Difference between revisions of "KPhotoAlbum/ca"

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
 
In July 2007, '''KPhotoAlbum''' started to being ported to KDE 4<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0052 KDE 4 porting started of KPhotoAlbum</ref>. The porting finished in May 2009<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0062</ref>  
 
In July 2007, '''KPhotoAlbum''' started to being ported to KDE 4<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0052 KDE 4 porting started of KPhotoAlbum</ref>. The porting finished in May 2009<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0062</ref>  
  
In 2014, an android version was released<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0087</ref>. A video of the android version in available in [https://www.youtube.com/watch?v=TxtD7BG61Ro youtube].  
+
In 2014, an android version was released<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0087</ref>. A video of the android version is available in [https://www.youtube.com/watch?v=TxtD7BG61Ro youtube].  
  
 
In 2016, '''KPhotoAlbum''' was ported to qt5/kf5<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0092</ref>.  
 
In 2016, '''KPhotoAlbum''' was ported to qt5/kf5<ref>https://www.kphotoalbum.org/news/?item=0092</ref>.  
  
Stable releases are always announced on our [https://www.kphotoalbum.org/news/ news page].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Les versions anteriors de '''KPhotoAlbum''' es van llançar sota el nom de «KimDaBa». La versió actual és '''KPhotoAlbum''' versió 4.4 (d'abril de 2014).
 +
</div>
  
  
Line 22: Line 24:
 
== Getting started ==
 
== Getting started ==
  
For an introduction, take the [https://www.kphotoalbum.org/documentation/3minutetour/3 minute KPhotoAlbum tour] or see the [https://www.kphotoalbum.org/documentation/videos/ Videos] at [https://www.kphotoalbum.org/ KPhotoAlbum's Homepage]. To learn more and view some screenshots read the [[Special:myLanguage/KPhotoAlbum FAQ|FAQ]].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
__TOC__
 +
Per a una introducció, visiteu el [http://kphotoalbum.org/index.php?page=3-minute-tour tour de 3 minuts de KPhotoAlbum] o mireu els  [http://kphotoalbum.org/index.php?page=videos vídeos] a la [http://kphotoalbum.org/ la pàgina inicial de KPhotoAlbum]. Per aprendre més i veure algunes captures de pantalla llegiu la [[Special:myLanguage/KPhotoAlbum FAQ|PMF]].
 +
</div>
  
'''KPhotoAlbum''' supports all the normal image formats including raw formats produced by most digital cameras and scanners (using dcraw to do the decoding). It is also possible to use the thumbnails embedded in raw images (that are usually of decent size and quality) for fast viewing so there is no need to decode the whole raw image.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
'''KPhotoAlbum''' és compatible amb tots els formats d'imatge normals, incloent els formats raw produïts per la majoria de càmeres digitals i escàners (utilitzant dcraw per fer la descodificació). També és possible utilitzar les miniatures incrustades en les imatges raw
 +
(que normalment tenen una grandària i qualitat decents) per a una visualització ràpida, per la qual cosa no hi ha necessitat de descodificar la imatge raw completa.
 +
</div>
  
== Using KPhotoAlbum ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==Documentació==
 +
</div>
  
There is a [https://www.kphotoalbum.org/documentation/3minutetour/ 3-minute Tour] and a set of [https://www.kphotoalbum.org/documentation/videos/ How-To videos] on the project site. A '''KPhotoAlbum''' handbook is also available as a [https://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/kphotoalbum.pdf PDF] and [https://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/index.html on-line version].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Al lloc del projecte hi ha disponibles una [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=3-minute-tour gira de 3 minuts] i un joc de [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=videos vídeos sobre com es fa]. També hi ha disponible en línia un manual de '''KPhotoAlbum''' en versions [http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/kphotoalbum.pdf PDF] i [http://docs.kde.org/development/en/extragear-graphics/kphotoalbum/index.html HTML].
 +
</div>
  
== Getting KPhotoAlbum ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
== Descarregar KPhotoAlbum ==
 +
</div>
  
Source packages, binaries for various distros, and snapshots are available from [https://www.kphotoalbum.org/download/ the project Download page].
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Els paquets amb el codi font, binaris per a diverses distribucions i instantànies del codi estan disponibles des de [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=download la pàgina «Download» del projecte].
 +
</div>
  
 
{{Install|KPhotoAlbum}}
 
{{Install|KPhotoAlbum}}
  
=== KPhotoAlbum on Live systems ===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
== KPhotoAlbum sobre sistemes Live com Knoppix ==
 +
</div>
  
KPhotoAlbum is available in [https://neon.kde.org/download Neon]:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* User Edition has the latest release
+
Podeu utilitzar un fitxer imatge (o crear-ne un) que integri '''KPhotoAlbum''' en un CD/DVD de Knoppix si hi falta '''KPhotoAlbum'''. Podreu trobar els detalls a la pàgina [[Special:myLanguage/KPhotoAlbum on Knoppix|KPhotoAlbum a Knoppix]].
* Developer Edition (stable branch) has the ''5.x'' branch.<br/>Most of the time, this should be the same as unstable, but when new features are developed they only arrive in stable after the roughest edges have been smoothed out.
+
</div>
* Developer Edition (unstable branch) has the ''master'' branch of kphotoalbum.
 
