Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/Timeline/Editing/uk"

(Created page with "У наведеному вище прикладі ці кліпи не згруповано. Втім, інструмент інтервалів тимчасово групу...")
(22 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
Редагування виконується на [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|монтажному столі]]. Додати кліп можна перетягуванням його з [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|контейнера проєкту]] або [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors|монітора кліпів]]. Щойно кліп буде скинуто на доріжку, його можна буде пересунути (перетягнути і скинути) на іншу позицію на тій самій або іншій доріжці.
 
Редагування виконується на [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline|монтажному столі]]. Додати кліп можна перетягуванням його з [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Project_Tree|контейнера проєкту]] або [[Special:myLanguage/Kdenlive/Manual/Monitors|монітора кліпів]]. Щойно кліп буде скинуто на доріжку, його можна буде пересунути (перетягнути і скинути) на іншу позицію на тій самій або іншій доріжці.
  
==== Позиціювання у межах вашого проекту ====
+
==== Позиціювання у межах вашого проєкту ====
  
 
Курсор монтажного столу показує поточну позицію у проєкті. Позиції курсорів на лінійці монтажного столу і моніторі проєкту завжди синхронізуються. Змінити позицію можна у декілька способів:
 
Курсор монтажного столу показує поточну позицію у проєкті. Позиції курсорів на лінійці монтажного столу і моніторі проєкту завжди синхронізуються. Змінити позицію можна у декілька способів:
Line 144: Line 144:
 
'''Інструменти масштабування'''
 
'''Інструменти масштабування'''
  
30. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Fit_Zoom_to_Project|Масштабування за проектом]]
+
30. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Editing#Fit_Zoom_to_Project|Масштабування за проєктом]]
  
 
31. Зменшити масштаб
 
31. Зменшити масштаб
Line 156: Line 156:
 
===== Композиція доріжок — Немає =====
 
===== Композиція доріжок — Немає =====
  
When Track Compositing is set to None you will not get tracks with alpha channel information to composite with the other tracks unless an explicit composite or affine transition is added between the clips. This is the behavior that '''Kdenlive''' displayed in older ( <= ver 0.9.X).  
+
Якщо для композиції доріжок встановлено значення «Немає», доріжки із даними щодо каналу прозорості не компонуватимуться із іншими доріжками, якщо не буде встановлено явним чином композиційного або афінного переходу між кліпами. Таку типову поведінку мала програма '''Kdenlive''' у старих версіях ( <= 0.9.X).  
 
<span id="Track Compositing - Preview"></span>
 
<span id="Track Compositing - Preview"></span>
 
===== Композиція доріжок — попередній перегляд =====
 
===== Композиція доріжок — попередній перегляд =====
  
When track compositing is set to Preview tracks with alpha channel information will be automatically composited with the other tracks using an algorithm that is somewhat faster than the algorithm used with ''Track Compositing - HighQuality'' but which slightly degrades the colors.
+
Якщо для компонування доріжок встановлено режим «Перегляд», доріжки із даними прозорості буде автоматично скомпоновано із іншими доріжками з використанням алгоритму, який є дещо швидшим за алгоритм, який використано для варіанта ''Компонування доріжок — висока якість'', але призводить до певного викривлення кольорів.
 
<span id="Track Compositing - HighQuality"></span>
 
<span id="Track Compositing - HighQuality"></span>
 
===== Композиція доріжок — висока якість =====
 
===== Композиція доріжок — висока якість =====
  
When track compositing is set to High-Quality tracks with alpha channel information will be automatically composited with the other tracks using an algorithm (qtblend) that is somewhat slower than the algorithm used with ''Track Compositing - Preview'' but which retains higher fidelity color information.
+
Якщо для компонування доріжок встановлено режим високої якості, доріжки із каналом прозорості будуть автоматично компонуватися із іншими доріжками з використанням алгоритму (qtblend), який є дещо повільнішим за алгоритм, який використовується для режиму ''Композиція доріжок — попередній перегляд'', але точніше обробляє дані кольорів.
 
