Difference between revisions of "KDevelop5/Manual/Working with source code/uk"

(Created page with "* На додачу до цього розфарбовування буде застосовано звичайне розфарбовування синтаксичних к...")
(Created page with "* '''Список контекстів''': у браузерах є можливість переходити назад і вперед списком нещодавно ві...")
 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 43: Line 43:
 
==== Локальні дані ====
 
==== Локальні дані ====
  
'''KDevelop''' ''розуміє'' код програми, тому це середовище може надавати вам дані щодо змінних або функцій вашої програми. Наприклад, у цьому підручнику наведено знімок роботи з фрагментом коду, де вказівник миші наведено на символ <code>cell</code> у рядку 1316 (якщо ви надаєте перевагу роботі за допомогою клавіатури, того самого ефекту можна досягти утримуванням певний час натиснутою клавіші <keycap>Alt</keycap>):
+
** Комбінацією клавіш <keycap>Alt + Ctrl + N</keycap> можна відкрити діалогове вікно зі списком усіх оголошень функцій та класів.[[Image:Kdevelop-outline2.png|625px|thumb|center]]Там також буде наведено опис того, що відбувається у поточному файлі. Крім того, у цьому діалоговому вікні ви зможете виконати пошук, якщо список є надто довгим, та вибрати оголошення для переходу до нього.
  
 
[[Image:Kdevelop-variable-doc-tooltip.png|625px|thumb|center]]
 
[[Image:Kdevelop-variable-doc-tooltip.png|625px|thumb|center]]
Line 85: Line 85:
 
[[Image:Kdevelop-document-view.png|625px|thumb|center]]
 
[[Image:Kdevelop-document-view.png|625px|thumb|center]]
  
You can also select the little box of four cubes in the upper right corner to get a list of the open files, termed ''the working set''. Each line starts with a checkable cube that removes the file from the working set when checked. You also have a button on the right side that when pressed, allows you to do a git stash. Useful when you need to change to a different branch or a totally different project.
+
Ви також можете вибрати пункт із маленькою коробкою із чотирма кубиками у верхньому правому куті, щоб отримати список відкритих файлів, який має назву ''робочий набір''. Кожен рядок починається з поля для позначки, позначення якого вилучає файл з робочого списку. Також буде показано кнопку у правій частині, натискання якої надає вам змогу виконати записування до реєстру git. Корисно, якщо вам потрібно перейти до іншої гілки або до повністю іншого проєкту.
  
 
[[Image:Kdevelop-upper-right-corner.png|400px|thumb|center]]
 
[[Image:Kdevelop-upper-right-corner.png|400px|thumb|center]]
Line 91: Line 91:
 
==== Пояснення щодо розфарбовування коду ====
 
==== Пояснення щодо розфарбовування коду ====
  
'''KDevelop''' uses a variety of colors to highlight different objects in source code. If you know what the different colors mean, you can very quickly extract a lot of information from source code just by looking at the colors, without reading a single character. The highlighting rules are as follows:
+
'''KDevelop''' використовує різноманітні кольори для підсвічування різних об'єктів у початковому коді. Якщо ви знаєте призначення різних кольорів, ви можете швидко отримати багато інформації з початкового коду простим його переглядом (за кольорами) навіть не читаючи сам код. Правила підсвічування такі:
  
* Objects of type Class / Struct, Enum (the values and the type), (global) functions, and class members each have their own color assigned (classes are green, enums are dark red, and members are dark yellow or violet, (global) functions are always violet).
+
* Для об'єктів типів Class / Struct, Enum (значень і типу), (загальних) функцій і членів класу визначено власні кольори (класи — зелені, переліки — темно-червоні, а учасники — темно-жовті або фіолетові, (загальні) функції — завжди фіолетові).
  
 
* Усі загальні змінні буде розфарбовано у темно-зелений.
 
* Усі загальні змінні буде розфарбовано у темно-зелений.
Line 101: Line 101:
 
* Усі оголошення та визначення об'єктів буде показано напівжирним шрифтом.
 
* Усі оголошення та визначення об'єктів буде показано напівжирним шрифтом.
  
* Якщо доступ до учасника класу отримується з контексту, де його визначено (базового або похідного класу), його буде показано жовтим. Якщо ж це не так, його буде показано фіолетовим.
+
* Для об'єктів типів Class / Struct, Enum (значень і типу), (загальних) функцій і членів класу визначено власні кольори (класи — зелені, переліки — темно-червоні, а учасники — темно-жовті або фіолетові, (загальні) функції — завжди фіолетові).
  
 
* Якщо член класу є приватним (private) або захищеним (protected), його буде розфарбовано у дещо темніший колір при використанні.
 
* Якщо член класу є приватним (private) або захищеним (protected), його буде розфарбовано у дещо темніший колір при використанні.
  
* For variables local to a function body scope, rainbow colors are picked based on a hash of the identifier. This includes the parameters to the function. An identifier always will have the same color within its scope (but the same identifier will get a different color if it represents a different object, i.e. if it is redefined in a more nested scope), and you will usually get the same color for the same identifier name in different scopes. Thus, if you have multiple functions taking parameters with the same names, the arguments will all look the same color-wise. These rainbow colors can be turned off separately from the global coloring in the settings dialog.
+
* Для змінних, які є локальними для області видимості функції, використовуються кольори веселки, які програма вибирає за хешем ідентифікатора. Це стосується і параметрів функції. Ідентифікатор матиме той самий колір у її області видимості (але той самий ідентифікатор матиме інший колір, якщо відповідає іншому об'єкту, тобто його перевизначено у вкладенішій області видимості). Зазвичай, для ідентифікатора із тією самою назвою у різних областях видимості буде використано той самий колір. Отже, якщо параметри із однаковими назвами приймають декілька функцій, кольори аргументів будуть однаковими. Розфарбовування у кольори веселки можна вимкнути окремо на рівні сторінки налаштовування загального розфарбовування у діалоговому вікні параметрів програми.
  
 
* Ідентифікатори, для яких '''KDevelop''' не вдалося визначити відповідне оголошення, буде розфарбовано білим кольором. Іноді причиною такого розфарбовування є пропущені директиви <code>#include</code>.
 
* Ідентифікатори, для яких '''KDevelop''' не вдалося визначити відповідне оголошення, буде розфарбовано білим кольором. Іноді причиною такого розфарбовування є пропущені директиви <code>#include</code>.
Line 125: Line 125:
 
На рівні окремого файла у '''KDevelop''' передбачено багато способів навігації кодом програми. Приклад:
 
На рівні окремого файла у '''KDevelop''' передбачено багато способів навігації кодом програми. Приклад:
  
* '''Outline''': You can get an outline of what is in the current file in at least three different ways:
+
* '''Схема''': ви можете переглянути схему вмісту поточного файла в один із принаймні трьох різних способів:
** Clicking on the <menuchoice>Outline</menuchoice> ''Tool View'' button that is generally located on the left border.[[Image:Kdevelop-outline1.png|625px|thumb|center]]There is a button to sort everything in ascending or descending order and a filter edit box. You can then just select which one to jump to, or &mdash; if there are a lot &mdash; start typing any text that may appear in the names shown in the filter edit box. In that case, as you keep typing, the list becomes smaller and smaller as names are removed that don't match the text already typed until you are ready to select one of the choices.
+
** Натисканням кнопки <menuchoice>Outline</menuchoice> ''Панелі інструментів'', яку, зазвичай, розташовано у лівій частині вікна.[[Image:Kdevelop-outline1.png|625px|thumb|center]]Передбачено кнопку для упорядковування усього за зростанням або спаданням та панель фільтрування. Далі, ви можете просто вибрати пункт, до якого слід перейти, або, якщо пунктів багато, почати вводити критерій пошуку, щоб у списку лишилися потрібні вам записи. Зі зростанням кількості символів у введеному критерії, список ставатиме усе меншим, оскільки з нього зникатимуть усі назви, які не містять введеного вами тексту, аж доки ви не будете готові вибрати один з варіантів, що лишився у списку.
** Hot-keys <keycap>Alt + Ctrl + N</keycap> opens a dialog box that lists all function and class declarations.[[Image:Kdevelop-outline2.png|625px|thumb|center]]This also provides you with an outline of what is happening in the current file, allows you to search if the list is long, and allows you to select where you want to jump to.
+
** Комбінацією клавіш <keycap>Alt + Ctrl + N</keycap> можна відкрити діалогове вікно зі списком усіх оголошень функцій та класів.[[Image:Kdevelop-outline2.png|625px|thumb|center]]Там також буде наведено опис того, що відбувається у поточному файлі. Крім того, у цьому діалоговому вікні ви зможете виконати пошук, якщо список є надто довгим, та вибрати оголошення для переходу до нього.
** The code browser toolbar has a line edit in the toolbar that you can type in a function or class name to quickly find it, or just click in the line edit and it shows an outline. If an item in the pop-up is clicked, you get the tooltip for the item with information and links about its definition and usage.[[File:Kdevelop-outline4.png|400px|thumb|center]]
+
** На панелі інструментів вікна навігації кодом передбачено смужку редагування тексту, до якої ви можете ввести назву функції або класу для швидкого пошуку. Можна просто клацнути на смужці редагування, щоб побачити схему. Якщо клацнути на пункті у контекстному списку, програма покаже підказку щодо пункту і посилання на його визначення та використання.[[File:Kdevelop-outline4.png|400px|thumb|center]]
* Source files are organized as a list of function declarations or definitions. Hitting <keycap>Alt + Ctrl + PgUp</keycap> and <keycap>Alt + Ctrl + PgDown</keycap> jumps to the previous or next function definition in this file.
+
* Файли коду впорядковано у список оголошень та визначень. За допомогою натискання комбінацій клавіш <keycap>Alt + Ctrl + PgUp</keycap> і <keycap>Alt + Ctrl + PgDown</keycap> можна переходити до визначення попередньої або наступної функції у файлі.
  
 
==== Пересування проектами та сеансами: семантичне пересування ====
 
==== Пересування проектами та сеансами: семантичне пересування ====
  
As mentioned in other places, '''KDevelop''' does not usually consider individual source files but rather looks at projects as a whole (or, rather, at all projects that are part of the current session). As a consequence, it offers many possibilities for navigating through entire projects. Some of these are derived from what we have already discussed in the section on [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with source code#Exploring source code|Exploring source code]] while others are genuinely different. The common theme is that these navigation features are based on a ''semantic understanding'' of the code, i.e. they offer you something that requires parsing entire projects and connecting data. The following list shows some ways how to navigate through source code that is scattered throughout a potentially very large number of files:
+
Як ми вже згадували у інших частинах підручника, '''KDevelop''', зазвичай, не працює із окремими файлами початкових кодів, а розглядає проєкти програмного забезпечення уцілому (або, точніше, розглядає як ціле усі проєкти, які є частиною поточного сеансу). Наслідком цього є те, що програма пропонує багато можливостей для навігації усіма проєктами. Деякі з цих можливостей є похідними від тих, які вже було обговорено у розділі щодо [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with source code#Exploring source code|вивчення початкового коду]], інші ж є цілком відмінними. Загальним є те, що ці можливості з навігації засновано на ''семантичному розумінні'' коду, тобто вони пропонують вам щось, що потребує обробки коду усіх проєктів і поєднання даних. У наведеному нижче списку описано деякі способи для навігації початковим кодом, який розкидано між потенційно великою кількістю файлів:
  
* As seen in the section on [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with source code#Exploring source code|Exploring source code]], you can get a tooltip explaining individual namespace, class, function or variable names by hovering your mouse over it or keeping the <keycap>Alt</keycap> key pressed for a while. Here is an example: [[Image:kdevelop-class-doc-tooltip.png|thumb|525px|center]] Clicking on the links for the declaration of a symbol or expanding the list of uses allows you to jump to these locations, if necessary opening the respective file and placing the cursor at the corresponding location. A similar effect can be achieved by using the '''Code Browser''' tool view also discussed previously.
+
* Як зазначалося у розділі щодо [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with source code#Exploring source code|огляду початкового коду]], програма може показувати панель підказки із поясненнями щодо простору назв, класу, функції або назв змінних у відповідь на наведення на його пункт вказівника миші або утримання протягом певного часу натиснутою клавіші <keycap>Alt</keycap>. Ось приклад: [[Image:kdevelop-class-doc-tooltip.png|thumb|525px|center]] Клацання на посиланнях оголошення символу або розгортання списку використань надає вам змогу переходити до відповідних місць коду. Якщо потрібно, буде відкрито відповідний файл, і курсор буде переміщено до відповідного місця. Такого самого результату можна досягти використанням панелі '''Навігація кодом''', яку ми описували раніше.
  
