Gluon/da: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

19 May 2024

25 August 2010

4 August 2010

31 July 2010

11 July 2010

 • curprev 09:2009:20, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,796 bytes −40 No edit summary
 • curprev 09:1809:18, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,836 bytes −33 Created page with 'En af de funktioner, som skal udført regelmæssigt i panelet Properties er at angive referencer til forskellige Assets, for eksempel indstilling af teksturen af en''SpriteRender...'
 • curprev 09:1709:17, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,869 bytes +20 Created page with 'Hvis du vil ændre værdier for de forskellige Component'er i et GameObject, så vælger du GameObject'et i panelet Scene. Derved vises egenskaberne for objektet og alle dets Com...'
 • curprev 09:1709:17, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,849 bytes +24 Created page with 'For at tilføje et GameObject til en scene klikker du på knappen "Add GameObject" i værktøjslinjen. Dette vil føje et nyt, tomt GameObject til scenen, og hvis et eksisterende...'
 • curprev 09:1609:16, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,825 bytes −15 Created page with 'For at beskrive en scene i et spil vælger du den rette Scene i panelet Project; derved bliver scenen indlæst og vist i panelet Scene, og i View vil du se hvad kameraet viser i ...'
 • curprev 09:1509:15, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,840 bytes −29 Created page with 'Arbejdsgangen ved brug af Gluon Creator til at lave spil er baseret på den ide, at du skal kunne bruge musen til så meget af arbejdet som muligt. For eksempel føjer du et Asse...'
 • curprev 09:1409:14, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,869 bytes +4 Created page with '==Arbejdsgangen i Gluon Creator=='
 • curprev 08:5108:51, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,865 bytes +1 Created page with ': Det er her fejlretningsbeskeder, fejl fra scripts og andre oplysninger fra de forskellige komponenter bliver vist.'
 • curprev 08:5108:51, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,864 bytes +1 Created page with ': Det sted, hvor du kan se og indstille hver valgmulighed på de forskellige Component'er, der er knyttet til et GameObject i dit spil.'
 • curprev 08:5008:50, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,863 bytes +8 Created page with ': Indholdet af den aktuelle Scene - i bund og grund grafen for din scene.'
 • curprev 08:5008:50, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,855 bytes −13 Created page with ': Dette er visningen af din nuværende Scene set fra kameraet.'
 • curprev 08:5008:50, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,868 bytes −2 Created page with ': Dette er en liste over de foruddefinerede funktioner, som du har til rådighed i Gluon Creator. Component'er er ting som lyd-kilder og lyttere, kamerakontroler, input-handlere...'
 • curprev 08:4208:42, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,870 bytes +16 Created page with '===GameObject-hierarkiet=== :Øverst i GameObject-hierarkiet er GameProject, som dybest set er hele dit spil. Et GameProject indeholder en eller flere ''Scenes'', som kan være a...'
 • curprev 08:4108:41, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,854 bytes +60 Created page with 'GameObject-hierarkiet består af instanser af GluonEngine::GameObject i en træstruktur med et forældre-barn-system; hvert GameObject kan have et vilkårligt antal instanser af ...'
 • curprev 08:4108:41, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,794 bytes +43 Created page with 'Logikken bag oprettelsen af dette system er at sætte spilprogrammøren i stand til at gennemføre indkapsling og skabe genbrugelige komponenter, som derefter kan anvendes af man...'
 • curprev 08:4008:40, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,751 bytes −16 Created page with ': Dette viser alle Assets'ene i dit projekt, såsom lyde, teksturer, scripts og Scener.'
 • curprev 08:3908:39, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,767 bytes −5 Created page with 'På billedet til højre kan du se Gluon Creator i sin standard layout med eksemplet Invaders indlæst. I en rækkefølge nogenlunde med uret er vinduets elementer:'
 • curprev 08:3908:39, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,772 bytes +5 Created page with '==Introduktion til Creator== 600px|thumb'
 • curprev 08:3908:39, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,767 bytes +6 Created page with '===Mere om komponenter=== Component'er er en slags egenskaber, som du kan knytte til GameObject'er, som fx en "render"-Component der gør GameObjekt'et synligt eller en "SoundLis...'
 • curprev 07:2807:28, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,761 bytes −19 Created page with ':Spil bygget ved hjælp af GluonEngine kaldes ''GameProjects''. De består af en række forskellige typer af objekter, der arbejder sammen om at skabe et spil. Det følgende er ...'
 • curprev 07:2807:28, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,780 bytes +11 Created page with '==Grundlæggende om Gluon=='
 • curprev 07:2707:27, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,769 bytes +22 Created page with '===At lave et spil=== :Når du har læst de to første kapitler og føler sig klar til at begynde at lave et spil med Gluon, så gå bare i gang. Skulle du går i stå på et tid...'
 • curprev 07:2707:27, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,747 bytes +25 Created page with '=== Introduktion til Creator === :Når du forstår det grundlæggende design af et spil bygget med GluonEngine, er du klar til at se på Gluon Creator, det værktøj, som du bru...'
 • curprev 07:2607:26, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,722 bytes +26 Created page with '===Grundlæggende om Gluon=== :Spil som laves ved brug af ''GluonEngine'' er alle lavet på samme måde. Dette kapitel beskriver kort, hvordan det virker. Hvis du ikke allerede f...'
 • curprev 07:1507:15, 11 July 2010Claus chr talk contribs 6,696 bytes +6,696 Created page with '==Intro== <div><br></div>Dette afsnit giver dig dokumentation til de forskellige dele af Gluon:'