<span id="Timeline Edit Mode - Normal Mode"></span>
 
<span id="Timeline Edit Mode - Normal Mode"></span>
 
===== Режим редагування монтажного столу — Звичайний режим =====
 
===== Режим редагування монтажного столу — Звичайний режим =====
  
In this edit mode, you can not drag clips on top of other clips in the same track in the timeline. You can drag them to another track in the timeline but not into the same track at the same time point as an existing clip. Contrast this to overwrite mode.
+
У цьому режимі редагування ви не зможете перетягувати кліпи на інші кліпи на тій самій доріжці монтажного столу. Ви можете перетягувати їх на інші доріжки на монтажному столі, але не можете перекривати якийсь із кліпів на тій самій доріжці. Це основна відмінність від режиму перезапису.
 
<span id="Timeline Edit Mode - Overwrite Mode"></span>
 
<span id="Timeline Edit Mode - Overwrite Mode"></span>
 
===== Режим редагування монтажного столу — Режим перезапису =====
 
===== Режим редагування монтажного столу — Режим перезапису =====
  
In this edit mode, you can drag a clip onto a track where there is an existing clip and the incoming clip will overwrite that portion of the existing clip (or clips) covered by the incoming clip.
+
У цьому режимі редагування ви можете перетягувати кліп на доріжку, на якій вже є кліп, і новий кліп може перезаписувати частину наявного кліпу (або кліпів), з якою він перетинається.
  
 
[[File:kdenlive_overwrite_mode_before01.png|left|frame|До]]
 
[[File:kdenlive_overwrite_mode_before01.png|left|frame|До]]
Line 179: Line 179:
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
In the "After" screenshot above, you can see that the clip which was dragged from the upper track has replaced a portion of the clip on the lower track.
+
На наведеному вище знімку вікна «Після» можна бачити, що кліп, який було перетягнуто з верхньої доріжки замінив собою частину кліпу з нижньої доріжки.
 
<span id="Timeline Edit Mode - Insert Mode"></span>
 
<span id="Timeline Edit Mode - Insert Mode"></span>
 
===== Режим редагування монтажного столу — Режим вставки =====
 
===== Режим редагування монтажного столу — Режим вставки =====
Line 202: Line 202:
 
===== Інструмент-розпірка =====
 
===== Інструмент-розпірка =====
  
Use this tool ({{Icon1|Kdenilve_Spacer_tool_icon.png}}) to temporarily group separate clips and then drag them around the timeline to create or remove space between clips. Very useful. Experiment with this tool to see how it works.
+
Скористайтеся цим інструментом ({{Icon1|Kdenilve_Spacer_tool_icon.png}}) для тимчасового групування окремих кліпів із наступним перетягуванням їх монтажним столом з метою створення або вилучення пробілів між кліпами. Цей інструмент є дуже зручним. Поекспериментуйте з ним, щоб краще вивчити принципи його роботи.
  
 
[[File:Kdenlive_Spacer_tool_crop.png|600px]]
 
[[File:Kdenlive_Spacer_tool_crop.png|600px]]
Line 210: Line 210:
 
===== Масштабування за проектом =====  
 
===== Масштабування за проектом =====  
  
This will zoom the project out so that it all fits in the timeline window. This is the same function that is triggered by [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline Menu|Timeline]] Menu item, <menuchoice>Fit Zoom to Project</menuchoice>.
+
У результаті виконання цієї дії масштаб проєкту буде скореговано так, щоб він повністю вмістився до вікна із монтажним столом. Це та сама дія, яку можна застосувати за допомогою пункту меню [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline Menu|Монтажний стіл]] <menuchoice>Масштабування за проєктом</menuchoice>.
 