* '''Quick open''': A very powerful way of jumping to other files or locations is to use the various ''quick open'' methods in '''KDevelop'''. There are four versions of these:
+
* '''Швидко відкрити''': дуже потужний спосіб переходу до інших файлів або місць, який використовується для різноманітних способів ''швидкого відкриття'' у '''KDevelop'''. Передбачено чотири версії цих способів:
** '''Quick open class''' (<menuchoice>Navigate -> Quick open class</menuchoice> or <keycap>Alt + Ctrl + C</keycap>): You will get a list of all classes in this session. Start typing (a part of) the name of a class and the list will continue to whittle down to only those that actually match what you've typed so far. If the list is short enough, select an element using the up and down keys and '''KDevelop''' will get you to the place where the class is declared.
+
** '''Швидко відкрити клас''' (<menuchoice>Навігація -> Швидко відкрити клас</menuchoice> або <keycap>Alt + Ctrl + C</keycap>): ви отримаєте список усіх класів у цьому сеансі. Почніть вводити (частину) назви класу, і у список скорочуватиметься до лише тих класів, у назвах яких міститься введений фрагмент тексту. Коли список стане достатньо коротким, виберіть у ньому запис за допомогою клавіш із стрілками вгору і вниз, і '''KDevelop''' перенесе вас до місця, де оголошено клас.
** '''Quick open function''' (<menuchoice>Navigate -> Quick open function</menuchoice> or <keycap>Alt + Ctrl + M</keycap>): You will get a list of all (member) functions that are part of the projects in the current session, and you can select from it in the same way as above. Note that this list may include both function declarations and definitions.
+
** '''Швидко відкрити функцію''' (<menuchoice>Навігація -> Швидко відкрити функцію</menuchoice> або <keycap>Alt + Ctrl + M</keycap>): ви отримаєте список усіх функцій (членів класів), які є частиною проєктів у поточному сеансі, і зможете вибрати потрібний запис у списку у спосіб, який описано вище. Зауважте, що до цього списку може бути включено і оголошення і визначення функцій.
** '''Quick open file''' (<menuchoice>Navigate -> Quick open file</menuchoice> or <keycap>Alt + Ctrl + O</keycap>): You will get a list of all files that are part of the projects in the current session, and you can select from it in the same way as above.
+
** '''Швидко відкрити файл''' (<menuchoice>Навігація -> Швидко відкрити файл</menuchoice> або <keycap>Alt + Ctrl + O</keycap>): ви отримаєте список усіх файлів, які є частиною проєктів поточного сеансу і зможете вибрати з нього пункт у спосіб, який описано вище.
** '''Universal quick open''' (<menuchoice>Navigate -> Quick open</menuchoice> or <keycap>Alt + Ctrl + Q</keycap>): If you forget which key combination is bound to which of the above commands, this is the universal swiss army knife &mdash; it simply presents you with a combined list of all files, functions, classes, and other things from which you can select.
+
** '''Універсальне швидке відкриття''' (<menuchoice>Навігація -> Швидко відкрити</menuchoice> або <keycap>Alt + Ctrl + Q</keycap>): якщо ви не пам'ятаєте, яку з комбінацій клавіш пов'язано із описаними вище командами, можете скористатися цим універсальним засобом — він просто покаже вам комбінований список усіх файлів, функцій, класів та інших записів, з яких ви можете вибрати потрібний.
  
* '''Jump to declaration/definition''':  When implementing a (member) function, one often needs to switch back to the point where a function is declared, for example to keep the list of function arguments synchronised between declaration and definition, or to update the documentation. To do so, place the cursor onto the function name and select <menuchoice>Navigation -> Jump to declaration</menuchoice> (or hit <keycap>Ctrl + .</keycap>) to get to the place where the function is declared. There are multiple ways to get back to the original place:
+
* '''Перейти до оголошення/визначення''':  при реалізації функції (члена класу) часто виникає потреба у зворотному переході до місця оголошення функції, наприклад, для підтримання синхронізації списку аргументів функції між оголошенням та визначенням або оновлення документації. Для здійснення подібних переходів розташуйте курсор на назві функції і виберіть пункт меню <menuchoice>Навігація -> Перейти до оголошення</menuchoice> (або натисніть комбінацію клавіш <keycap>Ctrl + .</keycap>), щоб перейти до місця оголошення функції. Існує декілька способів повернутися до початкового місця:
** Selecting <menuchoice>Navigation -> Jump to definition</menuchoice> (or hitting <keycap>Ctrl + ,</keycap>).
+
** Вибір пункту меню <menuchoice>Навігація -> Перейти до визначення</menuchoice> (або натискання комбінації клавіш <keycap>Ctrl + ,</keycap>).
** Selecting <menuchoice>Navigation -> Previous visited context</menuchoice> (or hit <keycap>Meta + Left</keycap>), as described below.
+
** Вибір пункту меню <menuchoice>Навігація -> Попередній відвіданий контекст</menuchoice> (або натисніть комбінацію клавіш <keycap>Meta + </keycap>), як це описано нижче.
  
 
{{Note_(uk)|1=Перехід до оголошення символу не обмежується лише функціями, які ви реалізуєте. Цей спосіб працює і у разі розташування курсора на назві (локальної, загальної чи вбудованої) змінної: вибір відповідного пункту меню призведе до пересування області перегляду до оголошення символу. Отже ви можете, наприклад, розташувати курсор на назві класу у оголошенні змінної функції і перейти до оголошення цього класу.}}
 
{{Note_(uk)|1=Перехід до оголошення символу не обмежується лише функціями, які ви реалізуєте. Цей спосіб працює і у разі розташування курсора на назві (локальної, загальної чи вбудованої) змінної: вибір відповідного пункту меню призведе до пересування області перегляду до оголошення символу. Отже ви можете, наприклад, розташувати курсор на назві класу у оголошенні змінної функції і перейти до оголошення цього класу.}}
Line 151: Line 151:
 
* '''Перемкнути визначення/оголошення''': у наведеному вище прикладі для переходу до місця оголошення поточної функції нам потрібно було спочатку розташувати курсор на назві функції. Якщо вам не хочеться цього робити, скористайтеся пунктом меню <menuchoice>Навігація -> Перемкнути визначення/оголошення</menuchoice> (або натисніть комбінацію клавіш <keycap>Shift + Ctrl + C</keycap>), щоб перейти до оголошення функції, у якій перебуває курсор. Повторний вибір цього пункту меню поверне курсор назад до визначення функції.
 
* '''Перемкнути визначення/оголошення''': у наведеному вище прикладі для переходу до місця оголошення поточної функції нам потрібно було спочатку розташувати курсор на назві функції. Якщо вам не хочеться цього робити, скористайтеся пунктом меню <menuchoice>Навігація -> Перемкнути визначення/оголошення</menuchoice> (або натисніть комбінацію клавіш <keycap>Shift + Ctrl + C</keycap>), щоб перейти до оголошення функції, у якій перебуває курсор. Повторний вибір цього пункту меню поверне курсор назад до визначення функції.
  
* '''Previous/Next use''': Placing the cursor on the name of a local variable and selecting <menuchoice>Navigation -> Next use</menuchoice> (or hitting <keycap>Meta + Shift + Right</keycap>) transports you to the next use of this variable in the code. (Note that this doesn't just search for the next occurrence of the variable name but in fact takes into account that variables with the same name but in different scopes are different.) The same works for the use of function names. Selecting <menuchoice>Navigation -> Previous use</menuchoice> (or hitting <keycap>Meta + Shift + Left</keycap>) transports you to the previous use of a symbol.
+
* '''Попереднє/Наступне використання''': якщо ви розташуєте курсор на назві локальної змінної і виберете пункт меню <menuchoice>Навігація -> Наступне використання</menuchoice> (або натиснете комбінацію клавіш <keycap>Meta + Shift + </keycap>), програма перенесе вас до наступного використання цієї змінної у коді. (Зауважте, що при цьому не виконуватиметься простий пошук назви змінної, але враховуватиметься те, що змінні із тією самою назвою назвою, але у різних областях видимості є різними.) Те саме працює і для використань назв функцій. Вибір пункту меню <menuchoice>Навігація -> Попереднє використання</menuchoice> (або натискання комбінації клавіш <keycap>Meta + Shift + </keycap>) призведе до переходу до попереднього використання символу.
  
 
{{Note_(uk)|1=Щоб переглянути список всіх використань назв, якими здійснюватиметься циклічний перехід внаслідок використання цієї команди, розташуйте курсор на назві символу і відкрийте панель <menuchoice>Перегляд коду</menuchoice> або натисніть і утримуйте клавішу <keycap>Alt</keycap>. Докладніше про використання цього прийому можна дізнатися з розділу щодо [[Special:myLanguage/KDevelop4/Manual/Working_with_source_code#File_scope_information|навігації кодом]].}}
 
{{Note_(uk)|1=Щоб переглянути список всіх використань назв, якими здійснюватиметься циклічний перехід внаслідок використання цієї команди, розташуйте курсор на назві символу і відкрийте панель <menuchoice>Перегляд коду</menuchoice> або натисніть і утримуйте клавішу <keycap>Alt</keycap>. Докладніше про використання цього прийому можна дізнатися з розділу щодо [[Special:myLanguage/KDevelop4/Manual/Working_with_source_code#File_scope_information|навігації кодом]].}}
  
