Digikam/Exposure Blending/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 December 2013

31 March 2012

21 March 2012

14 March 2012

  • curprev 18:2618:26, 14 March 2012Abella talk contribs 3,658 bytes −13 Created page with "Encara que l'eina de fusió de l'exposició de '''digiKam''' no és la solució més potent i flexible, és capaç de produir resultats més impressionants, sobretot si no teniu ..."
  • curprev 18:2318:23, 14 March 2012Abella talk contribs 3,671 bytes +65 Created page with "Premeu el botó <menuchoice>Vista prèvia</menuchoice> per veure la foto fusionada en el plafó de vista prèvia. Si no esteu satisfet amb el resultat, podeu ajustar les opcions ..."
  • curprev 18:2018:20, 14 March 2012Abella talk contribs 3,606 bytes +99 Created page with "Per mantenir les coses ordenades, moveu les fotografies que voleu fusionar a un àlbum a part, seleccioneu-lo utilitzant la drecera de teclat <keycap>Ctrl+A</keycap>, i escolliu ..."
  • curprev 18:0718:07, 14 March 2012Abella talk contribs 3,507 bytes +64 Created page with "Mentre que la fusió de l'exposició sona a simple en teoria, l'assoliment de resultats útils pot ser un procés força laboriós i requereix molt de temps. Afortunadament, '''d..."
  • curprev 18:0218:02, 14 March 2012Abella talk contribs 3,443 bytes +97 Created page with "No importa com de bona és la vostra càmera, prenent una imatge ben exposada d'una escena d'alt contrast d'un ocell negre a la neu pot ser molt difícil. Fins i tot si es canvia..."

8 March 2012