Difference between revisions of "Amarok/Manual/Various/ReplayGain/da"

Jump to: navigation, search
(Created page with "'''Amarok''' bruger matadata indlejret i lydfilen til at håndtere dette:")
 
(22 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
 
'''Amarok''' bruger matadata indlejret i lydfilen til at håndtere dette:
 
'''Amarok''' bruger matadata indlejret i lydfilen til at håndtere dette:
  
# If no replay gain information is embedded, '''Amarok''' will not adjust the volume
+
# '''Amarok''' justerer ikke lydstyrken, hvid der ikke er nogen replay gain-information
# If replay gain information is found, it will be written into '''Amarok''''s database
+
# Hvis replay gain-information findes, så skrives den ind i '''Amaroks''' database
  
During playback, '''Amarok''' will only look into its own database for this information. Updates to the metadata of the file will not always get written into the database during a collection update (e.g. replay gain is deleted from file).
+
Under afspilningen vil '''Amarok''' finde denne information i sin egen database. Ændringer af metadata bliver ikke altid skrevet til databasen under en opdatering af samlingen (fx hvis replay gain slettes fra en fil).
  
This can lead to unexpected behavior: Songs from the same artist play at different volume levels etc.
+
Dette kan føre til uventet opførsel: Numre med den samme kunstner blive afspillet med forskellig lydstyrkeniveauer etc.
  
==== Is replay gain being used? ====
+
==== Bruges replay gain? ====
  
To figure out if the volume problem is caused by replay gain or bad encoding:
+
For at finde ud af, om problemer med lysdtyrken skyldes replay gain eller en dårlig indkodning:
  
* Disable replay gain processing (see above)
+
* Deaktiver replay gain (se ovenfor)
  
* Start '''Amarok''' in debug mode and search for gain- related output:
+
* Start '''Amarok''' i debugtilstand og søg efter output relateret til gain:
 
{{Input|<nowiki>amarok -d --nofork | grep gain</nowiki>}}
 
{{Input|<nowiki>amarok -d --nofork | grep gain</nowiki>}}
If replay gain is active for the played song, the output will be
+
Hvis replay gain er aktiv for det afspillede nummer, så er outputtet
 
{{Output|<nowiki>Using gain of -10.28 with relative peak of -1</nowiki>}}
 
{{Output|<nowiki>Using gain of -10.28 with relative peak of -1</nowiki>}}
  
==== View replay gain information ====
+
==== Se information om replay gain ====
  
For .flac files, "metaflac" can be used to view embedded replay gain data:
+
For .flac-filer kan du bruge "metaflac" til at se indlejrede data til replay gain:
 
{{Input|<nowiki>metaflac --list Millencolin\ -\ Balanced\ Boy.flac</nowiki>}}
 
{{Input|<nowiki>metaflac --list Millencolin\ -\ Balanced\ Boy.flac</nowiki>}}
Among other things, this will show something like this:
+
Blandt andre ting vil dette vise noget i retning af:
 
{{Output|<nowiki>METADATA block #2
 
{{Output|<nowiki>METADATA block #2
 
  type: 4 (VORBIS_COMMENT)
 
  type: 4 (VORBIS_COMMENT)
Line 43: Line 43:
 
</nowiki>}}
 
</nowiki>}}
  
To view this tracks information within the '''Amarok''' database:
+
For at se denne  information om nummeret i '''Amaroks''' database:
 
{{Input|<nowiki>select id, title, albumgain, albumpeakgain, trackgain, trackpeakgain from tracks where title like "Balanced%";</nowiki>}}
 
{{Input|<nowiki>select id, title, albumgain, albumpeakgain, trackgain, trackpeakgain from tracks where title like "Balanced%";</nowiki>}}
  
Will show:
+
viser
 
{{Output|<nowiki>
 
{{Output|<nowiki>
 
+-------+------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+
 
+-------+------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+
Line 54: Line 54:
 
</nowiki>}}
 
</nowiki>}}
  
Note the difference in loudness levels
+
Bemærk forskellen i loudness-niveauer
  
==== Delete replay gain information ====
+
==== Slet replay gain-information ====
  
First, delete the metadata from the file:
+
Slet først matadata fra filen:
 
{{Input|<nowiki>metaflac --remove-replay-gain Millencolin\ -\ Balanced\ Boy.flac</nowiki>}}
 
{{Input|<nowiki>metaflac --remove-replay-gain Millencolin\ -\ Balanced\ Boy.flac</nowiki>}}
  
After that, update your '''Amarok''' collection. If it is still using replay gain, update the database entry:
+
Opdater herefter din samling i '''Amarok'''. Hvis den stadig bruger replay gain, så opdatér databaseposten:
 
{{Input|<nowiki>update tracks set albumgain=-1,albumpeakgain=-1,trackgain=-1,trackpeakgain=-1 where id=10459</nowiki>}}
 
{{Input|<nowiki>update tracks set albumgain=-1,albumpeakgain=-1,trackgain=-1,trackpeakgain=-1 where id=10459</nowiki>}}
  
Restart '''Amarok''' and the log output should now show the updated values being used.
+
Genstart '''Amarok'''; nu skulle loggen vise, at de opdaterede værdier bliver brugt.
  
