KDE Connect/Vejledninger/Nyttige kommandoer

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 12:37, 17 February 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Liste med eksempler på kommandoer til KDE Connect

I KDE Connect kan du tilføje dine egne kommandoer og udføre den fra din telefon. Her er nogle nyttige kommandoer. Du er velkommen til at tilføje dine egne.

Kontrollér din computers tilstand

 • Luk ned:
  systemctl poweroff
 • Reboot:
  systemctl reboot
 • Suspendér:
  systemctl suspend
 • Dvale:
  systemctl hibernate
 • Låseskærm:
  loginctl lock-session
 • Lås op:
  loginctl unlock-session
 • Sluk skærm:
  sleep 0.1 && qdbus org.kde.kglobalaccel /component/org_kde_powerdevil invokeShortcut "Turn Off Screen"
 • Lås tastatur og mus (ikke skærmen):
  pyxtrlock
 • Lås tastatur og mus op:
  pkill pyxtrlock

Volumenkontrol

Plasma

 • Formindsk lydstyrke:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "decrease_volume"
 • Forøg lydstyrke:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "increase_volume"
 • Mute:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "mute"
 • Mute mikrofoner:
  qdbus org.kde.kglobalaccel /component/kmix invokeShortcut "mic_mute"

Andre DE/WM (med pactl)

 • Formindsk lydstyrke:
  pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ -10%
  ## OR
  pactl set-sink-volume $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) -10%
 • Forøg lydstyrke:
  pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ +10%
  ## OR
  pactl set-sink-volume $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) +10%
  
 • Mute/Unmute:
  pactl set-sink-mute @DEFAULT_SINK@ toggle
  ## OR
  pactl set-sink-mute $(pactl list short sinks | grep RUNNING | cut -f1) toggle

Andre DE/WM (med amixer)

 • Formindsk lydstyrke:
  amixer -q sset Master 10%-
 • Forøg lydstyrke:
  amixer -q sset Master 10%+

Andre kommandoer kan bygges ved at bruge amixer

Skift udseende og fremtoning

 • Breeze (Light) tema:
  lookandfeeltool -a 'org.kde.breeze.desktop'
 • Breeze (Dark) tema:
  lookandfeeltool -a 'org.kde.breezedark.desktop'

Indstilling af lysstyrke

 • Forøg lysstyrke:
  qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.setBrightness $(expr $(qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.brightness) + 375)
 • Formindsk lysstyrke:
  qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.setBrightness $(expr $(qdbus org.kde.Solid.PowerManagement /org/kde/Solid/PowerManagement/Actions/BrightnessControl org.kde.Solid.PowerManagement.Actions.BrightnessControl.brightness) - 375)

Skærmbilleder

 • Gem lokalt:
  spectacle -b
 • Send til telefon:
  file=/tmp/$(hostname)_$(date "+%Y%m%d_%H%M%S").png; spectacle -bo "${file}" && while ! [ -f "${file}" ]; do sleep 0.5; done && kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --share "${file}"
 • Gem webcam-foto i mappen Billeder (Images) og send til telefon:
  file="$HOME/Images/WebcamImage_$(date "+%Y%m%d_%H%M%S").jpg"; ffmpeg -f video4linux2 -s 1280x720 -i /dev/video0 -ss 0:0:2 -frames 1 "${file}" && kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --share "${file}"

Send resultatet fra enhver kommando til din telefon

 • Tjek status for baloo-indeksering:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(balooctl status)"
 • Tjek linje 5, 7 og 9 i speedtest-cli:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(speedtest-cli|awk 'NR==5;NR==7;NR==9 {print;exit}')"
 • Tjek at tjenesten sshd kører:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(systemctl status sshd|grep Active)"
 • Tjek hvilke 5 programmer, der bruger mest RAM:
  kdeconnect-cli -d $(kdeconnect-cli -a --id-only) --ping-msg "$(ps -eo pid,%mem,cmd --sort=-%mem | head -n 6)"