Dolphin/Dostosowywanie Ikony Folderu

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 17:22, 28 May 2015 by Sauler (talk | contribs) (Created page with "center")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Dostosowywanie Ikony Folderu

Ustawianie ikon folderów ułatwia nawigowanie po systemie plików, jako że możesz rozpoznawać katalogi nie tylko po nazwie. Zwykle, łatwiej jest znaleźć plik lub folder po ikonie niż zidentyfikować go po nazwie. Dophin pozwala łatwo zmienić ikonę dowolnego katalogu

Na początek kliknij na folderze prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości

Następnie przejdź do zakładki Ogólne i kliknij ikonę w lewym górnym rogu.

Pojawi się okno dialogowe.

Możesz w nim:

  • Przeglądać ikony systemowee: zaznacz opcję Ikony systemowe, następnie wybierz kategorię ikon (Miejsca na obrazku), a na liście poniżej zostaną załadowane ikony z danej kategorii.
  • Przeglądać inne ikony: zaznacz opcję Inne ikony, a na liście poniżej zostaną załadowane ikony, które nie są częścią ustawionego w systemie zestawu ikon. Przykładowo mogą to być ikony zainstalowanych programów.
  • Użyć własnej ikony: zaznacz opcję Inne ikony, następnie kliknij przycisk Przeglądaj.... Na koniec znajdź plik, którego chcesz użyć jako ikony dla tego folderu.

Kiedy znajdziesz ikonę, której chcesz użyć dla tego folderu kliknij ją. Powinieneś wrócić do okna Właściwości, a ikona która została wybrana powinna zastąpić starą.

Teraz kliknij przycisk OK, aby ostatecznie zastosować zmiany. Teraz folder powinien używać ikony, która została wybrana.