Amarok: Zaczynamy - Kolekcja muzyki

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 22:18, 2 June 2015 by Sauler (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kolekcja muzyczna

Źródła mediów

Panel Źródła mediów jest miejscem służącym do przeglądania i wyświetlania całej kolekcji muzycznej. Składa się ona z utworów na lokalnym dysku twardym, jak również tych umieszczonych na zewnętrznych urządzeniach i mediach podłączonych do komputera, jak płyta CD, pendrive, odtwarzacze muzyczne, dyski sieciowe, czy źródła internetowe.

Konfiguracja kolekcji

Posiadasz muzykę w formacie mp3, ogg czy FLAC na swoim komputerze? Wskaż programowi Amarok gdzie znaleźć te pliki, aby dołączył je do kolekcji. W tym celu należy wybrać Ustawienia -> Ustawienia Amarok... -> Lokalny zbiór.

Okno konfiguracji zbioru w wersji 2.8

Widok drzewa katalogu Home przedstawiono na powyższym obrazku. Należy zaznaczyć gdzie znajduje się kolekcja. Zazwyczaj jest to katalog ~/Muzyka. Następnie trzeba kliknąć przycisk Full Rescan. Może to zająć trochę czasu, a program może być w tym czasie być zajęty. Po przeskanowaniu najlepiej uruchomić ponownie program. Nowa muzyka powinna pojawić się w sekcji Lokalna kolekcja.

Tip

Formaty danych rozpoznawanych przez program Amarok nie są ograniczone do tych podanych powyżej; jest to kontrolowane przez środowisko Phonon.

Dodawanie urządzeń do kolekcji

Poniżej wyszukiwarki znajdującej się na górze Źródeł mediów, w Przeglądarce zawartości znajdują się różne urządzenia i/lub kategorie z zawartością. Wkładając do napędu płytę CD, pojawi się ona właśnie w Źródłach mediów. To samo dotyczy odtwarzaczy muzycznych i urządzeń USB, które pojawią się tam automatycznie po zamontowaniu urządzenia. Nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności w tym celu.

Poniższy zrzut ekranu prezentuje trzy podłączone źródła z muzyką: płytę CD, odtwarzacz mp3 i Lokalną kolekcję.

Zgrywanie płyty CD do kolekcji

Gdy użytkownik nie posiada żadnych plików muzycznych na swoim komputerze, może je zgrać (skopiować utwory z płyt audio CD do kolekcji). W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Płyta CD, która znajduje się w Przeglądarce zawartości by odtworzyć muzykę lub dodać ją do kolekcji, co ją zgra i oznakuje zgrane utwory (przykład niżej). Wybierając kopiowanie muzyki do kolekcji, na dole okna programu pojawi się pasek z informacją o przebiegu operacji. Jeżeli zgrana muzyka nie pojawi się w przeglądarce zawartości, najlepiej ponownie uruchomić odtwarzacz Amarok. Poniższy zrzut ekranu prezentuje jak umieszcza się utwory z płyt CD, iPoda i innych urządzeń w lokalnej kolekcji używając menu kontekstowego (prawy przycisk myszy).W powyższym przykładzie, w menu kontekstowym znajduje się również wpis Edit Track Details. Jeżeli zachodzi potrzeba edycji znaczników utworu, można użyć tej opcji. Staje się to ważne przy zgrywaniu muzyki do formatu Wave, który pomija niektóre znaczniki. Do edycji znaczników większej liczby utworów, lepiej użyć dedykowanego do tego celu oprogramowania, takiego jak:

Poprawne oznakowanie jest ważne by Amarok poprawnie wyświetlał utwory w poprawnej kolejności i w odpowiednich albumach. Więcej na ten temat tutaj.

Dostęp do innych źródeł mediów

Możesz zastanawiać się dlaczego Źródła mediów nie są nazwane Kolekcją. Dlatego, że Amarok daje dostęp nie tylko do kolekcji, lecz także do sklepów internetowych, książek audio, podcastów, list odtwarzania i muzyki umieszczonej poza lokalną kolekcją.Pasek położenia jest kluczem do tego wszystkiego. Punktem początkowym Paska położenia, który znajduje się w lewym górnym narożniku panelu Źródeł mediów, jest mały niebieski katalog z domkiem. Pasek rozszerza i zwęża się o kolejne ikony w zależności od wybranej lokalizacji. Umożliwia on łatwą nawigację po kolekcji poprzez kliknięcie wybranego katalogu na Pasku.


Klikając katalog domowy (z domkiem), pojawi się panel Źródła mediów, zawierający ikony do dostępnych miejsc. Klikając ikonę Files (druga ikona od dołu na zamieszonym poniżej, po lewej stronie zrzucie ekranu), dostrzec można coś podobnego do poniższego obrazka po prawej stronie. Zauważ jak rozszerza się Pasek położenia i jak prezentowana jest zawartość wybranego katalogu w Źródłach mediów. Po kliknięciu symbolu > można zobaczyć katalogi dostępne na tym samym poziomie struktury. Wbudowana przeglądarka plików w programie Amarok daje dostęp do całego systemu plików, czyli nawet do plików znajdujących się poza Lokalną kolekcją.