* The '''context list''': Web browsers have this feature where you can go backward and forward in the list of most recently visited web pages. '''KDevelop''' has the same kind of features, except that instead of web pages you visit ''contexts''. A context is the current location of the cursor, and you change it by navigating away from it using anything but cursor commands &mdash; for example, by clicking on a location provided by a tooltip, in the <menuchoice>Code Browser</menuchoice> tool view, one of the options given in the <menuchoice>Navigation</menuchoice> menu, or any other navigation command. Using the <menuchoice>Navigation -> Previous Visited Context</menuchoice> (<keycap>Meta + Left</keycap>) and <menuchoice>Navigation -> Next Visited Context</menuchoice> (<keycap>Meta + Right</keycap>) transports you along this list of visited contexts just like the <menuchoice>back</menuchoice> and <menuchoice>forward</menuchoice> buttons of a browser transports you to the previous or next webpage in the list of visited pages. You can also use the code browser toolbar that gives you the option to click the left arrow to go backwards to a previous file and line number, or choose the down arrow that provides a pop-up list of previous files and line number to be chosen.[[Image:Kdevelop-context-history.png|525px|thumb|center]]
+
* '''Список контекстів''': у браузерах є можливість переходити назад і вперед списком нещодавно відвіданих сторінок. У '''KDevelop''' реалізовано подібні можливості, але замість переходу між сторінками ви переходите між ''контекстами''. Контекстом є поточне місце курсора. Ви можете змінити його переходом у будь-який спосіб, окрім команд пересування курсора, наприклад, клацанням на пункті місця на панелі підказки, на панелі інструментів <menuchoice>Навігація кодом</menuchoice>, на одному з пунктів у меню <menuchoice>Навігація</menuchoice> або використанням будь-якої іншої команди навігації. За допомогою пунктів меню <menuchoice>Навігація -> Попередній відвіданий контекст</menuchoice> (<keycap>Meta + </keycap>) і <menuchoice>Навігація -> Наступний відвіданий контекст</menuchoice> (<keycap>Meta + </keycap>) ви можете переходити між пунктами у списку відвіданих контекстів так, як ви переходите між сторінками за допомогою кнопок <menuchoice>назад</menuchoice> і <menuchoice>вперед</menuchoice> у списку відвіданих сторінок у браузері. Крім того, ви можете скористатися панеллю інструментів браузера, де можна натиснути кнопку зі стрілкою ліворуч для переходу назад до попереднього файла і номера рядка, або натиснути кнопку зі стрілкою вниз, яка відкриває контекстний список попередніх відвіданих файлів та рядків.[[Image:Kdevelop-context-history.png|525px|thumb|center]]
  
  
* Finally, there are tool views that allow you to navigate to different places in your codebase. For example, the '''Classes''' tool provides you with a list of all namespaces and classes in all projects of the current session, and allows you to expand it to see member functions and variables of each of these classes: [[Image:Kdevelop-classes-view.png|525px|thumb|center]] Double-clicking on an item (or going through the context menu using the right mouse button) allows you to jump to the location of the declaration of the item. Other tools allow similar things; for example, the <menuchoice>Projects</menuchoice> tool view provides a list of files that are part of a session: [[Image:kdevelop-class-doc-tooltip.png|thumb|525px|center]]Again, double-clicking on a file opens it.
+
* Нарешті, передбачено панелі інструментів, за допомогою яких ви можете переходити до різних місць у програмному коді. Наприклад, на панелі '''Класи''' буде наведено список усіх просторів назв та класів в усіх проєктах поточного сеансу. У списку ви можете розгортати записи для перегляду функцій та змінних-членів кожного з цих класів: [[Image:Kdevelop-classes-view.png|525px|thumb|center]] Подвійним клацанням на записі (або використанням відповідного запису контекстного меню, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші) ви можете перейти до місця оголошення запису. Інші засоби надають змогу виконувати подібні ж речі. Наприклад, на панелі <menuchoice>Проєкти</menuchoice> буде показано писок файлів, які є частиною сеансу: [[Image:kdevelop-class-doc-tooltip.png|thumb|525px|center]]Знову ж таки, подвійне клацання на пункті файла призведе до його відкриття.
  
  
Line 166: Line 166:
 
Оскільки '''KDevelop''' «розуміє» код ваших проектів, це середовище може допомогти вам у написанні коду. Нижче наведено огляд деяких з цих допоміжних можливостей.
 
Оскільки '''KDevelop''' «розуміє» код ваших проектів, це середовище може допомогти вам у написанні коду. Нижче наведено огляд деяких з цих допоміжних можливостей.
  
==== Автозавершення ====
+
** Натисканням кнопки <menuchoice>Outline</menuchoice> ''Панелі інструментів'', яку, зазвичай, розташовано у лівій частині вікна.[[Image:Kdevelop-outline1.png|625px|thumb|center]]Передбачено кнопку для упорядковування усього за зростанням або спаданням та панель фільтрування. Далі, ви можете просто вибрати пункт, до якого слід перейти, або, якщо пунктів багато, почати вводити критерій пошуку, щоб у списку лишилися потрібні вам записи. Зі зростанням кількості символів у введеному критерії, список ставатиме усе меншим, оскільки з нього зникатимуть усі назви, які не містять введеного вами тексту, аж доки ви не будете готові вибрати один з варіантів, що лишився у списку.
  
 
Ймовірно, найкориснішою можливістю є можливість з автоматичного завершення фрагментів коду. Розглянемо, наприклад, такий фрагмент коду:
 
Ймовірно, найкориснішою можливістю є можливість з автоматичного завершення фрагментів коду. Розглянемо, наприклад, такий фрагмент коду:
Line 192: Line 192:
 
[[File:Kdevelop-get-color2.png|500px|thumb|center]]
 
[[File:Kdevelop-get-color2.png|500px|thumb|center]]
  
Auto-completion can save you a lot of typing if your project uses long variable and function names; furthermore, it avoids mis-spelling names (and the resulting compiler errors) and it makes it much simpler to remember the exact names of functions. For example, if all of your getters start with <code>get_</code>, then the auto-completion feature will be able to only present you a list of possible getters when you have typed the first four letters, likely reminding you in the process which of the functions is the correct one. Note that for auto-completion to work, neither the declaration of the <code>Car</code> class nor of the <code>my_ride</code> variable need to be in the same file as where you are currently writing code. '''KDevelop''' simply has to know that these classes and variables are connected, i.e. the files in which these connections are made need to be part of the project you are currently working on.
+
Автодоповнення може заощадити вам багато часу на введення тексту, якщо у вашому проєкті використовується багато довгих назв змінних та функцій. Крім того, так можна уникнути друкарських помилок у назвах (та помилок при компіляції, які є результатом таких помилок) і значно спростити запам'ятовування точних назв функцій. Наприклад, якщо усі назви функцій-отримувачів починаються із <code>get_</code>, можливість автодоповнення зможе показати список усіх можливих отримувачів, ввівши лише перші чотири літери, ймовірно, нагадавши вам, яку з функцій слід використати. Зауважте, що для забезпечення працездатності автодоповнення, ні оголошення класу <code>Car</code>, ні оголошення змінної <code>my_ride</code> не обов'язково мають зберігатися у тому самому файлі, у якому ви зараз пишете код. '''KDevelop''' достатньо значти, що ці класи і змінні поєднано, тобто файли, у яких виконано поєднання, мають бути частиною проєкту над якими ви зараз працюєте.
  
 
{{Note_(uk)|1='''KDevelop''' не завжди може здогадатися, коли слід допомогти вам автоматичним доповненням коду. Якщо підказку автоматичного доповнення не було відкрито автоматично, натисніть комбінацію клавіш <keycap>Ctrl + Пробіл</keycap>, щоб відкрити список варіантів вручну. Загалом же, для того, щоб можна було скористатися автоматичним доповненням, '''KDevelop''' має обробити файли коду вашого проекту. Цю дію буде виконано у фоновому режимі для всіх файлів, які є частиною проектів поточного сеансу після запуску '''KDevelop''', а також після того, як ви припините вводити дані на частку секунди (тривалість паузи можна змінити).}}
 
{{Note_(uk)|1='''KDevelop''' не завжди може здогадатися, коли слід допомогти вам автоматичним доповненням коду. Якщо підказку автоматичного доповнення не було відкрито автоматично, натисніть комбінацію клавіш <keycap>Ctrl + Пробіл</keycap>, щоб відкрити список варіантів вручну. Загалом же, для того, щоб можна було скористатися автоматичним доповненням, '''KDevelop''' має обробити файли коду вашого проекту. Цю дію буде виконано у фоновому режимі для всіх файлів, які є частиною проектів поточного сеансу після запуску '''KDevelop''', а також після того, як ви припините вводити дані на частку секунди (тривалість паузи можна змінити).}}
Line 210: Line 210:
 
[[Image:Kdevelop-bus1.png|475px|thumb|center]]
 
[[Image:Kdevelop-bus1.png|475px|thumb|center]]
  
Щоб додати нові вкладені функції, поверніться на вкладку <menuchoice>bus.h</menuchoice> і додайте назву функції. Наприклад, можна додати таке:
+
Якщо ви наведете вказівник миші на символ для робочого набору, програма покаже панель підказки зі списком файлів, які відкрито у цьому робочому наборі (у нашому прикладі це файли <code>helper.h</code>, <code>helper.cpp</code>, <code>filemanagerlistjob.h</code> та <code>filemanagerlistjob.cpp</code>). Піктограма робочого набору може мати різні кольори у різний час, але ці кольори не мають певного значення. Клацання на квадраті зі знаком «мінус» закриє вкладку для відповідного файла у робочому наборі. Суть роботи пункту закриття робочого набору полягає у тому, що його вибір не лише закриває усі файли, але і просить вас зберегти усі файли, до яких внесено зміни, але які не збережено, і відкриває новий порожній набір.
  
 
[[File:Kdevelop-bus4.png|475px|thumb|center]]
 
[[File:Kdevelop-bus4.png|475px|thumb|center]]
Line 243: Line 243:
 
[[Image:Kdevelop-document-declaration.png|475px|thumb|center]]
 
[[Image:Kdevelop-document-declaration.png|475px|thumb|center]]
  
Курсор вже перебуває у затіненій області, щоб ви могли ввести короткий опис (після ключового слова doxygen <code>@brief</code>) цього класу. Тепер ви можете продовжити додавати документацію до цього коментаря, який краще пояснюватиме призначення класу:
+
* Нарешті, передбачено панелі інструментів, за допомогою яких ви можете переходити до різних місць у програмному коді. Наприклад, на панелі '''Класи''' буде наведено список усіх просторів назв та класів в усіх проєктах поточного сеансу. У списку ви можете розгортати записи для перегляду функцій та змінних-членів кожного з цих класів: [[Image:Kdevelop-classes-view.png|525px|thumb|center]] Подвійним клацанням на записі (або використанням відповідного запису контекстного меню, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші) ви можете перейти до місця оголошення запису. Інші засоби надають змогу виконувати подібні ж речі. Наприклад, на панелі <menuchoice>Проєкти</menuchoice> буде показано писок файлів, які є частиною сеансу: [[Image:kdevelop-class-doc-tooltip.png|thumb|525px|center]]Знову ж таки, подвійне клацання на пункті файла призведе до його відкриття.
  
 
[[Image:Kdevelop-document-class-purpose.png|475px|thumb|center]]
 
[[Image:Kdevelop-document-class-purpose.png|475px|thumb|center]]
  
When you get to the end of a line, hit <keycap>Enter</keycap> and '''KDevelop''' will automatically start a new line that starts with an asterisk and indent the cursor by one character. After documenting an item and <keycap>Enter</keycap> is hit outside of the documentation area, the gray highlight is removed.
+
Коли ви дістанетеся кінця рядка, натисніть <keycap>Enter</keycap>, і '''KDevelop''' автоматично розпочне новий рядок, який починатиметься із зірочки, і відступить курсором на один символ. По завершенню документування запису і натискання <keycap>Enter</keycap> поза областю документування, сіре підсвічування буде вилучено.
  
