Listas de reprodución

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 12:53, 30 July 2013 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Listas de reprodución

O panel das listas de reprodución

Agora que Amarok xa analizou a súa colección de música, quererá escoitala. Cree entón mediante o panel da Lista de reprodución unha coas cancións que máis lle apeteza escoitar no panel da lista de reprodución. Dende aí é dende onde se reproduce a música, os fluxos de son e as publicacións de gravacións.

Pode organizar as cancións segundo o título, o nome do álbum, o intérprete, o xénero e moitos outros criterios. Pode por exemplo organizar as cancións primeiro por ano, logo por intérprete, e así.

Mediante a caixa de busca pode buscar ou filtrar as cancións. Coas icons e que hai na parte superior do panel da Lista de reprodución pode saltar á seguinte canción ou á anterior das que conteñen o texto que escribiu. O botón á dereita permítelle filtrar as cancións por intérprete, álbum, etc.

A disposición dos contidos no panel da Lista de reprodución pode modificarse dende o menú Lista de reprodución -> Disposición da lista de reprodución.

Engadir música á lista de reprodución

There are five ways to add music to the playlist.


Pop-up Dropper when adding a single track


 1. Choose some of your music in the content browser and drag it to the right. If you drag it over the Context pane you will see the Pop-Up Dropper, also known as PUD. The image above shows PUD in action. PUD provides three options: Add to Playlist, Replace Playlist, and More.... The option highlighted in the gray area (Add to Playlist in this image) is the active one. Dropping the album there adds it to the playlist in the Playlist pane. Choose one of the other options to do something else with your selection. Dragging it over More... brings up a new menu of choices in PUD.
 2. Drag your selection all the way onto the Playlist pane on the right-hand side of the Amarok screen.
 3. Double-click the album/track to append to the playlist, doesn't start to play.
 4. Middle-click the album/track to append it to the playlist and play immediately.
 5. Right-click the album or track. In your right-click menu, you will find similar choices. The image below shows the context menu that appears after an item has been right-clicked. Select Add to Playlist.


A barra de ferramentas

A Barra de ferramentas da parte superior da pantalla do Amarok permite empregar unha interface simple para controlar a reprodución da música da Lista de reprodución.

Prema a icona arredondeada da esquerda para iniciar a reprodución, e vólvao premer para detela. Á dereita está o control do volume; pode premer no centro da icona para silenciar o programa. Para controlar o volume pode empregar a roda do rato ou premer ou arrastrar o cursor polo anel externo da icona do volume.

AO comezar a reproducirse un ficheiro ou fluxo de son, o texto co intérprete, o álbum e o número do tema que aparece en letra grosa na parte central cambia lentamente. Á dereita estará o seguinte tema, e pode premer nel para comezar a reproducilo de maneira inmediata. Ao rematar a reprodución dun tema, este aparecerá á esquerda, de xeito que poida aínda premer no seu título para volver a el. A barra de progreso que hai no centro da barra de ferramentas indica o tempo reproducido (á esquerda) e o restante (á dereita) do tema que se estea a reproducir.

Se prefireunha barra de ferramentas máis tradicional, pode ir a Barra de ferramentas pequena dende o menú Ver.

Uso das listas de reprodución

Pode que queira eliminar álbums ou temas da lista de reprodución, cambiar a información que aparece en cada tema ou cambiar a orde dos mesmos.

Eliminar un tema

Pode eliminar calquera tema ou álbum da lista de reprodución do seguinte xeito:

 1. Prema o elemento da lista de reprodución co botón dereito do rato e escolla a opción Eliminar da lista.
 2. Arrastre o elemento a eliminar sobre o panel de Contexto para activar o arrastrar e soltar. Aparecerán diversas opcións. Arrastre o elemento a zona co texto Eliminar da lista. Na seguinte imaxe pode verse como se arrastra un tema á opción Eliminar de arrastrar e soltar.
 3. Seleccione o tema ou temas e prema a tecla de suprimir, Supr. Pódense seleccionar varios temas mediante as teclas Maiús ou Ctrl.


Pop-up Dropper when removing a track


Volva engadir os temas eliminados mediante o atallo Ctrl + Z ou premendo a frecha da barra de ferramentas na parte inferior do panel da Lista de reprodución, tal e como pode verse a continuación.

Usar as ferramentas da parte inferior da lista de reprodución

Na parte inferior do panel da Lista de reprodución hai sete iconas:

Icona Acción
Borra todos os temas da lista de reprodución.
Garda a lista. O nome predeterminado será a data actual, pero pode cambiarse.
Desfacer o último cambio na lista.
Volver realizar o último cambio desfeito da lista.
Salienta o tema que se está a reproducir, útil para listas longas.
Permite configurar o método de reprodución: repetir os temas, empregar unha orde aleatoria, priorizar os que menos veces se reproduciron, etc.
Modificar a cola da lista; que son os temas que se reproducirán antes de retomar a lista.

Estes botóns son alternativas a varias accións do teclado.

Gardar e listar listas de reprodución

A icona de disco, no menú de contexto que pode abrir desde a parte inferior do panel da lista de reprodución, permite gardar a lista de reprodución actual. Deste xeito poderá acceder a unha selección concreta da súa colección de música en calqueira momento. As listas de reprodución só conteñen referencias á música, non os ficheiros de son, polo que se a lista contén temas dun dispositivo extraíbel, este terá que estar conectado e montado para que a súa música se poida reproducir. As listas de reprodución poden gardarse en tres lugares:

 1. fóra de Amarok, no sistema de ficheiros do computador,
 2. na base de datos de listas de reprodución de Amarok ou
 3. nun dispositivo extraíbel.

Ao premer o botón do disco na parte inferior do panel da Lista de reprodución a lista gardarase na base de datos de listas de reprodución de Amarok. Para gardala noutro lugar, deixe premido o botón e desprace o cursor ata dita opción.


Current playlist saving options

O nome predeterminado das listas de reprodución, ao gardarse, está formado pola data e a hora (véxase a seguinte imaxe). Pode premer a lista co botón dereito do rato para cambiarllo. Preméndoa co botón dereito pódese tamén substituír ou completar a lista de reprodución actual cos seus temas.