Feel free to try and mess with the values manually to improve volume levels.
+
Prøv bare at rode med værdierne manuelt for at forbedre lydstyrkeniveauerne.
  
 
{{Prevnext2
 
{{Prevnext2
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/Moodbar | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms
 
| prevpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/Moodbar | nextpage=Special:myLanguage/Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms
| prevtext=Moodbar | nexttext=Amarok on Other Platforms
+
| prevtext=Stemningslinje | nexttext=Amarok på andre platforme
 
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Back to Menu
 
| index=Special:myLanguage/Amarok/Manual | indextext=Back to Menu
 
}}
 
}}
  
[[Category:Amarok2.8]]
+
[[Category:Multimedia/da]]
[[Category:Multimedia]]
+
[[Category:Vejledning/da]]
[[Category:Tutorials]]
 

Latest revision as of 08:30, 14 July 2018

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français

Replay Gain

Replay gain justerer automatisk lydstyrken for det aktuelt spillede nummer i forhold til andre numre, sådan som det er angivet af den der indkodede lydfilen. Se hvordan man aktiverer replay gain i Indstillingsmenuen.

Amarok bruger matadata indlejret i lydfilen til at håndtere dette:

 1. Amarok justerer ikke lydstyrken, hvid der ikke er nogen replay gain-information
 2. Hvis replay gain-information findes, så skrives den ind i Amaroks database

Under afspilningen vil Amarok finde denne information i sin egen database. Ændringer af metadata bliver ikke altid skrevet til databasen under en opdatering af samlingen (fx hvis replay gain slettes fra en fil).

Dette kan føre til uventet opførsel: Numre med den samme kunstner blive afspillet med forskellig lydstyrkeniveauer etc.

Bruges replay gain?

For at finde ud af, om problemer med lysdtyrken skyldes replay gain eller en dårlig indkodning:

 • Deaktiver replay gain (se ovenfor)
 • Start Amarok i debugtilstand og søg efter output relateret til gain:
amarok -d --nofork | grep gain

Hvis replay gain er aktiv for det afspillede nummer, så er outputtet

Using gain of -10.28 with relative peak of -1

Se information om replay gain

For .flac-filer kan du bruge "metaflac" til at se indlejrede data til replay gain:

metaflac --list Millencolin\ -\ Balanced\ Boy.flac

Blandt andre ting vil dette vise noget i retning af:

METADATA block #2
 type: 4 (VORBIS_COMMENT)
 is last: false
 length: 390
 vendor string: reference libFLAC 1.2.1 20070917
 comments: 14
  comment[9]: REPLAYGAIN_REFERENCE_LOUDNESS=89.0 dB
  comment[10]: REPLAYGAIN_TRACK_GAIN=-1.55 dB
  comment[11]: REPLAYGAIN_TRACK_PEAK=0.75894165
  comment[12]: REPLAYGAIN_ALBUM_GAIN=-4.19 dB
  comment[13]: REPLAYGAIN_ALBUM_PEAK=0.98712158

For at se denne information om nummeret i Amaroks database:

select id, title, albumgain, albumpeakgain, trackgain, trackpeakgain from tracks where title like "Balanced%";

viser

+-------+------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+
| id  | title      | albumgain | albumpeakgain | trackgain | trackpeakgain |
+-------+------------------+-----------+---------------+-----------+---------------+
| 10459 | Balanced Boy   |   0.53 |   -5.60297 |   0.44 |   -5.60297 |

Bemærk forskellen i loudness-niveauer

Slet replay gain-information

Slet først matadata fra filen:

metaflac --remove-replay-gain Millencolin\ -\ Balanced\ Boy.flac

Opdater herefter din samling i Amarok. Hvis den stadig bruger replay gain, så opdatér databaseposten:

update tracks set albumgain=-1,albumpeakgain=-1,trackgain=-1,trackpeakgain=-1 where id=10459

Genstart Amarok; nu skulle loggen vise, at de opdaterede værdier bliver brugt.

Prøv bare at rode med værdierne manuelt for at forbedre lydstyrkeniveauerne.


This page was last edited on 14 July 2018, at 08:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.