 
Тепер виконаємо документування вбудованої функції. Знову розташуйте курсор на рядку оголошення і виберіть пункт меню <menuchoice>Код -> Документувати оголошення</menuchoice> або натисніть комбінацію клавіш <keycap>Alt + Shift + D</keycap>:
 
Тепер виконаємо документування вбудованої функції. Знову розташуйте курсор на рядку оголошення і виберіть пункт меню <menuchoice>Код -> Документувати оголошення</menuchoice> або натисніть комбінацію клавіш <keycap>Alt + Shift + D</keycap>:
  
[[Image:Kdevelop-documenting-function.png|475px|thumb|center]]
+
* Нарешті, передбачено панелі інструментів, за допомогою яких ви можете переходити до різних місць у програмному коді. Наприклад, на панелі '''Класи''' буде наведено список усіх просторів назв та класів в усіх проєктах поточного сеансу. У списку ви можете розгортати записи для перегляду функцій та змінних-членів кожного з цих класів: [[Image:Kdevelop-classes-view.png|525px|thumb|center]] Подвійним клацанням на записі (або використанням відповідного запису контекстного меню, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші) ви можете перейти до місця оголошення запису. Інші засоби надають змогу виконувати подібні ж речі. Наприклад, на панелі <menuchoice>Проєкти</menuchoice> буде показано писок файлів, які є частиною сеансу: [[Image:kdevelop-class-doc-tooltip.png|thumb|525px|center]]Знову ж таки, подвійне клацання на пункті файла призведе до його відкриття.
  
 
Знову ж таки, '''KDevelop''' автоматично створить каркас коментаря разом з документації щодо самої функції, а також типом даних, які вона повертає. У нашому випадку назва функції доволі очевидно описує її призначення, але часто аргументи функції можуть бути доволі неочевидними, їх слід документувати окремо. Наприклад, розгяньмо трохи цікавішу функцію та коментар, який автоматично створить для неї '''KDevelop''':
 
Знову ж таки, '''KDevelop''' автоматично створить каркас коментаря разом з документації щодо самої функції, а також типом даних, які вона повертає. У нашому випадку назва функції доволі очевидно описує її призначення, але часто аргументи функції можуть бути доволі неочевидними, їх слід документувати окремо. Наприклад, розгяньмо трохи цікавішу функцію та коментар, який автоматично створить для неї '''KDevelop''':
Line 275: Line 275:
 
[[Image:kdevelop-39.png|thumb|550px|center]]
 
[[Image:kdevelop-39.png|thumb|550px|center]]
  
==== Фрагменти коду ====
+
Якщо ви відкрили вікно '''KDevelop''' вперше, робочий набір буде порожнім, — ще не відкрито жодного файла. Але з відкриттям файлів для редагування (або діагностики, перегляду у інших режимах) ваш робочий набір розширюватиметься. Кожного разу, коли ви завершуватимете роботу '''KDevelop''', а потім починатимете її знову, робочий набір буде зберігатися і відновлюватися, тобто ви працюватимете з одним набором відкритих файлів.
  
 
У більшості проектів зустрічаються фрагменти коду, які доводиться використовувати доволі часто. Приклади: інструкції компілятора, цикл для всіх інструкцій, для функцій запису інтерфейсу користувача перевірки введених користувачем даних без відкриття вікна повідомлення про помилку. У проекті автора цього підручника часто використовується такий різновид коду:
 
У більшості проектів зустрічаються фрагменти коду, які доводиться використовувати доволі часто. Приклади: інструкції компілятора, цикл для всіх інструкцій, для функцій запису інтерфейсу користувача перевірки введених користувачем даних без відкриття вікна повідомлення про помилку. У проекті автора цього підручника часто використовується такий різновид коду:
Line 286: Line 286:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Rather than typing this kind of text over and over again (with all the concomitant typos one introduces), the <menuchoice>Snippets</menuchoice> tool of '''KDevelop''' can help here. To this end, open the tool view (see [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with source code#Tools and views|Tools and views]] if the corresponding button isn't already on the perimeter of your window). Or, go to <menuchoice>Window -> Tool views</menuchoice> in the top menubar, and turn on <menuchoice>Snippets</menuchoice>. Then click on the <menuchoice>Add repository</menuchoice>button (a slight misnomer &mdash; it allows you to create a named collection of snippets for source codes of a particular kind, e.g. C++ sources) and create an empty repository. Then click <menuchoice>Add Snippet</menuchoice> to add a snippet, to get a dialog like the following:
+
Замість введення тексту подібного типу знову і знову (із усіма можливими друкарськими помилками), ви можете скористатися інструментом '''KDevelop''' <menuchoice>Фрагменти</menuchoice>. Для цього відкрийте панель інструментів (див. [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with source code#Tools and views|Інструменти і панелі перегляду]], якщо відповідної кнопки ще немає на периметрі вашого вікна). Крім того, ви можете скористатися пунктом <menuchoice>Вікно -> Панелі інструментів</menuchoice> на верхній панелі меню і увімкнути <menuchoice>Фрагменти</menuchoice>. Далі, натисніть кнопку <menuchoice>Додати сховище</menuchoice> (дещо оманлива назва — за допомогою цього пункту можна створити іменовану збірку фрагментів для початкових кодів певного типу, наприклад, коду C++) і створіть порожнє сховище. Потім натисніть <menuchoice>Додати фрагмент</menuchoice>, щоб додати фрагмент і відкрити діалогове вікно, подібне до такого:
  
 
[[Image:Kdevelop-snippet.png|475px|thumb|center]]
 
[[Image:Kdevelop-snippet.png|475px|thumb|center]]
  
If no snippet repository has been created yet and your project is based on C++, Using the menu choice <menuchoice>Tools -> Create Snippet</menuchoice> creates a repository named ''ISO C++ snippets'' and puts your snippets in it as shown above. To the right of the ''Create Snippet'' dialog box is a view of the snippets tool view showing the snippets available for use.
+
Якщо сховища із фрагментами ще не було створено, і ваш проєкт засновано на C++, використання пункту меню <menuchoice>Інструменти -> Створити фрагмент</menuchoice> призводить до створення сховища із назвою ''Фрагменти ISO C++'' і записування ваших фрагментів до сховища, як це показано вище. Праворуч у діалоговому вікні ''Створення фрагмента'' розташовано панель перегляду, на якій показано фрагменти, якими можна скористатися.
  
{{Note|1=The name of a snippet may not have spaces or other special characters because it must look like a normal function or variable name (for reasons that will become clear in the next paragraph). }}
+
{{Note_uk|1=У назві фрагмента не повинно міститися пробілів або інших спеціальних символів, оскільки вона має бути подібною до звичайної назви функції або змінної (з причин, які буде висвітлено у наступному абзаці). }}
  
 
Щоб скористатися таким чином визначеним фрагментом, вам слід просто почати вводити у коді його назву, як ви це робите для будь-яких інших функцій або змінних. Для введених літер буде відкрито панель автоматичного доповнення (це означає, що можна використовувати будь-які достатньо довгі для розрізнення назви фрагментів, зокрема назви, подібні до використаної нами), якщо ви виберете відповідний пункт фрагмента на панелі підказки автоматичного доповнення (наприклад, натисканням клавіші <keycap>Enter</keycap>), вже введену частину назви фрагмента буде замінено повним текстом фрагмента з відповідними відступами:
 
Щоб скористатися таким чином визначеним фрагментом, вам слід просто почати вводити у коді його назву, як ви це робите для будь-яких інших функцій або змінних. Для введених літер буде відкрито панель автоматичного доповнення (це означає, що можна використовувати будь-які достатньо довгі для розрізнення назви фрагментів, зокрема назви, подібні до використаної нами), якщо ви виберете відповідний пункт фрагмента на панелі підказки автоматичного доповнення (наприклад, натисканням клавіші <keycap>Enter</keycap>), вже введену частину назви фрагмента буде замінено повним текстом фрагмента з відповідними відступами:
Line 298: Line 298:
 
[[File:Kdevelop-snippet-entry-preview.png|475px|thumb|center]]
 
[[File:Kdevelop-snippet-entry-preview.png|475px|thumb|center]]
  
Note that for this to work, the <menuchoice>Snippets</menuchoice> tool view need not be open or visible. An alternative way to insert a snippet is to simply click on it in the snippet tool view. By hovering the mouse over the snippet, it gives you a view of the code in the snippet.
+
Зауважте, що, щоб це спрацювало, слід відкрити або зробити видимою панель інструментів <menuchoice>Фрагменти</menuchoice>. Альтернативним способом вставлення фрагмента є просте клацання на ньому на панелі інструментів фрагментів. Якщо навести вказівник миші на фрагмент, програма покаже вам панель перегляду коду фрагмента.
  
 
{{Note_(uk)|1=Фрагменти є набагато потужнішими, ніж було пояснено. Повний опис можливостей, які вони надають, ознайомтеся з [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Tool_list/Snippets|докладною документацією з інструмента «Фрагменти»]].}}<span id="Modes and working sets"></span>
 
{{Note_(uk)|1=Фрагменти є набагато потужнішими, ніж було пояснено. Повний опис можливостей, які вони надають, ознайомтеся з [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Tool_list/Snippets|докладною документацією з інструмента «Фрагменти»]].}}<span id="Modes and working sets"></span>
Line 305: Line 305:
 
[[File:Kdevelop-code-button.png|250px|thumb|center]]
 
[[File:Kdevelop-code-button.png|250px|thumb|center]]
  
If you've gotten this far, take a look at the upper right of the '''KDevelop''' main window you will see a code button. When the button is pushed, you will see that there are two '''options''' offered: <menuchoice>Commit Current Project...</menuchoice> (see [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with version control systems|Working with version control systems]]) and <menuchoice>Debug</menuchoice> (see [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Debugging programs|Debugging programs]]).
+
Якщо ви вже дісталися так далеко, зверніть увагу на верхній правий кут головного вікна '''KDevelop''' — ви побачити кнопку коду. Якщо натиснути цю кнопку, програма запропонує два '''варіанти''' дій: <menuchoice>Внести поточний проєкт...</menuchoice> (див. [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Working with version control systems|робота із системами керування версіями]]) та <menuchoice>Діагностика</menuchoice> (див. [[Special:myLanguage/KDevelop5/Manual/Debugging programs|діагностування вад у програмах]]).
  
 
[[File:Kdevelop sessionsprojectsworkingsets.png|250px|thumb|center]]
 
[[File:Kdevelop sessionsprojectsworkingsets.png|250px|thumb|center]]
Line 311: Line 311:
 
Для кожного з режимів передбачено власний набір інструментів, кнопки яких розташовано вздовж периметра вікна середовища, для кожного режиму передбачено власний ''робочий набір'' відкритих файлів і документів. Крім того, кожен такий робочий набір пов’язано з поточним сеансом, тобто маємо взаємозв’язок, подібний до показаного вище. Зауважте, що файли у робочому наборі є частиною одного сеансу, але можуть належати до різних проектів, які є частинами цього сеансу.
 
Для кожного з режимів передбачено власний набір інструментів, кнопки яких розташовано вздовж периметра вікна середовища, для кожного режиму передбачено власний ''робочий набір'' відкритих файлів і документів. Крім того, кожен такий робочий набір пов’язано з поточним сеансом, тобто маємо взаємозв’язок, подібний до показаного вище. Зауважте, що файли у робочому наборі є частиною одного сеансу, але можуть належати до різних проектів, які є частинами цього сеансу.
  
If you open '''KDevelop''' the first time, the working set is empty &mdash; there are no open files. But as you open files for editing (or debugging, or reviewing in the other modes) your working set grows. You will notice that whenever you close '''KDevelop''' and later start it again, the working set is saved and restored, i.e. you get the same set of open files.
+
Якщо ви відкрили вікно '''KDevelop''' вперше, робочий набір буде порожнім, — ще не відкрито жодного файла. Але з відкриттям файлів для редагування (або діагностики, перегляду у інших режимах) ваш робочий набір розширюватиметься. Кожного разу, коли ви завершуватимете роботу '''KDevelop''', а потім починатимете її знову, робочий набір буде зберігатися і відновлюватися, тобто ви працюватимете з одним набором відкритих файлів.
  