<span id="Zoom project"></span>
 
<span id="Zoom project"></span>
 
===== Масштабування проекту =====
 
===== Масштабування проекту =====
  
The magnifying glasses zoom in or out on the timeline. The slider adjusts the zoom by large increments. These same settings are controlled by the <menuchoice>Timeline</menuchoice> menu items, <menuchoice>Zoom In</menuchoice> and <menuchoice>Zoom Out</menuchoice>.
+
У програмі передбачено можливість збільшення і зменшення масштабу на монтажному столі. За допомогою повзунка можна скоригувати масштаб покроково. Того самого результату можна досягти за допомогою пунктів меню <menuchoice>Монтажний стіл</menuchoice> <menuchoice>Збільшити</menuchoice> і <menuchoice>Зменшити</menuchoice>.
 
<span id="Split Audio and Video Automatically"></span>
 
<span id="Split Audio and Video Automatically"></span>
 
===== Автоматично відокремити звук від відео =====
 
===== Автоматично відокремити звук від відео =====
  
When this is on and you drag a clip to the timeline, the audio in the clip will end up on an audio track and the video on a video track. You can achieve the same result if you select the clip, [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right Click Menu|right click]], <menuchoice>Split Audio</menuchoice>. When this is off and you drag a clip onto the timeline, both the audio and video tracks are combined into one video track.
+
Якщо увімкнено цей режим, коли ви перетягнете кліп на монтажний стіл, звукові дані кліпу буде розташовано на звуковій доріжці, а відеодані — на доріжці відео. Досягти того самого результату можна позначивши кліп, клацнувши [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Right Click Menu|правою кнопкою миші]] і вибравши у контекстному меню пункт <menuchoice>Відділити звук</menuchoice>. Якщо режим вимкнено, при перетягуванні кліпу на монтажний стіл звукова доріжка і відеодоріжка зберігатимуться на одній відеодоріжці.
 
<span id="Automatic Transitions"></span>
 
<span id="Automatic Transitions"></span>
 
===== Автоматичні переходи =====
 
===== Автоматичні переходи =====
  
When active any transitions added to the timeline will have the automatic transition option checked by default.
+
Якщо буде увімкнено цей режим, будь-які переходи, які буде додано на монтажний стіл матимуть позначеним пункт автоматичного переходу. Див. [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions#Automatic_Transitions|автоматичні переходи]].
See [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Transitions#Automatic_Transitions| Automatic Transitions]]
 
 
<span id="Show Video Thumbnails"></span>
 
<span id="Show Video Thumbnails"></span>
 
===== Показувати мініатюри відео =====
 
===== Показувати мініатюри відео =====
  
When on, the video clips in the timeline will contain thumbnails as well a filename. Otherwise, they just have the clip filename.
+
Якщо позначено, для відеокліпів на монтажному столі буде показано мініатюри зображень, окрім назви файла. Якщо пункт не буде позначено, програма показуватиме лише назву файла.
  
When the timeline is zoomed in to the maximum, the video track will show a thumbnail for every frame in the clip. When the timeline is not on maximum zoom, the video track will show a thumbnail for the first and last frame in the clip.
+
Якщо масштаб монтажного столу буде збільшено до максимального, програма показуватиме для відеодоріжки мініатюри усіх кадрів кліпу. Якщо масштаб монтажного столу не є максимальним, програма покаже мініатюри першого і останнього кадру кліпу.
 
<span id="Show Audio Thumbnails"></span>
 
<span id="Show Audio Thumbnails"></span>
 
===== Показувати мініатюри звуку =====
 
===== Показувати мініатюри звуку =====
  
When on, the audio clip will have a wave representation of the audio data as well as a filename. Otherwise, they just have the clip filename.
+
Якщо увімкнено цей режим, для звукових кліпів буде показано хвильове представлення звукових даних, окрім назви файла. Якщо режим вимкнено, програма показуватиме лише назву файла кліпу.
 
