Difference between revisions of "Digikam/Watermark/bg"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Въпреки че '''ДигиКам''' поддържа създаването на водни знаци, тази функционалност е много трудна за...")
(Created page with "'''ДигиКам''' може да използва текст или изображения, за водни знаци и също така ви позволява да изб...")
Line 11: Line 11:
 
[[Image:Digikam_watermark.png|thumb|300px|center]]
 
[[Image:Digikam_watermark.png|thumb|300px|center]]
  
'''digiKam''' can use text or images as watermarks, and you can choose the desired watermark type in the <menuchoice>Tools Setting</menuchoice> pane. If you want to use the <menuchoice>Image</menuchoice> type, make sure that you already have a graphics file handy. Specify then the available settings such as <menuchoice>Placement</menuchoice>, <menuchoice>Size</menuchoice>, and <menuchoice>Margins</menuchoice>. Next, select the target folder in the <menuchoice>Target</menuchoice> section of the <menuchoice>Queue Settings</menuchoice> pane. In the <menuchoice>Behavior</menuchoice> section, you can specify what the system should do if it detects a file with the same name as the processed one in the target folder. You can either choose to overwrite the existing file or rename the processed file before saving it. You can also use the options available in the <menuchoice>File Renaming</menuchoice> section to specify a renaming rule to automatically rename the processed files.
+
'''ДигиКам''' може да използва текст или изображения, за водни знаци и също така ви позволява да изберете желания тип, в зоната <menuchoice>Tools Setting</menuchoice>. Ако искате да ползвате типа <menuchoice>Image</menuchoice>, уверете се, че вече имате подходящо изображение за целта. След това задайте желаните настройки за <menuchoice>Placement</menuchoice> (разположение), <menuchoice>Size</menuchoice> (размер) и <menuchoice>Margins</menuchoice> (контури). След това, изберете папката- дестинация, в секцията <menuchoice>Target</menuchoice> на зоната <menuchoice>Queue Settings</menuchoice>. В секцията <menuchoice>Behavior</menuchoice>, можете да дефинирате какво да прави системата, ако в папката- дестинация срещне изображение със същото име, като на обработваното изображение. Можете да укажете или изображението да бъде заместено, или да бъде преименувано, преди да бъде запазено. Също така може да ползвате възможностите в секцията <menuchoice>File Renaming</menuchoice>, за да зададете правило за автоматично преименуване на обработваните файлове.
  
 
Once you are satisfied with the settings, hit the <menuchoice>Run</menuchoice> button, and once '''digiKam'''’s finished, you’ll find the watermarked photos in the target folder.
 
Once you are satisfied with the settings, hit the <menuchoice>Run</menuchoice> button, and once '''digiKam'''’s finished, you’ll find the watermarked photos in the target folder.

Revision as of 00:45, 2 January 2011

Other languages:
български • ‎català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎Türkçe • ‎українська

Водни знаци в "ДигиКам"

Оригиналът на тази статия е публикуван на Scribbles и Snaps. Тази статия се разпространява с позволението на Дмитри Попов.

Въпреки че има много начини да предпазите изображенията си от неоторизирано използване, водните знаци остават най- простия и все пак най- ефективния начин, чрез който можете да се идентифицирате като създател на дадено изображение и да предотвратите нерегламентираното му ползване.

Въпреки че ДигиКам поддържа създаването на водни знаци, тази функционалност е много трудна за намиране. Тя е прикрита в инструмента Batch Queue Manager, който може да ползвате, за да слагате водни знаци на множество изображения едновременно. Ето как работи. Изберете Tools -> Batch Queue Manager (или натиснете клавиша B), за да отворите инструмента. Изтеглете желаните изображения, от албум, в зоната Queues, за да ги добавите в настоящата партида. В областта Batch Tools Available, кликнете на Base Tools и след това кликнете два пъти на инструмента Add Watermark, за да го добавите към зоната Assigned Tools.

Digikam watermark.png

ДигиКам може да използва текст или изображения, за водни знаци и също така ви позволява да изберете желания тип, в зоната Tools Setting. Ако искате да ползвате типа Image, уверете се, че вече имате подходящо изображение за целта. След това задайте желаните настройки за Placement (разположение), Size (размер) и Margins (контури). След това, изберете папката- дестинация, в секцията Target на зоната Queue Settings. В секцията Behavior, можете да дефинирате какво да прави системата, ако в папката- дестинация срещне изображение със същото име, като на обработваното изображение. Можете да укажете или изображението да бъде заместено, или да бъде преименувано, преди да бъде запазено. Също така може да ползвате възможностите в секцията File Renaming, за да зададете правило за автоматично преименуване на обработваните файлове.

Once you are satisfied with the settings, hit the Run button, and once digiKam’s finished, you’ll find the watermarked photos in the target folder.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.