Context'' and ''Playlist'' tabs can be toggled and many layouts can be created as shown below:
+
Pokud je zrušeno zaškrtnutí pro <menuchoice>zamknutí rozvržení</menuchoice>, lze přepínat karty pro ''hudební zdroje'', ''hudební souvislosti'' a ''seznamy skladeb'' a je možné vytvářet mnoho odlišných rozvržení, jak je to ukázáno níže:
  
 
[[File:Amarok_layout11.png|600px|thumb|center]]
 
[[File:Amarok_layout11.png|600px|thumb|center]]
Line 30: Line 30:
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/AmarokMenu | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Playlist
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/AmarokMenu | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Playlist
| prevtext=Amarok Menu | nexttext=Playlist Menu
+
| prevtext=Nabídka Amarok | nexttext=Nabídka Seznam skladeb
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Back to Menu
+
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Zpět do nabídky
 
}}
 
}}
  

Latest revision as of 14:09, 31 August 2013

Other languages:
čeština • ‎dansk • ‎English • ‎polski • ‎português do Brasil

Nabídka Pohled

Tato hlavní nabídka obsahuje volby pro upravení rozvržení Amaroku, a zaškrtávací políčko pro uzamknutí nastavení. Toto uzamknutí použijte, abyste zabránil jakýmkoli náhodným změnám v rozvržení okna Amaroku.

Nabídka Pohled

Změna nástrojového pruhu Amaroku

V této nabídce jsou i dvě kulatá přepínací tlačítka, která se používají kvůli volbě, který nástrojový pruh Amarok použije. Základní nástrojový pruh má větší výšku a lehce odlišné ovládání, než jaké má štíhlý nástrojový pruh. Základní nástrojový pruh obsahuje dvě hlavní ovládací tlačítka: Přehrát / Pozastavit a tlačítko pro ovládání hlasitosti. Také zobrazuje název nynějšího souboru a posuvný ukazatel, kterým se ukazuje, jakož i mění poloha přehrávání. Více o nástrojovém pruhu.

Základní nástrojový pruh
Štíhlý nástrojový pruh

Rozvržení okna Amaroku

Pokud je zrušeno zaškrtnutí pro zamknutí rozvržení, lze přepínat karty pro hudební zdroje, hudební souvislosti a seznamy skladeb a je možné vytvářet mnoho odlišných rozvržení, jak je to ukázáno níže:

Amarok layout11.png
Amarok layout26.png
Amarok layout28.png
Amarok layout22.png
Amarok layout27.png
Amarok layout25.png
Amarok layout23.png
Amarok layout24.png
Amarok 2.6 layout.png



This page was last modified on 31 August 2013, at 14:09. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.