<span id="Show marker comments"></span>
 
<span id="Show marker comments"></span>
 
===== Показувати коментарі до позначок =====
 
===== Показувати коментарі до позначок =====
  
This toggles on and off the display of the comments saved within [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Markers|markers]] (the text with the gold background in the example below) and within [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|guides]] (the text with the purple background).
+
Цей пункт вмикає і вимикає показ коментарів, які було збережено у [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Projects_and_Files/Clips#Markers|позначках]] (тексту із жовтим тлом у наведеному вище прикладі) та у [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|напрямних]] (тексту із пурпуровим тлом).
  
 
[[File:Kdenlive_Markers_and_guides_crop.png]]
 
[[File:Kdenlive_Markers_and_guides_crop.png]]
Line 243: Line 242:
 
=====Прив’язати=====
 
=====Прив’язати=====
  
When this feature is on, dragging the beginning of one clip near to the end of another will result at the end of the first clip snapping into place to be perfectly aligned with the beginning of the second clip. As you move the two ends near to each other, as soon as they get within a certain small distance, they snap together so there is no space and no overlap. Note that this occurs even if the clips are on different tracks in the timeline.
+
Якщо увімкнено цей режим, перетягування початку кліпу до кінця іншого кліпу призводитиме до прилипання і ідеального вирівнювання початку одного з кліпів до кінця іншого. Достатньо просто підтягнути кінці двох кліпів, щоб програма автоматично зліпила їх без будь-якого перекриття. Зауважте, що таке вирівнювання буде виконано навіть для кліпів, які розташовано на різних доріжках монтажного столу.
  
Clips will also snap to the cursor position, markers and [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|guides]].
+
Крім того, кліпи прилипають до позиції курсора, позначок та [[Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Timeline/Guides|напрямних]].
  
==== Cutting Footage from multiple aligned tracks - Ripple Delete ====
+
==== Підрізання матеріалу з декількох вирівняних доріжок — усування брижів ====
  
This is available on the <menuchoice>Timeline</menuchoice> menu under <menuchoice>All clips->Ripple Delete</menuchoice> <ref>available on bleeding edge versions > 0.9.10 (Jan2015)</ref>.
+
Цією можливістю можна скористатися за допомогою меню <menuchoice>Монтажний стіл</menuchoice>: пункт <menuchoice>Усі кліпи -> Вилучення брижів</menuchoice> <ref>Ця можливість доступна у найсвіжіших версіях > 0.9.10 (січень 2015 року)</ref>.
  
<b>Seems missing in Kdenlive 17.04 & 18.04</b> <br>
+
<b>Здається, цього немає у Kdenlive 17.04 і 18.04</b> <br>
Mark In and Out points in the Project Monitor, then choose <menuchoice>Timeline->All clips->Ripple Delete</menuchoice> (or <keycap>Ctrl-X</keycap>). Kdenlive deletes all footage between the In and Out points in unlocked tracks, slides everything else back to fill the gap, and puts the playhead on the In point.
+
Позначте вхідну і вихідну точки на моніторі проєкту, а далі виберіть пункт меню <menuchoice>Монтажний стіл -> Усі кліпи -> Вилучити брижі</menuchoice> (або <keycap>Ctrl-X</keycap>). Kdenlive вилучить увесь матеріал між вхідною і вихідною точками у незаблокованих доріжках, посунувши увесь інший матеріал так, щоб заповнити проміжок, і пересуне позицію відтворення у вхідну точку.
  
 
<references />
 
<references />

Revision as of 14:13, 10 August 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська

Редагування

Редагування виконується на монтажному столі. Додати кліп можна перетягуванням його з контейнера проєкту або монітора кліпів. Щойно кліп буде скинуто на доріжку, його можна буде пересунути (перетягнути і скинути) на іншу позицію на тій самій або іншій доріжці.

Позиціювання у межах вашого проєкту

Курсор монтажного столу показує поточну позицію у проєкті. Позиції курсорів на лінійці монтажного столу і моніторі проєкту завжди синхронізуються. Змінити позицію можна у декілька способів:

  • Клавіатурні скорочення: стрілки ліворуч-праворуч для переходу на один кадр, Shift+стрілки ліворуч-праворуч для переходу на 1 секунду.
  • Натисканням кнопок зі стрілками вгору і вниз на віджеті часового коду монітора проєкту.