  
 
== Estendre KPhotoAlbum ==
 
== Estendre KPhotoAlbum ==
  
* '''Image::Kimdaba''' is a perl module available on [http://cpan.org CPAN] which parses the ''index.xml'' database.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
** [http://search.cpan.org/~jmfayard/Image-Kimdaba/lib/Image/Kimdaba.pm Write your own extensions] to '''KPhotoAlbum'''
+
* '''Image::Kimdaba''' és un mòdul perl disponible a [http://cpan.org CPAN] que analitza la base de dades ''index.xml''.
** Read [[Special:myLanguage/Image_Kimdaba|Image::Kimdaba]] to download it and to see available scripts
+
** [http://search.cpan.org/~jmfayard/Image-Kimdaba/lib/Image/Kimdaba.pm Escriviu les vostres extensions] per '''KPhotoAlbum'''.
* Another way to extend '''KPhotoAlbum''' is to write [[Special:myLanguage/KIPI|KIPI plugins]] (that are used also by other KDE photo applications). These plugins provide functions like exporting images to websites like Flickr, Picasa, Facebook, ... correcting exif date stamps or doing some other image manipulations. ('''KPhotoAlbum''' by itself does not touch the original files at all but preserves them intact).
+
** Llegiu [[Special:myLanguage/Image_Kimdaba|Image::Kimdaba]] per descarregar-lo i veure els scripts disponibles.
* Other useful scripts are available from [http://www.hardakers.net/kphotoalbum/#sec-5 Wes Hardaker's site]
+
* Una altra manera per estendre '''KPhotoAlbum''' és escriure [[Special:myLanguage/KIPI|connectors KIPI]] (també són utilitzats per altres aplicacions fotogràfiques del KDE). Aquests connectors proporcionen característiques com l'exportació d'imatges a llocs web com Flickr, Picasa, Facebook... corregint les marques horàries EXIF o realitzant algunes altres manipulacions de les imatges ('''KPhotoAlbum''' no toca els fitxers originals, sinó que els preserva intactes).
<br />
+
* Llegiu [[Special:myLanguage/Image_Kimdaba|Image::Kimdaba]] per descarregar-lo i veure els scripts disponibles.
 +
* Hi ha disponibles altres scripts des del [http://www.hardakers.net/kphotoalbum/#sec-5 lloc web de Hardaker].
 +
* Amb [http://wersdoerfer.com/wicked/Kimdaba2Mysql Kimdaba2Mysql] es pot:
 +
** inserir les vostres metadades index.xml en una base de dades mysql
 +
** generar un formulari de cerca sobre el vostre lloc web amb les vostres paraules clau de kimdaba, per exemple [http://wersdoerfer.com/bilder here]<br />
 +
</div>
  
 
* Per a pedaços i característiques en espera d'aprovació o implementacions: Si us plau, utilitzeu [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org].
 
* Per a pedaços i característiques en espera d'aprovació o implementacions: Si us plau, utilitzeu [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org].
  
=== Help develop KPhotoAlbum ===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==Ajuda al desenvolupament de KPhotoAlbum==
 +
</div>
  
If you are interested in helping the '''KPhotoAlbum''' development or related projects, please look at  [https://www.kphotoalbum.org/gettinginvolved/ this project page]. Or, if you have an idea for a feature, please see the Feature Requests section, below.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Si esteu interessat en ajudar al desenvolupament de '''KPhotoAlbum''' o als projectes relacionats, si us plau, mireu la nostra [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=getting-involved pàgina del projecte]. O, si teniu una idea per a una característica, mireu la secció «Peticions de característiques» tot seguit.
 +
</div>
  
== Known Bugs and feature requests ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==Errors coneguts==
 +
</div>
  
See the list of [https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kphotoalbum Known Bugs] and workarounds in KPhotoAlbum.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Podeu veure la llista d'[https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kphotoalbum errors coneguts] i solucions a KPhotoAlbum.
 +
</div>
  
Please use [https://bugs.kde.org/enter_bug.cgi?product=kphotoalbum bugs.kde.org] marking the report as a "Wish".
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Si us plau, utilitzeu [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org] indicant que es tracta d'un desig («Wish»).
 +
</div>
  
=== New Ideas for Future Versions ===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==Idees noves per a versions futures==
 +
</div>
  
