Color Management/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 February 2020

26 April 2015

10 September 2014

3 December 2013

2 February 2013

23 November 2012

 • curprev 15:4615:46, 23 November 2012Abella talk contribs 7,808 bytes +24 Created page with "Atès que encara hi ha moltes coses que no han estat degudament provades i que podrien anar malament. Un dels problemes és que molts monitors no tenen perfils ICC associats i..."
 • curprev 15:4315:43, 23 November 2012Abella talk contribs 7,784 bytes +39 Created page with "Atès que encara no s'ha implementat. En l'actualitat, sols s'implementa per a la correcció del color de la sortida. La següent prioritat és per a la correcció del color d..."
 • curprev 15:4015:40, 23 November 2012Abella talk contribs 7,745 bytes +13 Created page with "Kolor-Server s'ajusta a l'[http://www.oyranos.org/scm?p=xcolor.git;a=blob;f=docs/X_Color_Management.txt especificació d'administració del color de X]. Actualment, la impleme..."
 • curprev 15:3815:38, 23 November 2012Abella talk contribs 7,732 bytes +35 Created page with "Una cosa important a tenir en compte és que la correcció del color es realitza a la GPU, de manera que la quantitat de recursos de maquinari emprats és mínima."
 • curprev 15:3715:37, 23 November 2012Abella talk contribs 7,697 bytes +35 Created page with "Kolor-Manager conté '''Kolor-Server''', el qual interactua amb '''Oyranos''' per obtenir quelcom a una taula de cerca utilitzada per a traduir els colors des de l'espai de co..."
 • curprev 15:3115:31, 23 November 2012Abella talk contribs 7,662 bytes +41 Created page with "Per tornar a establir el perfil de monitor, utilitzeu les ordres a continuació. Opcionalment, el podeu especificar a la línia d'ordres segons un perfil específic per al vos..."
 • curprev 15:2815:28, 23 November 2012Abella talk contribs 7,621 bytes +50 Created page with "També podeu utilitzar '''oyranos-monitor''' per a configurar un perfil de color estrany per al monitor per verificar si la gestió del color està funcionant. '''oyranos-moni..."
 • curprev 15:2615:26, 23 November 2012Abella talk contribs 7,571 bytes +40 Created page with "La icona de qcmsevents ha d'estar amb color. Si la icona de [http://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#The_CIE_xy_chromaticity_diagram_and_the_CIE_xyY_color_space ferr..."
 • curprev 15:2015:20, 23 November 2012Abella talk contribs 7,531 bytes +95 Created page with "Necessitareu <tt>qcmsevents</tt> que el trobareu en els paquets anomenats «oyranos-qcmsevents» o similar. Si compileu des de les fonts, aquest programa es troba dins dels pr..."
 • curprev 15:0815:08, 23 November 2012Abella talk contribs 7,436 bytes +43 Created page with "Si Kolor-Manager no està instal·lat, no hauria de succeir res. Si quelcom surt malament, no hauria de succeir res. Si està funcionant, és possible que noteu un canvi en el..."
 • curprev 15:0415:04, 23 November 2012Abella talk contribs 7,393 bytes +31 Created page with "Aneu a <menuchoice>Arranjament del sistema</menuchoice>, seleccioneu <menuchoice>Efectes d'escriptori</menuchoice>, aneu a la pestanya <menuchoice>Avançat</menuchoice> i marq..."

16 November 2012