Вирізання кліпу

Найпростішим способом розрізати кліп є розташувати курсор монтажного столу там, де ви хочете розрізати кліп, потім позначити кліп (клацнути на ньому лівою кнопкою миші) і скористатися пунктом меню Монтажний стіл -> Поточний кліп -> Розрізати кліп (типове клавіатурне скорочення: Shift + R).

Крім того, можна скористатися клацанням правою кнопкою миші -> Розрізати кліп

Крім того, можете скористатися інструментом леза.

Зміна розмірів кліпу

Змінити розмір кліпу з його початку або кінця можна перетягуванням лівого або правого краю кліпу. Якщо вам потрібна точніша зміна розмірів, ви можете розташувати курсор монтажного столу у будь-якому бажаному місці кліпу і скористатися пунктом меню Монтажний стіл -> Змінити позицію початку елемента (типове клавіатурне скорочення — 1) або Монтажний стіл -> Змінити позицію кінця елемента (типове клавіатурне скорочення — 2)

Щоб ще точніше визначити тривалість кліпу, двічі клацніть на монтажному столі і скоригуйте тривалість за допомогою діалогового вікна Тривалість кліпу. За допомогою цього методу, ви можете визначити тривалість кліпу з точністю до кадру.

Kdenlive timeline current clip duration02 uk.png

Крім того, ви можете змінити розміри кліпу за допомогою його розрізання інструментом леза із наступним вилученням бажаної частини.

Вилучення проміжків між кліпами

Клацніть правою кнопкою миші у просторі між кліпами і виберіть у контекстному меню пункт Вилучити пробіл. Втім, слід мати на увазі, що якщо у вас є кліпи на декількох доріжка монтажного столу, і їх не згруповано, вилучення пробілу між кліпами може призвести до порушення вирівнювання між кліпами на різних доріжках — пробіл буде вилучено лише на тому місці монтажного столу, де ви клацнули. У складних випадках безпечніше скористатися інструментом інтервалів.

Kdenlive right-click in timeline space uk.png

Середня панель інструментів

Між моніторами і монтажним столом передбачено панель інструментів, яка керує різними аспектами роботи редактора.

Середня панель інструментів у версії 17.04


1. Спадне меню Композиція доріжок.

1a. Немає

1b. Попередній перегляд

1c. Висока якість

2. Спадний список Режим редагування монтажного столу

Зауважте, що у версії 17.04 цей режим має бути вибрано за допомогою спадного списку, а не кнопок-перемикачів.

Версія 17.04


2a. Звичайний режим

2б. Режим перезапису

2в. Режим вставлення

Ті самі пункти параметрів можна знайти у меню Інструмент.

Група інструментів (активним є лише один з трьох)

Активні кнопки показано сірим кольором.

3. Інструмент позначення

4. Інструмент підрізання

5. Інструмент-розпірка

6. Індикатор позиції — показує часову позицію або номер кадру для позиції, у якій перебуває вказівник миші. Клацніть на віджеті, щоб перемкнути режим показу — час чи номер кадру.

7. Загальна тривалість проєкту

8. Вставити ділянку кліпу на монтажний стіл. Див. редагування на монтажному столі із вставленням і перезаписом на домашній сторінці Kdenlive.

9. Перезаписати ділянку кліпу на монтажному столі. Див. редагування на монтажному столі із вставленням і перезаписом на домашній сторінці Kdenlive.

10. Видобути ділянку монтажного столу

11. Підняти ділянку монтажного столу

12. Улюблені ефекти

13. Розпочати попередній перегляд результатів обробки

14. Зупинити попередній перегляд результатів обробки

15. Додати ділянку попереднього перегляду

16. Вилучити ділянку попереднього перегляду

17. Вилучити усі ділянки попереднього перегляду

18. Автоматичний попередній перегляд

19. Вимкнути попередній перегляд на монтажному столі

20. Керування кешованими даними

Пункти 13-20 описано у статті щодо обробка зображення попереднього перегляду монтажного столу на домашній сторінці Kdenlive.