If you have a new idea for KPhotoAlbum and think that [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org] is not the right place for it, use one of the [https://www.kphotoalbum.org/communication/ communication channels] listed on the pages.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Si teniu una nova idea per a KPhotoAlbum i penseu que [https://bugs.kde.org/ bugs.kde.org] no és el lloc adequat, utilitzeu un dels [http://www.kphotoalbum.org/index.php?page=communication-media canals de comunicació] que es llisten a les pàgines.
 +
</div>
  
 
== More Information ==
 
== More Information ==

Latest revision as of 08:23, 24 July 2019

Other languages:
English • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎galego • ‎italiano • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語
Kphotoalbum splash.png KPhotoAlbum és una eina que podeu utilitzar per ordenar fàcilment les vostres imatges. Proporciona moltes capacitats per ordenar i visualitzar imatges amb facilitat.

History

The development of KPhotoAlbum started in 2003 with the name KimDaBa (for K image Data Base) by Jesper Pedersen[1]. KiPi support was added in 2004[2]. In 2006, Tuomas Suutari a sponsored [google summer of code student], implemented a new sql based database.

In July 2007, KPhotoAlbum started to being ported to KDE 4[3]. The porting finished in May 2009[4]

In 2014, an android version was released[5]. A video of the android version is available in youtube.

In 2016, KPhotoAlbum was ported to qt5/kf5[6].

Les versions anteriors de KPhotoAlbum es van llançar sota el nom de «KimDaBa». La versió actual és KPhotoAlbum versió 4.4 (d'abril de 2014).


KPhotoAlbum main windows.png

Getting started

KPhotoAlbum és compatible amb tots els formats d'imatge normals, incloent els formats raw produïts per la majoria de càmeres digitals i escàners (utilitzant dcraw per fer la descodificació). També és possible utilitzar les miniatures incrustades en les imatges raw (que normalment tenen una grandària i qualitat decents) per a una visualització ràpida, per la qual cosa no hi ha necessitat de descodificar la imatge raw completa.

Documentació

Al lloc del projecte hi ha disponibles una gira de 3 minuts i un joc de vídeos sobre com es fa. També hi ha disponible en línia un manual de KPhotoAlbum en versions PDF i HTML.

Descarregar KPhotoAlbum

Els paquets amb el codi font, binaris per a diverses distribucions i instantànies del codi estan disponibles des de la pàgina «Download» del projecte.

Plasmadiscover.png
Installation Instructions
If you need help to install KPhotoAlbum, look at this tutorial about how to install KDE software.


KPhotoAlbum sobre sistemes Live com Knoppix

Podeu utilitzar un fitxer imatge (o crear-ne un) que integri KPhotoAlbum en un CD/DVD de Knoppix si hi falta KPhotoAlbum. Podreu trobar els detalls a la pàgina KPhotoAlbum a Knoppix.

Estendre KPhotoAlbum

  • Image::Kimdaba és un mòdul perl disponible a CPAN que analitza la base de dades index.xml.
  • Una altra manera per estendre KPhotoAlbum és escriure connectors KIPI (també són utilitzats per altres aplicacions fotogràfiques del KDE). Aquests connectors proporcionen característiques com l'exportació d'imatges a llocs web com Flickr, Picasa, Facebook... corregint les marques horàries EXIF o realitzant algunes altres manipulacions de les imatges (KPhotoAlbum no toca els fitxers originals, sinó que els preserva intactes).
  • Llegiu Image::Kimdaba per descarregar-lo i veure els scripts disponibles.
  • Hi ha disponibles altres scripts des del lloc web de Hardaker.
  • Amb Kimdaba2Mysql es pot:
    • inserir les vostres metadades index.xml en una base de dades mysql
    • generar un formulari de cerca sobre el vostre lloc web amb les vostres paraules clau de kimdaba, per exemple here
  • Per a pedaços i característiques en espera d'aprovació o implementacions: Si us plau, utilitzeu bugs.kde.org.

Ajuda al desenvolupament de KPhotoAlbum

Si esteu interessat en ajudar al desenvolupament de KPhotoAlbum o als projectes relacionats, si us plau, mireu la nostra pàgina del projecte. O, si teniu una idea per a una característica, mireu la secció «Peticions de característiques» tot seguit.

Errors coneguts

Podeu veure la llista d'errors coneguts i solucions a KPhotoAlbum.

Si us plau, utilitzeu bugs.kde.org indicant que es tracta d'un desig («Wish»).

Idees noves per a versions futures

Si teniu una nova idea per a KPhotoAlbum i penseu que bugs.kde.org no és el lloc adequat, utilitzeu un dels canals de comunicació que es llisten a les pàgines.

More Information

References


This page was last edited on 24 July 2019, at 08:23. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.