Panel Źródła mediów Po naciśnięciu ikony plików


Ikony w katalogu domowym programu to:

Ikona Nazwa opcji Opis
Muzyka lokalna Twoja kolekcja muzyki
Internet Internetowe sklepy z muzyką takie jak Magnatune, Jamendo lub Last.fm. Przed użyciem tej opcji skonfiguruj usługi internetowe : Ustawienia -> Ustawienia Amarok.. -> Wtyczki -> Usługi internetowe
Listy odtwarzania Zapisane listy odtwarzania. Zobacz także Listy odtwarzania. Wyświetla także listy odtwarzania zapisane na innych nośnikach mediów podłączonych do komputera.
Pliki Twój system plików.
Podcasty Dostęp do podcastów poprzez zródła RSS

Po kliknięciu ikony Local Music w Źródła mediów lub na pasku nawigacji, program przenosi użytkownika do kolekcji, prezentując mu listę dostępnych zasobów, artystów, albumów i utworów, które wcześniej zostały dodane do niej. Pasek nawigacji wskazuje, że aktualnie wyświetlana jest Muzyka lokalna.

Strumienie i podcasty

Są dwa sposoby odtwarzania strumieni. Mając swoją ulubioną stację muzyczną, można skopiować adres URL i dodać go następująco: Playlist -> Add Stream. Dodany strumień będzie znajdował się w Listach jako Zapisane listy odtwarzania. Można także poszukać strumieni, które udostępniają skrypty znajdujące się w Menedżerze skryptów Settings -> Configure Amarok -> Scripts. Istnieje wiele wspaniałych kolekcji, które pojawią się w sekcji Internet w Źródłach mediów.

Podcasty mają własną sekcję z Źródłach mediów. Mając adres URL kanału RSS lub Atom można dodać podcast za pomocą przycisku . Import plików OPML jest także dostępny. Za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) można Dodać do listy odtwarzania, Konfigurować kanał, Usunąć subskrypcję, Uaktualniać kanał lub oznakować odcinek jako Nowy. Do przeglądania dużej kolekcji podcastów można użyć Katalogu podcastów podstępnego w Menedżerze skryptów.

Więcej informacji na temat konfigurowania Usług internetowych można znaleźć tutaj

Używanie Przeglądarki zawartości

Dysk twardy komputera, płyty CD, zewnętrzne urządzenia i Internet to podstawowe źródła kolekcji. Przeskanowana kolekcja prawdopodobnie będzie składać się z dużej ilości utworów i albumów, które nie pomieszczą się w pojedynczym oknie.

Poniżej znajdują się informacje jak zmienić wygląd kolekcji.

Zwijanie i rozwijanie informacji

Obszar należący się do Źródeł mediów, znajdujący się poniżej wyszukiwarki to Przeglądarka zawartości. Na poniższym zrzucie ekranu pokazane zostały trzy źródła mediów: płyta CD, Lokalna kolekcja i odtwarzacz muzyczny:


Klikając nagłówek urządzenia (w tym przypadku niebieski pasek urządzenia Sansa), zawartość jest rozwijana lub zwijana. Kierunek zielonej strzałki po prawej stronie wskazuje czy zawartość urządzenia jest rozwinięta czy zwinięta. Także zawartość określonego urządzenia można ukryć lub rozwinąć, używając tej samej zasady – poprzez kliknięcie nagłówka z artystą lub albumem. Symbol „-” wskazuje, że zawartość została rozwinięta. Z kolei „+” że dostępna jest dodatkowa zawartość. W powyższym przykładzie zawartość dotycząca albumu The Songs of Distant Earth Mike'a Oldfielda została rozwinięta, prezentując utwory. Z drugiej strony albumy i utwory Lokalnej kolekcji są ukryte. Tak więc kliknięcie „-” lub „+” ukrywa lub rozwija informacje.

Zmiana kolejności utworów i albumów

Kolejność, w jakiej są prezentowane utwory w Przeglądarce zawartości, można skonfigurować za pomocą przycisku znajdującego się na górze panelu Źródła mediów:

Opcje sortowania kolekcji


Porządek sortowania jest wyświetlony w lewym górnym narożniku panelu Źródła mediów, tuż poniżej wyszukiwarki. Domyślnie jest to Wykonawca / Rok - album. Porządek sortowania można czasowo zmienić pomiędzy porządkiem zdefiniowanym przez użytkownika (opisanego wyżej) a Widokiem scalonym, w którym wykonawcy pojawiają się w kolejności alfabetycznej, bez względu na medium na której się znajduje muzyka. By przełączyć się pomiędzy Widokiem złączonym a zwykłym, należy kliknąć ikonę , która znajduje się prawym górnym narożniku panelu Źródła mediów:

By przeszukać kolekcję, należy wpisać interesującą nas frazę w pole przeglądarki (znajduje się na samej górze sekcji Muzyka lokalna). Można nie tylko szukać na podstawie nazwy artysty, albumu, utworu, ale także fragmentu. Można stworzyć fajną listę odtwarzania szukając na przykład frazy „zima”. Można także poszukać utworu, znając jedno słowo z albumu, na podstawie oceny, licznika odtworzeń czy formatu pliku. Więcej szczegółów znajdziesz w Szukanie w kolekcji.

Usuwanie utworów z kolekcji

Używając opcji Przenieś do kosza z menu kontekstowego można usuwać pliki z kolekcji. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno dialogowe służące do potwierdzenia czynności. Chroni ono użytkownika przed przypadkowym usunięciem utworów. Używając kombinacji Ctrl + kliknięcie można zaznaczyć więcej niż jeden utwór.