 
[[File:kdevelop-upper-right-corner.png|thumb|300px|center]]
 
[[File:kdevelop-upper-right-corner.png|thumb|300px|center]]
 
[[File:kdevelop-working-set-icon.png|thumb|100px|center]]
 
[[File:kdevelop-working-set-icon.png|thumb|100px|center]]
  
If you hover your mouse over the symbol for the working set, you get a tooltip that shows you which files are currently open in this working set (here: the <code>helper.h</code>, <code>helper.cpp</code>, <code>filemanagerlistjob.h</code> and <code>filemanagerlistjob.cpp</code> files). The working set icon can have different colors at different times in it, but they have no specific meaning. Clicking on the square with a minus sign closes the tab for the corresponding file in the working set. The point about closing a working set, however, is that it doesn't just close all files, it actually prompts you to save the file if any are changed but not saved and opens a new, still empty one.<span id="Some useful keyboard shortcuts"></span>
+
Якщо ви наведете вказівник миші на символ для робочого набору, програма покаже панель підказки зі списком файлів, які відкрито у цьому робочому наборі (у нашому прикладі це файли <code>helper.h</code>, <code>helper.cpp</code>, <code>filemanagerlistjob.h</code> та <code>filemanagerlistjob.cpp</code>). Піктограма робочого набору може мати різні кольори у різний час, але ці кольори не мають певного значення. Клацання на квадраті зі знаком «мінус» закриє вкладку для відповідного файла у робочому наборі. Суть роботи пункту закриття робочого набору полягає у тому, що його вибір не лише закриває усі файли, але і просить вас зберегти усі файли, до яких внесено зміни, але які не збережено, і відкриває новий порожній набір.<span id="Some useful keyboard shortcuts"></span>
 
=== Деякі корисні клавіатурні скорочення ===
 
=== Деякі корисні клавіатурні скорочення ===
  
У редакторі '''KDevelop''' використано стандартні клавіатурні скорочення для звичайних дій з редагування. Ці скорочення можна змінити, якщо у вас виникне така потреба.
+
* Файли коду впорядковано у список оголошень та визначень. За допомогою натискання комбінацій клавіш <keycap>Alt + Ctrl + PgUp</keycap> і <keycap>Alt + Ctrl + PgDown</keycap> можна переходити до визначення попередньої або наступної функції у файлі.
  
 
[[File:Kdevelop-shortcuts.png|400px|thumb|center]]
 
[[File:Kdevelop-shortcuts.png|400px|thumb|center]]
Line 327: Line 327:
 
[[File:Kdevelop-shortcut-schemes.png|400px|thumb|center]]
 
[[File:Kdevelop-shortcut-schemes.png|400px|thumb|center]]
  
However, it also supports a number of more advanced operations when editing source code, some of which are bound to particular key combinations. The following are frequently particularly helpful:
+
Втім, передбачено також підтримку декількох додаткових дій при редагуванні початкового коду. Деякі з цих дій пов'язано із натисканням певних комбінацій клавіш. Зокрема, часто є зручними такі комбінації:
  
 
{| border="1" cellspacing="0"
 
{| border="1" cellspacing="0"

Latest revision as of 06:33, 23 October 2020

Other languages:
English • ‎français • ‎українська
Under construction.png
Under Construction
This is a new page, currently under construction!

Робота з кодом програм

Окрім зневаджування, читання та написання коду є найважливішими завданнями під час розробки програмного забезпечення. З метою полегшення навігації кодом та його написання у KDevelop передбачено багато різних інструментів. Як буде докладніше показано у наступних розділах, KDevelop не просто редактор коду, — це скоріше система керування кодом, яка може подавати різні дані, отримані на основі аналізу загальної сукупності коду всього вашого сеансу роботи.

Інструменти та панелі перегляду

Kedevelop split windows.png

Для роботи з проектами у KDevelop передбачено інструменти. Інструмент надає певні дані щодо коду або виконує з ним певну дію. Інструментам відповідають кнопки вздовж периметра вікна програми (з вертикальним текстом на полях ліворуч і праворуч та горизонтальним вздовж нижнього поля). Якщо ви натиснете таку кнопку, у головному вікні буде відкрито підвікно — панель перегляду; якщо кнопку буде натиснуто ще раз, відповідне підвікно буде закрито.

Note-box-icon.png
Зауваження
Щоб закрити підлегле вікно, ви можете просто натиснути кнопку зі значком x у верхньому правому куті (або у верхньому лівому куті для інструментів на нижньому полі) цього допоміжного вікна.


На наведеному вище зображенні ви можете бачити певний набір інструментів, вирівняних за лівим і правим полем. Ліворуч відкрито панель інструмента Класи, праворуч — Фрагменти. Посередині можна бачити панель редактора. З практичних міркувань, переважну частину часу розробки варто працювати лише з редактором та панеллю Класи чи Перегляд коду, відкритою ліворуч. На час використання певного інструмента можна відкрити його панель, яку після використання варто закрити з метою збільшення простору для панелі редактора.

Після першого запуску KDevelop ви вже зможете скористатися кнопкою інструмента Проєкти. Натисніть цю кнопку: у відповідь буде відкрито панель зі списком проєктів, які було додано до сеансу у нижній частині вікна та панель перегляду файлової системи вашого проєкту у верхній його частині.

У KDevelop ви можете скористатися багатьма іншими інструментами, не всі з них представлено кнопками вздовж периметра вікна у початковому стані. Щоб додати кнопку, скористайтеся пунктом меню Вікна -> Додати панель інструмента. У результаті буде відкрито вікно для вибору бажаної панелі. У контекстному вікні ви зможете натискати кнопки ліворуч, вниз, праворуч для пересування панелей і вибору місця розташування панелей. Ось перелік можливих корисних інструментів:

 • Класи: повний список всіх класів, які визначено у одному з проектів або у вашому сеансі з усіма вбудованими функціями та змінними. Натискання пункту елемента класу відкриє вікно редактора з місцем оголошення елемента, пункт якого було натиснуто.
 • Документи: тут буде показано список поточних відкритих у редакторі файлів.
 • Перегляд коду: залежно від розташування курсора у редакторі файла, на цій панелі буде показано пов’язані з кодом дані. Наприклад, якщо курсор перебуває у рядку з #include, на панелі буде показано дані щодо файла, який включено до коду, зокрема дані щодо оголошених у файлі класів. Якщо курсор перебуває на порожньому рядку у файлі, на панелі буде показано класи і функції, оголошені і визначені у поточному файлі (всі як посилання: натискання відповідного пункту відкриватиме файл з оголошенням або визначенням класу чи функції). Якщо курсор перебуває на визначенні функції, на панелі буде показано місце оголошення та список місць, у яких використано функцію.
 • Файлова система: показує ієрархічну структуру файлової системи.
 • Документація: надає вам змогу виконувати пошук даних на сторінках довідника (man) та у інших довідкових документах, зокрема документації до C++, Qt, PHP тощо.
 • Фрагменти: на цій панелі буде наведено фрагменти тексту, які використовують вами регулярно, і які ви не хочете повторно вводити кожного разу. У прикладі, на основі якого було створено знімок екрана, була потреба часто використовувати фрагмент коду
  1 if(vcs->isVersionControlled(source)) {
  2   VcsJob* job=vcs->copy(source, target);
  3   if(job) {
  4     return job->exec();
  
  Цей вираз завжди використовуватиметься у такій формі кожного разу — чудовий кандидат на включення до списку фрагментів.
 • Konsole: відкриває панель командного рядка у головному вікні KDevelop, щоб ви могли віддати потрібну вам команду оболонки (наприклад, виконати ./configure).

Для багатьох програмістів найважливішою є економія вертикального місця на екрані. Щоб досягти такої економії, ви можете розташувати панелі інструментів вздовж лівої та правої межі вікна програми. Щоб пересунути панель, клацніть на заголовку правою кнопкою миші і виберіть нове її розташування.

Огляд роботи з кодом

Локальні дані

  • Комбінацією клавіш Alt + Ctrl + N можна відкрити діалогове вікно зі списком усіх оголошень функцій та класів.
   Kdevelop-outline2.png
   Там також буде наведено опис того, що відбувається у поточному файлі. Крім того, у цьому діалоговому вікні ви зможете виконати пошук, якщо список є надто довгим, та вибрати оголошення для переходу до нього.
Kdevelop-variable-doc-tooltip.png

KDevelop показує підказку, зокрема тип змінної (тут: container), де цю змінну оголошено (контейнер, яким тут є функція-обгортка operator()(AreaIndex *index), оскільки це локальна змінна), тип даних (змінна, не функція, клас або простір назв) та місце оголошення (у рядку 376, декількома рядками коду вище).

У поточному контексті з символом, на який наведено вказівник миші, не пов’язано жодної документації. У нашому прикладі, де вказівник миші наведено на символ Container у рядку 376, буде показано такі дані:

Kdevelop-class-doc-tooltip.png

Тут KDevelop показано оголошення зі стороннього файла (container.h, який є частиною зовсім іншого проекту того самого сеансу) разом з коментарем у форматі doxygen, який супроводжує цей оголошення.

Кориснішими ці підказки робить те, що вони є динамічними: ви можете клацнути на пункті контейнера, щоб отримати відомості щодо контексту, у якому оголошено змінну (тобто щодо простору назв Sublime, зокрема того, де її оголошено, визначено, використано або якою є її документація), і ви можете клацнути на розфарбованих у синє посилань для перенесення позиції курсора до місця оголошення символу (наприклад, у container.h, рядок 40) або отримання списку місць, де цей символ використано у поточному файлі або в усіх проєктах поточного сеансу. Останній варіант часто корисним, якщо ви хочете вивчити те, як, наприклад, певну функцію використано у великій кодовій базі.

Note-box-icon.png
Зауваження
Панель підказки з часом зникатиме: щоб її знову відкрити доведеться знов утримувати натиснутою клавішу Alt або наводити вказівник миші на фрагменти коду. Якщо вам потрібно зафіксувати дані з цієї панелі, відкрийте панель інструмента Перегляд коду. У нашому прикладі курсор перебуває у тій самій функції, що і раніше, а на панелі інструмента ліворуч показано той самий набір даних, що і на панелі підказки раніше:
Kdevelop-code-browser-code-editor-nom.png
Пересування курсора у правій частині вікна призводитиме до зміни даних у його лівій частині. Натискання кнопки Заблокувати поточний перегляд у верхній правій частині надасть вам змогу зафіксувати дані, убезпечивши їх від зміни розташування курсора на час перегляду.


Note-box-icon.png
Зауваження
Доступ до контекстних даних такого типу можна отримати з багатьох частин KDevelop, не лише з панелі редактора коду. Наприклад, утримування натиснутою клавіші Alt у списку автоматичного доповнення (наприклад, під час пришвидшеного відкриття якогось файла) також призводитиме до показу контекстних даних щодо поточного рядка.


Дані щодо окремих файлів

Наступним рівнем є отримання даних щодо всього файла коду, над яким ви працюєте. Щоб переглянути її, розташуйте курсор на початку поточного файла і подивіться на дані, які буде показано на панелі інструмента Перегляд коду:

Kdevelop-code-browser-info.png

Тут середовищем показано список просторів назв, класів та функцій, оголошених або визначених у поточному файлі. За допомогою цього списку ви можете ознайомитися з загальними даними щодо дій, які виконуються у файлі, та безпосередньо перейти до будь-якого з оголошень або визначень без потреби у гортанні коду файла або пошуку певного фрагмента.

