Revision as of 08:38, 17 September 2019 by Claus chr (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kdenlive/Manual/Effects/Colour Correction/RGB adjustment

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

RGB justering

Dette filter er til simpel manuel farvejustering med RGB-kanaler, enten ved at addere konstanter eller ved at ændre gamma eller gain for kanalen.

Simpel betyder, at den virker på hver kanal uden crosstalk. Elementerne udenfor diagonalen i transformationsmatricen er nul - ingen farve-crosstalk, ingen rotation i farverummet. Dette burde dog være tilstrækkeligt til mange opgaver. Når man for eksempel optager under wolfram-lys, så migrerer det blå signal ikke ind i det røde; det vil bare være for lille. Forstærkning af det blå (og også lidt af det grønne) skulle kunne klare det. Tilsvarende vil en undervandsoptagelse mangle rødt og derfor behøve en fremhævning af rødt osv.

Parametre:

R,G,B
Disse bestemmer ændringen i hver af de tre farvekanaler.
Handling
  • Tilføj konstant tilføjer en fast værdi mellem -150 og +150 (dette kaldes undertiden for "black level" eller "setup").
  • Ændre gamma ændrer kanalens gamma imellem 0.3333 og 3.0.
  • Multiplicér multiplicerer kanalen med en værdi imellem 0.3333 og 3.0 (undertiden kaldet "gain" eller "kontrast")
Note
For at bruge mere end en af ovenstående handlinger kan du bruge coloradj_RGB effekten flere gange i træk.


Note
Tilføj konstant forskyder blot RGB-farverummets kubus. Det betyder, at vi i den ene ende efterlades med et tomrum, som fyldes med nuller, og i den anden ende kan værdier blive for store og derfor blive rundet ned til den maksimale værdi (255). Multiplicér ændrer kubens størrelse men holder de mørke hjørner fast og påvirker hovedsaligt de kraftigt lysende områder, men i den anden ende kan værdierne stadig blive for store og blive rundet ned til 255. Ændre gamma holder hele kuben på plads; den strækker og sammentrykker blot dens indre, så der er ingen udfyldning med nuller eller nedrunding til 255.


For at visualisere dette plugins handling kan du anvende det på en grå gradient og se resultatet med "pr0file".

Behold luma
Holder luma-værdien fast, sådan at skyderne kun påvirker farven.

Dette er frei0r-filteret coloradj_RGB


This page was last edited on 17 September 2019, at 08:38. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.