21. Менші доріжки (див. піктограма зміни розмірів доріжки)

22. Більші доріжки (див. піктограма зміни розмірів доріжки)

23. Використовувати ділянку монтажного столу Kdenlive Use timeline zone for insert.png / Не використовувати ділянку монтажного столу Kdenlive Dont Use timeline zone for insert.png для вставлення (перемикач). Див. редагування на монтажному столі зі вставленням і перезаписом на домашній сторінці Kdenlive.

Нижня панель інструментів

Нижня панель інструментів у версії 17.04


24. Автоматично відокремити звук від відео

25. Автоматичні переходи

26. Показувати мініатюри відео

27. Показувати мініатюри звуку

28. Показувати коментарі до позначок

29. Прив’язати

Інструменти масштабування

30. Масштабування за проєктом

31. Зменшити масштаб

32. Масштабувати за проєктом

33.Зменшити

Опис кнопок

Композиція доріжок — Немає

Якщо для композиції доріжок встановлено значення «Немає», доріжки із даними щодо каналу прозорості не компонуватимуться із іншими доріжками, якщо не буде встановлено явним чином композиційного або афінного переходу між кліпами. Таку типову поведінку мала програма Kdenlive у старих версіях ( <= 0.9.X).

Композиція доріжок — попередній перегляд

Якщо для компонування доріжок встановлено режим «Перегляд», доріжки із даними прозорості буде автоматично скомпоновано із іншими доріжками з використанням алгоритму, який є дещо швидшим за алгоритм, який використано для варіанта Компонування доріжок — висока якість, але призводить до певного викривлення кольорів.

Композиція доріжок — висока якість

Якщо для компонування доріжок встановлено режим високої якості, доріжки із каналом прозорості будуть автоматично компонуватися із іншими доріжками з використанням алгоритму (qtblend), який є дещо повільнішим за алгоритм, який використовується для режиму Композиція доріжок — попередній перегляд, але точніше обробляє дані кольорів.

Режим редагування монтажного столу — Звичайний режим

У цьому режимі редагування ви не зможете перетягувати кліпи на інші кліпи на тій самій доріжці монтажного столу. Ви можете перетягувати їх на інші доріжки на монтажному столі, але не можете перекривати якийсь із кліпів на тій самій доріжці. Це основна відмінність від режиму перезапису.

Режим редагування монтажного столу — Режим перезапису

У цьому режимі редагування ви можете перетягувати кліп на доріжку, на якій вже є кліп, і новий кліп може перезаписувати частину наявного кліпу (або кліпів), з якою він перетинається.

До
Після


На наведеному вище знімку вікна «Після» можна бачити, що кліп, який було перетягнуто з верхньої доріжки замінив собою частину кліпу з нижньої доріжки.

Режим редагування монтажного столу — Режим вставки

Якщо вибрано цей режим і ви скинете позначене на монтажний стіл, позначені дані буде вставлено на монтажний стіл з точки, де було відпущено ліву кнопку миші. Кліп, куди було скинуто позначене, буде розрізано, а решту кліпів буде пересунуто праворуч так, щоб умістити вставлені дані.

До вставлення
Під час вставлення
Після. Вставлено кліп. Кліпи за пунктом вставлення зсунуто праворуч


Інструмент вибору

Скористайтеся цим для позначення кліпів на монтажному столі. Коли активним є цей інструмент, курсор перетвориться на зображення руки.

Інструмент підрізання

Скористайтеся цим для розрізання кліпів на монтажному столі. Коли активним є цей інструмент, курсор перетвориться на зображення ножиць.

Інструмент-розпірка

Скористайтеся цим інструментом (Kdenilve Spacer tool icon.png) для тимчасового групування окремих кліпів із наступним перетягуванням їх монтажним столом з метою створення або вилучення пробілів між кліпами. Цей інструмент є дуже зручним. Поекспериментуйте з ним, щоб краще вивчити принципи його роботи.