Дані щодо проектів та сеансів

Існує багато способів отримати загальні дані щодо проекту (або, фактично, всіх проектів сеансу). Такі дані, зазвичай, можна знайти на панелях перегляду різноманітних інструментів середовища. Наприклад, на панелі інструмента Класи показано ієрархічну структуру всіх класів і зовнішніх просторів назв для всіх проектів сеансу, разом з вбудованими функціями та змінними кожного з цих класів:

Kdevelop-class-browser-tooltip.png

Знову ж таки, за допомогою наведення вказівника миші на запис у списку можна отримати дані щодо відповідного символу, розташування його оголошення та визначення і випадків використання. Подвійним клацанням на пункті цього ієрархічного списку можна відкрити вікно редактора на позиції, де оголошено або визначено символ.

Але існують інші способи вивчення загальних відомостей. Наприклад, інструмент Документи надає панель перегляду документів, які відкрито, і надає можливість вибору одного з документів для перегляду і безпроблемного пересування від одного документа до іншого:

Kdevelop-document-view.png

Ви також можете вибрати пункт із маленькою коробкою із чотирма кубиками у верхньому правому куті, щоб отримати список відкритих файлів, який має назву робочий набір. Кожен рядок починається з поля для позначки, позначення якого вилучає файл з робочого списку. Також буде показано кнопку у правій частині, натискання якої надає вам змогу виконати записування до реєстру git. Корисно, якщо вам потрібно перейти до іншої гілки або до повністю іншого проєкту.

Kdevelop-upper-right-corner.png

Пояснення щодо розфарбовування коду

KDevelop використовує різноманітні кольори для підсвічування різних об'єктів у початковому коді. Якщо ви знаєте призначення різних кольорів, ви можете швидко отримати багато інформації з початкового коду простим його переглядом (за кольорами) навіть не читаючи сам код. Правила підсвічування такі:

 • Для об'єктів типів Class / Struct, Enum (значень і типу), (загальних) функцій і членів класу визначено власні кольори (класи — зелені, переліки — темно-червоні, а учасники — темно-жовті або фіолетові, (загальні) функції — завжди фіолетові).
 • Усі загальні змінні буде розфарбовано у темно-зелений.
 • Ідентифікатори, які є визначеннями типів для інших типів буде розфарбовано у синьо-зелений колір.
 • Усі оголошення та визначення об'єктів буде показано напівжирним шрифтом.
 • Для об'єктів типів Class / Struct, Enum (значень і типу), (загальних) функцій і членів класу визначено власні кольори (класи — зелені, переліки — темно-червоні, а учасники — темно-жовті або фіолетові, (загальні) функції — завжди фіолетові).
 • Якщо член класу є приватним (private) або захищеним (protected), його буде розфарбовано у дещо темніший колір при використанні.
 • Для змінних, які є локальними для області видимості функції, використовуються кольори веселки, які програма вибирає за хешем ідентифікатора. Це стосується і параметрів функції. Ідентифікатор матиме той самий колір у її області видимості (але той самий ідентифікатор матиме інший колір, якщо відповідає іншому об'єкту, тобто його перевизначено у вкладенішій області видимості). Зазвичай, для ідентифікатора із тією самою назвою у різних областях видимості буде використано той самий колір. Отже, якщо параметри із однаковими назвами приймають декілька функцій, кольори аргументів будуть однаковими. Розфарбовування у кольори веселки можна вимкнути окремо на рівні сторінки налаштовування загального розфарбовування у діалоговому вікні параметрів програми.
 • Ідентифікатори, для яких KDevelop не вдалося визначити відповідне оголошення, буде розфарбовано білим кольором. Іноді причиною такого розфарбовування є пропущені директиви #include.
 • На додачу до цього розфарбовування буде застосовано звичайне розфарбовування синтаксичних конструкцій редактора, які відомі з Kate. Семантичне підсвічування у KDevelop завжди перевизначає підсвічування редактора, якщо виникне конфлікт.

Пересування між фрагментами коду

У попередньому розділі ми обговорювали вивчення коду програми, тобто отримання даних щодо символів, файлів та проектів. Наступним кроком є перехід між компонентами коду, тобто навігація кодом. Знову ж таки, існує декілька рівнів, на яких можна здійснювати подібну навігацію: локально, у межах файла і у межах проекту.

Note-box-icon.png
Зауваження
Доступ до багатьох засобів навігації можна отримати за допомогою меню Навігація головного вікна KDevelop.


Пересування поточним фрагментом

KDevelop — набагато більше, ніж просто редактор, — це також редактор коду. Тому, звичайно ж, ви можете пересувати курсор текстом за допомогою звичайних клавіш зі стрілочками. Ви також можете скористатися натисканням клавіш PageUp та PageDown і всіма іншими командами, якими можна скористатися у звичайному текстовому редакторі.

Пересування файлами та режим огляду

На рівні окремого файла у KDevelop передбачено багато способів навігації кодом програми. Приклад:

 • Схема: ви можете переглянути схему вмісту поточного файла в один із принаймні трьох різних способів:
  • Натисканням кнопки Outline Панелі інструментів, яку, зазвичай, розташовано у лівій частині вікна.
   Kdevelop-outline1.png
   Передбачено кнопку для упорядковування усього за зростанням або спаданням та панель фільтрування. Далі, ви можете просто вибрати пункт, до якого слід перейти, або, якщо пунктів багато, почати вводити критерій пошуку, щоб у списку лишилися потрібні вам записи. Зі зростанням кількості символів у введеному критерії, список ставатиме усе меншим, оскільки з нього зникатимуть усі назви, які не містять введеного вами тексту, аж доки ви не будете готові вибрати один з варіантів, що лишився у списку.
  • Комбінацією клавіш Alt + Ctrl + N можна відкрити діалогове вікно зі списком усіх оголошень функцій та класів.
   Kdevelop-outline2.png
   Там також буде наведено опис того, що відбувається у поточному файлі. Крім того, у цьому діалоговому вікні ви зможете виконати пошук, якщо список є надто довгим, та вибрати оголошення для переходу до нього.
  • На панелі інструментів вікна навігації кодом передбачено смужку редагування тексту, до якої ви можете ввести назву функції або класу для швидкого пошуку. Можна просто клацнути на смужці редагування, щоб побачити схему. Якщо клацнути на пункті у контекстному списку, програма покаже підказку щодо пункту і посилання на його визначення та використання.
   Kdevelop-outline4.png
 • Файли коду впорядковано у список оголошень та визначень. За допомогою натискання комбінацій клавіш Alt + Ctrl + PgUp і Alt + Ctrl + PgDown можна переходити до визначення попередньої або наступної функції у файлі.

Пересування проектами та сеансами: семантичне пересування

Як ми вже згадували у інших частинах підручника, KDevelop, зазвичай, не працює із окремими файлами початкових кодів, а розглядає проєкти програмного забезпечення уцілому (або, точніше, розглядає як ціле усі проєкти, які є частиною поточного сеансу). Наслідком цього є те, що програма пропонує багато можливостей для навігації усіма проєктами. Деякі з цих можливостей є похідними від тих, які вже було обговорено у розділі щодо вивчення початкового коду, інші ж є цілком відмінними. Загальним є те, що ці можливості з навігації засновано на семантичному розумінні коду, тобто вони пропонують вам щось, що потребує обробки коду усіх проєктів і поєднання даних. У наведеному нижче списку описано деякі способи для навігації початковим кодом, який розкидано між потенційно великою кількістю файлів:

 • Як зазначалося у розділі щодо огляду початкового коду, програма може показувати панель підказки із поясненнями щодо простору назв, класу, функції або назв змінних у відповідь на наведення на його пункт вказівника миші або утримання протягом певного часу натиснутою клавіші Alt. Ось приклад:
  Kdevelop-class-doc-tooltip.png
  Клацання на посиланнях оголошення символу або розгортання списку використань надає вам змогу переходити до відповідних місць коду. Якщо потрібно, буде відкрито відповідний файл, і курсор буде переміщено до відповідного місця. Такого самого результату можна досягти використанням панелі Навігація кодом, яку ми описували раніше.
 • Швидко відкрити: дуже потужний спосіб переходу до інших файлів або місць, який використовується для різноманітних способів швидкого відкриття у KDevelop. Передбачено чотири версії цих способів:
  • Швидко відкрити клас (Навігація -> Швидко відкрити клас або Alt + Ctrl + C): ви отримаєте список усіх класів у цьому сеансі. Почніть вводити (частину) назви класу, і у список скорочуватиметься до лише тих класів, у назвах яких міститься введений фрагмент тексту. Коли список стане достатньо коротким, виберіть у ньому запис за допомогою клавіш із стрілками вгору і вниз, і KDevelop перенесе вас до місця, де оголошено клас.
  • Швидко відкрити функцію (Навігація -> Швидко відкрити функцію або Alt + Ctrl + M): ви отримаєте список усіх функцій (членів класів), які є частиною проєктів у поточному сеансі, і зможете вибрати потрібний запис у списку у спосіб, який описано вище. Зауважте, що до цього списку може бути включено і оголошення і визначення функцій.
  • Швидко відкрити файл (Навігація -> Швидко відкрити файл або Alt + Ctrl + O): ви отримаєте список усіх файлів, які є частиною проєктів поточного сеансу і зможете вибрати з нього пункт у спосіб, який описано вище.
  • Універсальне швидке відкриття (Навігація -> Швидко відкрити або Alt + Ctrl + Q): якщо ви не пам'ятаєте, яку з комбінацій клавіш пов'язано із описаними вище командами, можете скористатися цим універсальним засобом — він просто покаже вам комбінований список усіх файлів, функцій, класів та інших записів, з яких ви можете вибрати потрібний.
 • Перейти до оголошення/визначення: при реалізації функції (члена класу) часто виникає потреба у зворотному переході до місця оголошення функції, наприклад, для підтримання синхронізації списку аргументів функції між оголошенням та визначенням або оновлення документації. Для здійснення подібних переходів розташуйте курсор на назві функції і виберіть пункт меню Навігація -> Перейти до оголошення (або натисніть комбінацію клавіш Ctrl + .), щоб перейти до місця оголошення функції. Існує декілька способів повернутися до початкового місця:
  • Вибір пункту меню Навігація -> Перейти до визначення (або натискання комбінації клавіш Ctrl + ,).
  • Вибір пункту меню Навігація -> Попередній відвіданий контекст (або натисніть комбінацію клавіш Meta + ←), як це описано нижче.
Note-box-icon.png
Зауваження
Перехід до оголошення символу не обмежується лише функціями, які ви реалізуєте. Цей спосіб працює і у разі розташування курсора на назві (локальної, загальної чи вбудованої) змінної: вибір відповідного пункту меню призведе до пересування області перегляду до оголошення символу. Отже ви можете, наприклад, розташувати курсор на назві класу у оголошенні змінної функції і перейти до оголошення цього класу.


