Image Kimdaba

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 08:55, 24 November 2010 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Generel beskrivelse

Image::Kimdaba er et perl-modul tilgængeligt fra CPAN til at læse KPhotoAlbums database

Installation

Her vil vi antage, at du vil installere modulet som bruger, for eksempel i $HOME/local;

$ mkdir -p ~/local/bin
$ perl -MCPAN -e shell

Svar på en bunke spørgsmål første gang. På et tidspunkt skal du skrive

PREFIX=~/local

Skriv så i CPAN-skallen

> install Image::Kimdaba

Du skal modificere to miljøvariable (ret versionsnummeret til, så det passer):

export PERL5LIB=~/local/lib/perl5/site_perl/5.8.3:~/local/lib/perl5/5.8.3
export PATH="$HOME/local/bin:$PATH"

Hvis alt er i orden, så er det tid til at teste om det virker. Start KPhotoAlbums demo (i menuen Hjælp) og kør:

$ kim_example.pl  /tmp/kphotoalbum-demo-$USER


Opgradering

Takket være CPAN's infrastruktur skal du blot skrive

$ perl -MCPAN -e 'install Image::Kimdaba'

Installation på Debian

På Debian er det muligt at installere Image::Kimdaba automagisk. Installér først dh-make-perl og så (som root)

# dh-make-perl  --build --install --cpan Image::Kimdaba

Scripter, som følger med Image::Kimdaba

Note

README-filen på CPAN er måske mere up to date.


Her beskriver vi allerede eksisterende scripter, som kan være nyttige.

Synkronisér kommentarer mellem KPhotoAlbum og digiKam

Første gang skriver du

$ ./kim_2_digikam <rootfolder>

hvilket vil lave databasen digikam.db, som bruges af digiKam (>= 0.7 og < 0.8 )

Start KPhotoAlbum, lav nogle ændringer og genstart scriptet

$ ./kim_2_digikam <rootfolder>

hvilket vil opdatere databasen digikam.db (du skal dog genstarte digiKam for at se ændringerne).

Føj nogle kategorier til nogle billeder i digiKam og genstart scriptet

$ ./kim_2_digikam <rootfolder>

Nu kan du importere de ændringer, som du lavede i digiKam ved i 'KPhotoAlbum at vælge Fil -> Importér: /tmp/digikam_export.kim

Fordelen ved at synkronisere med digikam.db er, at du så kan bruge en KIOSlave, digikamtags:/, til at browse efter personer, nøgleord eller steder i ethvert KDE-program. (Og føj for eksempel et faneblad "KPhotoAlbum" -> url=digikamtags:/ i Konquerors sidepanel for eksempel).

Eksport af JAlbum-gallerier

Hvis du godt kan lide de mange flotte måder, som JAlbum lader dig vise dine billerder på, men ikke ønsker at opgive KPhotoAlbum, så brug dette script til at tape dine kommentarer fra Kimdaba på JAlbum.

  • Download kim_jalbum.pl herfra, og skriv:
$ ./kim_jalbum.pl <rootfolder>

Download så JAlbum og installér det (kræver Java). Du skal først opsætte nogle ting:

  • Fanebladet main:
Image directory: KPhotoAlbums rodmappe
Output directory: Mappen, hvor dit album ligger
  • Fanebladet advanced:
Ignore pattern: \..*|ThumbNails|CategoryImages|index.xml
  • Menu File -> Save as default

JAlbum lader dig kun lave et galleri fra en mappe (og dens undermapper), mens KPhotoAlbum ikke har denne begrænsning. Her er en løsning:

I KPhotoAlbum

  • Slet nøgleordet "jalbum" for at starte helt forfra.
  • Sæt nøgleordet "jalbum" for hvert billede, som du vil eksportere.
  • Gem dine ændringer

I konsollen

Lav en mappe med symlinks til dine mærkede pilleder:

$ kim_jalbum.pl ~/Images --exportdir ~/Syms/patou/

Det var det. Brug nu ~/Syms/patou/ som billedmappe

Tildel automatisk kategoribilleder

I KPhotoAlbums browser kan du se en liste med navne på de personer, som er på dine billeder, eller med ikoner. I fremviseren kan du tildele et ikon til en person ved at højreklikke og vælge Lav kategoribillede -> Vis kategorieditor, men den er noget lang, hvis du har 500 personer. Derfor kan dette script vælge det for dig.

$ mkdir -p <rootfolder>/CategoryImages
$ ./kim_category_images  <rootfolder>

Det er hurtigere end at sætte 500 billeder ved håndkraft, ikke? Du kan stadig bruge kategorieditoren til at vælge et bedre billede for en person eller et nøgleord; scriptet vil ikke overskrive det.

Drej dine billeder rigtigt

I KPhotoAlbum kan du dreje billeder, men billedet bliver ikke drejet rigtigt; drejningen bliver bare gemt i databasen index.xml. For at forbedre samarbejdet med anden software er det nyttigt at kunne dreje billeder rigtigt. Afslut KPhotoAlbum og brug dette script (du skal bruge værktøjet jpegtran)

$ ./kim_rotate.pl <rootfolder>


Eksportér et hierarki af symbolske links

(Dette er lidt af et proof-of-concept for Kimdaba.pm, men kunne være nyttigt, når du bruger programmer, som ikke kommer fra KDE (se kim_2_digikam))

Redigér scriptets første linje og kør så

$ ./kim_2_filesystem <rootfolder>

Skriv dit eget

Hvis du har brug for at eksportere dine kommentarer til et andet format eller hvis du vil gøre noget, som Kimdaba ikke kan og du ved lidt om Perl, så kan du skrive din egen udvidelse; det er ganske let.

Hvis du synes, så kan du dele dit script med andre ved at redigere denne side og sende en email til KPhotoAlbums postliste.