Kdenlive Spacer tool crop.png

У наведеному вище прикладі ці кліпи не згруповано. Втім, інструмент інтервалів тимчасово групує їх, отже, ви можете пересувати їх як групу.

Масштабування за проектом

У результаті виконання цієї дії масштаб проєкту буде скореговано так, щоб він повністю вмістився до вікна із монтажним столом. Це та сама дія, яку можна застосувати за допомогою пункту меню Монтажний стіл Масштабування за проєктом.

Масштабування проекту

У програмі передбачено можливість збільшення і зменшення масштабу на монтажному столі. За допомогою повзунка можна скоригувати масштаб покроково. Того самого результату можна досягти за допомогою пунктів меню Монтажний стілЗбільшити і Зменшити.

Автоматично відокремити звук від відео

Якщо увімкнено цей режим, коли ви перетягнете кліп на монтажний стіл, звукові дані кліпу буде розташовано на звуковій доріжці, а відеодані — на доріжці відео. Досягти того самого результату можна позначивши кліп, клацнувши правою кнопкою миші і вибравши у контекстному меню пункт Відділити звук. Якщо режим вимкнено, при перетягуванні кліпу на монтажний стіл звукова доріжка і відеодоріжка зберігатимуться на одній відеодоріжці.

Автоматичні переходи

Якщо буде увімкнено цей режим, будь-які переходи, які буде додано на монтажний стіл матимуть позначеним пункт автоматичного переходу. Див. автоматичні переходи.

Показувати мініатюри відео

Якщо позначено, для відеокліпів на монтажному столі буде показано мініатюри зображень, окрім назви файла. Якщо пункт не буде позначено, програма показуватиме лише назву файла.

Якщо масштаб монтажного столу буде збільшено до максимального, програма показуватиме для відеодоріжки мініатюри усіх кадрів кліпу. Якщо масштаб монтажного столу не є максимальним, програма покаже мініатюри першого і останнього кадру кліпу.

Показувати мініатюри звуку

Якщо увімкнено цей режим, для звукових кліпів буде показано хвильове представлення звукових даних, окрім назви файла. Якщо режим вимкнено, програма показуватиме лише назву файла кліпу.

Показувати коментарі до позначок

Цей пункт вмикає і вимикає показ коментарів, які було збережено у позначках (тексту із жовтим тлом у наведеному вище прикладі) та у напрямних (тексту із пурпуровим тлом).

Kdenlive Markers and guides crop.png

Прив’язати

Якщо увімкнено цей режим, перетягування початку кліпу до кінця іншого кліпу призводитиме до прилипання і ідеального вирівнювання початку одного з кліпів до кінця іншого. Достатньо просто підтягнути кінці двох кліпів, щоб програма автоматично зліпила їх без будь-якого перекриття. Зауважте, що таке вирівнювання буде виконано навіть для кліпів, які розташовано на різних доріжках монтажного столу.

Крім того, кліпи прилипають до позиції курсора, позначок та напрямних.

Підрізання матеріалу з декількох вирівняних доріжок — усування брижів

Цією можливістю можна скористатися за допомогою меню Монтажний стіл: пункт Усі кліпи -> Вилучення брижів [1].

Здається, цього немає у Kdenlive 17.04 і 18.04
Позначте вхідну і вихідну точки на моніторі проєкту, а далі виберіть пункт меню Монтажний стіл -> Усі кліпи -> Вилучити брижі (або Ctrl-X). Kdenlive вилучить увесь матеріал між вхідною і вихідною точками у незаблокованих доріжках, посунувши увесь інший матеріал так, щоб заповнити проміжок, і пересуне позицію відтворення у вхідну точку.

  1. Ця можливість доступна у найсвіжіших версіях > 0.9.10 (січень 2015 року)

This page was last edited on 10 August 2019, at 14:13. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.