 • Перемкнути визначення/оголошення: у наведеному вище прикладі для переходу до місця оголошення поточної функції нам потрібно було спочатку розташувати курсор на назві функції. Якщо вам не хочеться цього робити, скористайтеся пунктом меню Навігація -> Перемкнути визначення/оголошення (або натисніть комбінацію клавіш Shift + Ctrl + C), щоб перейти до оголошення функції, у якій перебуває курсор. Повторний вибір цього пункту меню поверне курсор назад до визначення функції.
 • Попереднє/Наступне використання: якщо ви розташуєте курсор на назві локальної змінної і виберете пункт меню Навігація -> Наступне використання (або натиснете комбінацію клавіш Meta + Shift + →), програма перенесе вас до наступного використання цієї змінної у коді. (Зауважте, що при цьому не виконуватиметься простий пошук назви змінної, але враховуватиметься те, що змінні із тією самою назвою назвою, але у різних областях видимості є різними.) Те саме працює і для використань назв функцій. Вибір пункту меню Навігація -> Попереднє використання (або натискання комбінації клавіш Meta + Shift + ←) призведе до переходу до попереднього використання символу.
Note-box-icon.png
Зауваження
Щоб переглянути список всіх використань назв, якими здійснюватиметься циклічний перехід внаслідок використання цієї команди, розташуйте курсор на назві символу і відкрийте панель Перегляд коду або натисніть і утримуйте клавішу Alt. Докладніше про використання цього прийому можна дізнатися з розділу щодо навігації кодом.


 • Список контекстів: у браузерах є можливість переходити назад і вперед списком нещодавно відвіданих сторінок. У KDevelop реалізовано подібні можливості, але замість переходу між сторінками ви переходите між контекстами. Контекстом є поточне місце курсора. Ви можете змінити його переходом у будь-який спосіб, окрім команд пересування курсора, наприклад, клацанням на пункті місця на панелі підказки, на панелі інструментів Навігація кодом, на одному з пунктів у меню Навігація або використанням будь-якої іншої команди навігації. За допомогою пунктів меню Навігація -> Попередній відвіданий контекст (Meta + ←) і Навігація -> Наступний відвіданий контекст (Meta + →) ви можете переходити між пунктами у списку відвіданих контекстів так, як ви переходите між сторінками за допомогою кнопок назад і вперед у списку відвіданих сторінок у браузері. Крім того, ви можете скористатися панеллю інструментів браузера, де можна натиснути кнопку зі стрілкою ліворуч для переходу назад до попереднього файла і номера рядка, або натиснути кнопку зі стрілкою вниз, яка відкриває контекстний список попередніх відвіданих файлів та рядків.
  Kdevelop-context-history.png


 • Нарешті, передбачено панелі інструментів, за допомогою яких ви можете переходити до різних місць у програмному коді. Наприклад, на панелі Класи буде наведено список усіх просторів назв та класів в усіх проєктах поточного сеансу. У списку ви можете розгортати записи для перегляду функцій та змінних-членів кожного з цих класів:
  Kdevelop-classes-view.png
  Подвійним клацанням на записі (або використанням відповідного запису контекстного меню, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші) ви можете перейти до місця оголошення запису. Інші засоби надають змогу виконувати подібні ж речі. Наприклад, на панелі Проєкти буде показано писок файлів, які є частиною сеансу:
  Kdevelop-class-doc-tooltip.png
  Знову ж таки, подвійне клацання на пункті файла призведе до його відкриття.


Введення коду

Оскільки KDevelop «розуміє» код ваших проектів, це середовище може допомогти вам у написанні коду. Нижче наведено огляд деяких з цих допоміжних можливостей.

  • Натисканням кнопки Outline Панелі інструментів, яку, зазвичай, розташовано у лівій частині вікна.
   Kdevelop-outline1.png
   Передбачено кнопку для упорядковування усього за зростанням або спаданням та панель фільтрування. Далі, ви можете просто вибрати пункт, до якого слід перейти, або, якщо пунктів багато, почати вводити критерій пошуку, щоб у списку лишилися потрібні вам записи. Зі зростанням кількості символів у введеному критерії, список ставатиме усе меншим, оскільки з нього зникатимуть усі назви, які не містять введеного вами тексту, аж доки ви не будете готові вибрати один з варіантів, що лишився у списку.

Ймовірно, найкориснішою можливістю є можливість з автоматичного завершення фрагментів коду. Розглянемо, наприклад, такий фрагмент коду:

 1 class Car {
 2  // ...
 3  public:
 4   std::string get_color () const;
 5 };
 6 
 7 void foo() 
 8 {
 9  Car my_ride;
10  // ...do something with this variable...
11  std::string color = my_ride.ge

У останньому рядку KDevelop запам’ятає, що змінна my_ride належить до типу Car і буде автоматично пропонувати доповнення назви вбудованої функції ge у форматі get_color. Фактично, вам достатньо вводити назву, аж доки список знайдених відповідників не починатиметься з потрібного вам виразу, а потім натиснути клавішу Enter:

Kdevelop-get-color1.png

Зауважте, що ви можете клацнути на панелі підказки, щоб отримати більше даних щодо функції, окрім типу даних, які вона повертає, і те, чи є ця функція відкритою (public):

Kdevelop-get-color2.png

Автодоповнення може заощадити вам багато часу на введення тексту, якщо у вашому проєкті використовується багато довгих назв змінних та функцій. Крім того, так можна уникнути друкарських помилок у назвах (та помилок при компіляції, які є результатом таких помилок) і значно спростити запам'ятовування точних назв функцій. Наприклад, якщо усі назви функцій-отримувачів починаються із get_, можливість автодоповнення зможе показати список усіх можливих отримувачів, ввівши лише перші чотири літери, ймовірно, нагадавши вам, яку з функцій слід використати. Зауважте, що для забезпечення працездатності автодоповнення, ні оголошення класу Car, ні оголошення змінної my_ride не обов'язково мають зберігатися у тому самому файлі, у якому ви зараз пишете код. KDevelop достатньо значти, що ці класи і змінні поєднано, тобто файли, у яких виконано поєднання, мають бути частиною проєкту над якими ви зараз працюєте.

Note-box-icon.png
Зауваження
KDevelop не завжди може здогадатися, коли слід допомогти вам автоматичним доповненням коду. Якщо підказку автоматичного доповнення не було відкрито автоматично, натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Пробіл, щоб відкрити список варіантів вручну. Загалом же, для того, щоб можна було скористатися автоматичним доповненням, KDevelop має обробити файли коду вашого проекту. Цю дію буде виконано у фоновому режимі для всіх файлів, які є частиною проектів поточного сеансу після запуску KDevelop, а також після того, як ви припините вводити дані на частку секунди (тривалість паузи можна змінити).


Note-box-icon.png
Зауваження
KDevelop виконує обробку лише тих файлів, які є файлами коду програми, відповідно до типу MIME файла. Цей тип не встановлюється до першого збереження файла. Отже створення нового файла і введення коду до цього файла не увімкне автоматичної обробки файла для використання даних з метою автоматичного доповнення. Щоб увімкнути обробку, файл доведеться зберегти.


Note-box-icon.png
Зауваження
Для того, щоб можна було скористатися автоматичним доповненням, KDevelop повинен мати доступ до файлів заголовків. Середовище виконає пошук цих файлів у декількох типових теках. Якщо файл заголовка не вдасться знайти автоматично, його пункт у списку буде підкреслено червоною лінією. У такому разі вам слід клацнути на цьому пункті правою кнопкою миші і повідомити KDevelop явним чином, де слід шукати цей файл та дані, які у ньому зберігаються.


Note-box-icon.png
Зауваження
Налаштування автоматичного доповнення обговорено у іншому розділі цього підручника.


Додавання нових класів та реалізація вкладених функцій

У KDevelop передбачено допоміжну програму для додавання нових класів. Її роботу описано у розділі Створення класу. Простий клас C++ можна створити за допомогою основного шаблона C++ з категорії Клас. У допоміжній програмі ви можете вибрати попередні функції-елементи, наприклад порожній конструктор, конструктор копіювання та деструктор.

Після завершення роботи допоміжної програми буде створено і відкрито у редакторі нові файли. Основу файла заголовків вже створено, а у новому класів є всі вибрані нами вбудовані функції. Наступними двома кроками мають бути документування класу та його вбудованих функцій та реалізація цих класів і функцій. Нижче ми обговоримо допоміжні засоби з документування класів і функцій. Щоб реалізувати спеціальні функції, які ми вже додали, просто перейдіть на вкладку bus.cpp, де вже є каркас наших функцій:

Kdevelop-bus1.png

Якщо ви наведете вказівник миші на символ для робочого набору, програма покаже панель підказки зі списком файлів, які відкрито у цьому робочому наборі (у нашому прикладі це файли helper.h, helper.cpp, filemanagerlistjob.h та filemanagerlistjob.cpp). Піктограма робочого набору може мати різні кольори у різний час, але ці кольори не мають певного значення. Клацання на квадраті зі знаком «мінус» закриє вкладку для відповідного файла у робочому наборі. Суть роботи пункту закриття робочого набору полягає у тому, що його вибір не лише закриває усі файли, але і просить вас зберегти усі файли, до яких внесено зміни, але які не збережено, і відкриває новий порожній набір.

Kdevelop-bus4.png

Зауважте, що реалізацію вже розпочато. Але у межах багатьох стилів програмування функції не слід реалізовувати у файлах заголовків, це слід робити у відповідних файлах .cpp. Для цього розташуйте курсор на назві функції і скористайтеся пунктом меню Код -> Пересунути до коду або натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Alt + S. Код між фігурними дужками буде пересунуто з файла заголовків (його буде замінено на крапку з комою для завершення оголошення функції) до відповідного файла коду:

Kdevelop-bus3.png

Введення коду розпочато. Змінна students має, ймовірно, бути вбудованою змінною класу Bus, але її ще не додано до цього класу. KDevelop підкреслено цю змінну, щоб позначити те, що середовищу ще нічого не відомо про цю змінну. Цю проблему просто розв’язати: натискання назви змінної відкриє таку панель підказки:

Kdevelop-bus6.png

Нарешті, метод використання пункту меню Код -> Пересунути до коду не завжди призводить до вставляння вбудованої функції до бажаного місця у коді. Наприклад, вам може бути потрібним визначення коду як inline і розташування його у нижній частині файла заголовків. У такому разі вкажіть оголошення і почніть введення визначення функції ось так:

Kdevelop-add-inline.png

Оголошення для документування

Хороший код завжди добре документовано, як на рівні реалізації алгоритмів у функціях, так і на рівні інтерфейсу, — тобто класи (вбудовані і загальні) функції та (вбудовані і загальні) змінні слід документувати, щоб всім було зрозумілим їхнє призначення, можливі значення аргументів, попередні та остаточні умови тощо. У документуванні інтерфейсів фактичним стандартом є формат коментарів doxygen, дані його можна видобути і показати на придатних для пошуку інтернет-сторінках.

У KDevelop передбачено підтримку коментарів у цьому форматі за допомогою скорочення для створення оболонки-коментаря, який документуватиме клас або вбудовану функцію. Наприклад, припустімо ви вже створили такий код:

1 class Car {
2  public:
3   std::string get_color () const;
4 };

Тепер нехай вам потрібно додати документацію для класу і вбудованої функції. Для цього пересуньте курсор на перший рядок коду і скористайтеся пунктом меню Код -> Документувати оголошення або натисніть комбінацію клавіш Alt + Shift + D. KDevelop відкриє таке діалогове вікно:

Kdevelop-document-declaration.png
 • Нарешті, передбачено панелі інструментів, за допомогою яких ви можете переходити до різних місць у програмному коді. Наприклад, на панелі Класи буде наведено список усіх просторів назв та класів в усіх проєктах поточного сеансу. У списку ви можете розгортати записи для перегляду функцій та змінних-членів кожного з цих класів:
  Kdevelop-classes-view.png
  Подвійним клацанням на записі (або використанням відповідного запису контекстного меню, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші) ви можете перейти до місця оголошення запису. Інші засоби надають змогу виконувати подібні ж речі. Наприклад, на панелі Проєкти буде показано писок файлів, які є частиною сеансу:
  Kdevelop-class-doc-tooltip.png
  Знову ж таки, подвійне клацання на пункті файла призведе до його відкриття.
Kdevelop-document-class-purpose.png

Коли ви дістанетеся кінця рядка, натисніть Enter, і KDevelop автоматично розпочне новий рядок, який починатиметься із зірочки, і відступить курсором на один символ. По завершенню документування запису і натискання Enter поза областю документування, сіре підсвічування буде вилучено.

Тепер виконаємо документування вбудованої функції. Знову розташуйте курсор на рядку оголошення і виберіть пункт меню Код -> Документувати оголошення або натисніть комбінацію клавіш Alt + Shift + D:

 • Нарешті, передбачено панелі інструментів, за допомогою яких ви можете переходити до різних місць у програмному коді. Наприклад, на панелі Класи буде наведено список усіх просторів назв та класів в усіх проєктах поточного сеансу. У списку ви можете розгортати записи для перегляду функцій та змінних-членів кожного з цих класів:
  Kdevelop-classes-view.png
  Подвійним клацанням на записі (або використанням відповідного запису контекстного меню, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші) ви можете перейти до місця оголошення запису. Інші засоби надають змогу виконувати подібні ж речі. Наприклад, на панелі Проєкти буде показано писок файлів, які є частиною сеансу:
  Kdevelop-class-doc-tooltip.png
  Знову ж таки, подвійне клацання на пункті файла призведе до його відкриття.

Знову ж таки, KDevelop автоматично створить каркас коментаря разом з документації щодо самої функції, а також типом даних, які вона повертає. У нашому випадку назва функції доволі очевидно описує її призначення, але часто аргументи функції можуть бути доволі неочевидними, їх слід документувати окремо. Наприклад, розгяньмо трохи цікавішу функцію та коментар, який автоматично створить для неї KDevelop:

Kdevelop-document-paint-function.png

У нашому прикладі у запропонованому коментарі вже містяться всі поля Doxygen для окремих параметрів.

Перейменування змінних, функцій і класів

Іноді виникає потреба у перейменуванні функції, класу або змінної. Наприклад, нехай маємо такий код:

Kdevelop-38.png

Нехай пізніше ми зрозуміємо, що назва remove_students є невдалою, і її варто назвати, скажімо, throw_out_students. Ви могли б виконати пошук з заміною назви функції, але у такого способу є два недоліки:

 • Функцію може бути використано у декількох файлах.
 • Нам потрібно перейменувати лише цю функцію і не чіпати функції, які можуть мати ту саму назву, але які оголошено у інших класах або просторах назв.

Обидві ці проблеми можна розв’язати наведенням курсора на всі використання назви функції з наступним вибором пункту Код -> Перейменувати оголошення (або клацанням правою кнопкою миші на назві з вибором пункту Перейменувати Bus::remove_students). У відповідь буде відкрито діалогове вікно, за допомогою якого ви зможете ввести нову назву функції і переглянути всі місця, де використано функцію:

Kdevelop-39.png

Якщо ви відкрили вікно KDevelop вперше, робочий набір буде порожнім, — ще не відкрито жодного файла. Але з відкриттям файлів для редагування (або діагностики, перегляду у інших режимах) ваш робочий набір розширюватиметься. Кожного разу, коли ви завершуватимете роботу KDevelop, а потім починатимете її знову, робочий набір буде зберігатися і відновлюватися, тобто ви працюватимете з одним набором відкритих файлів.

У більшості проектів зустрічаються фрагменти коду, які доводиться використовувати доволі часто. Приклади: інструкції компілятора, цикл для всіх інструкцій, для функцій запису інтерфейсу користувача перевірки введених користувачем даних без відкриття вікна повідомлення про помилку. У проекті автора цього підручника часто використовується такий різновид коду:

1 for (typename Triangulation<dim,spacedim>::active_cell_iterator;
2   cell = triangulation.begin_active();
3   cell != triangulation.end(); ++cell)
4     ... Робимо щось із cell ...

Замість введення тексту подібного типу знову і знову (із усіма можливими друкарськими помилками), ви можете скористатися інструментом KDevelop Фрагменти. Для цього відкрийте панель інструментів (див. Інструменти і панелі перегляду, якщо відповідної кнопки ще немає на периметрі вашого вікна). Крім того, ви можете скористатися пунктом Вікно -> Панелі інструментів на верхній панелі меню і увімкнути Фрагменти. Далі, натисніть кнопку Додати сховище (дещо оманлива назва — за допомогою цього пункту можна створити іменовану збірку фрагментів для початкових кодів певного типу, наприклад, коду C++) і створіть порожнє сховище. Потім натисніть Додати фрагмент, щоб додати фрагмент і відкрити діалогове вікно, подібне до такого:

Kdevelop-snippet.png

Якщо сховища із фрагментами ще не було створено, і ваш проєкт засновано на C++, використання пункту меню Інструменти -> Створити фрагмент призводить до створення сховища із назвою Фрагменти ISO C++ і записування ваших фрагментів до сховища, як це показано вище. Праворуч у діалоговому вікні Створення фрагмента розташовано панель перегляду, на якій показано фрагменти, якими можна скористатися.

Template:Note uk

Щоб скористатися таким чином визначеним фрагментом, вам слід просто почати вводити у коді його назву, як ви це робите для будь-яких інших функцій або змінних. Для введених літер буде відкрито панель автоматичного доповнення (це означає, що можна використовувати будь-які достатньо довгі для розрізнення назви фрагментів, зокрема назви, подібні до використаної нами), якщо ви виберете відповідний пункт фрагмента на панелі підказки автоматичного доповнення (наприклад, натисканням клавіші Enter), вже введену частину назви фрагмента буде замінено повним текстом фрагмента з відповідними відступами:

Kdevelop-snippet-entry-preview.png

Зауважте, що, щоб це спрацювало, слід відкрити або зробити видимою панель інструментів Фрагменти. Альтернативним способом вставлення фрагмента є просте клацання на ньому на панелі інструментів фрагментів. Якщо навести вказівник миші на фрагмент, програма покаже вам панель перегляду коду фрагмента.

Note-box-icon.png
Зауваження
Фрагменти є набагато потужнішими, ніж було пояснено. Повний опис можливостей, які вони надають, ознайомтеся з докладною документацією з інструмента «Фрагменти».

Режими і робочі набори

Kdevelop-code-button.png

Якщо ви вже дісталися так далеко, зверніть увагу на верхній правий кут головного вікна KDevelop — ви побачити кнопку коду. Якщо натиснути цю кнопку, програма запропонує два варіанти дій: Внести поточний проєкт... (див. робота із системами керування версіями) та Діагностика (див. діагностування вад у програмах).

Kdevelop sessionsprojectsworkingsets.png

Для кожного з режимів передбачено власний набір інструментів, кнопки яких розташовано вздовж периметра вікна середовища, для кожного режиму передбачено власний робочий набір відкритих файлів і документів. Крім того, кожен такий робочий набір пов’язано з поточним сеансом, тобто маємо взаємозв’язок, подібний до показаного вище. Зауважте, що файли у робочому наборі є частиною одного сеансу, але можуть належати до різних проектів, які є частинами цього сеансу.

Якщо ви відкрили вікно KDevelop вперше, робочий набір буде порожнім, — ще не відкрито жодного файла. Але з відкриттям файлів для редагування (або діагностики, перегляду у інших режимах) ваш робочий набір розширюватиметься. Кожного разу, коли ви завершуватимете роботу KDevelop, а потім починатимете її знову, робочий набір буде зберігатися і відновлюватися, тобто ви працюватимете з одним набором відкритих файлів.

Kdevelop-upper-right-corner.png
Kdevelop-working-set-icon.png

Якщо ви наведете вказівник миші на символ для робочого набору, програма покаже панель підказки зі списком файлів, які відкрито у цьому робочому наборі (у нашому прикладі це файли helper.h, helper.cpp, filemanagerlistjob.h та filemanagerlistjob.cpp). Піктограма робочого набору може мати різні кольори у різний час, але ці кольори не мають певного значення. Клацання на квадраті зі знаком «мінус» закриє вкладку для відповідного файла у робочому наборі. Суть роботи пункту закриття робочого набору полягає у тому, що його вибір не лише закриває усі файли, але і просить вас зберегти усі файли, до яких внесено зміни, але які не збережено, і відкриває новий порожній набір.

Деякі корисні клавіатурні скорочення

 • Файли коду впорядковано у список оголошень та визначень. За допомогою натискання комбінацій клавіш Alt + Ctrl + PgUp і Alt + Ctrl + PgDown можна переходити до визначення попередньої або наступної функції у файлі.
Kdevelop-shortcuts.png

Передбачено пункт для налаштовування і зберігання різних схем клавіатурних скорочень. За допомогою відповідного вікна ви можете експортувати та імпортувати будь-які ваші схеми.

Kdevelop-shortcut-schemes.png

Втім, передбачено також підтримку декількох додаткових дій при редагуванні початкового коду. Деякі з цих дій пов'язано із натисканням певних комбінацій клавіш. Зокрема, часто є зручними такі комбінації:

Пересування кодом
Ctrl+Alt+O Пришвидшене відкриття файла: вкажіть частину назви файла і виберіть той з них у каталозі проектів поточного сеансу, який вам потрібен; цей файл і буде відкрито.
Ctrl+Alt+C Пришвидшене відкриття класу: вкажіть частину назви класу і виберіть ту з назв класів, яка вам потрібна; курсор буде переведено до рядка оголошення класу.
Ctrl+Alt+M Пришвидшене відкриття функції: вкажіть частину назви функції (частини класу) і виберіть з запропонованих варіантів той, який вам потрібен; зауважте, що у списку буде показано оголошення і визначення, а курсор буде переведено до вибраного вами пункту.
Ctrl+Alt+Q Універсальне пришвидшення відкриття: вкажіть будь-які дані (назву файла, назву класу, назву функції), і вам буде показано список всіх частин проекту, які відповідають критерію пошуку.
Ctrl+Alt+N Огляд: показує список всіх дій, які виконуються у файлі, наприклад, оголошень класів та визначень функцій.
Ctrl+, Перейти до визначення функції, якщо курсор перебуває у місці її оголошення.
Ctrl+. Перейти до оголошення функції або змінної, якщо курсор перебуває у позиції визначення функції.
Ctrl+Alt+PageDown Перейти до наступної функції
Ctrl+Alt+PageUp Перейти до попередньої функції
Ctrl+G Перейти до рядка
Пошук і заміна
Ctrl+F Знайти
F3 Знайти далі
Ctrl+R Замінити
Ctrl+Alt+F Знайти і замінити у декількох файлах
Інші команди
Ctrl+_ Згорнути один рівень: вилучити блок з перегляду, наприклад, якщо ви бажаєте зосередитися на загальнішій картині у функції.
Ctrl++ Розгорнути один рівень: скасувати згортання.
Ctrl+D Зняти коментування з позначеного фрагмента тексту або поточного рядка.
Ctrl+Shift+D Додати позначки коментаря до позначеного тексту або поточного рядка.
Alt+Shift+D Документувати поточну функцію. Якщо курсор перебуває на оголошенні функції або класу, натискання цієї комбінації клавіш призведе до створення коментаря у форматі doxygen зі списком параметрів, значень, які повертаються, тощо.
Ctrl+T Поміняти місцями поточний і попередній символи
Ctrl+K Вилучити поточний рядок (зауваження: ця дія не збігається за результатом з дією «вилучити звідси до кінця рядка» у emacs)

This page was last edited on 23 October 2020, at 06:33. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.