Kdenlive/Manual/Tidslinje/Redigering

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Kdenlive/Manual/Timeline/Editing and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.

Redigering

Redigering udføres i tidslinjen. Tilføj et klip ved at trække det fra projekttræet eller klipmonitoren. Når et klip er blevet sluppet på et spor kan det flyttes (træk og slip det) til et andet sted på det samme spor eller til et andet spor.

With 19.08.0 editing with keyboard shortcuts was introduced. This will speed up the editing work and you can do editing steps that are not possible or not as quick and easy with the mouse. Working with keyboard shortcuts in 19.08 is different as in the former Kdenlive versions. Mouse operations have not changed and working as before. See 3 point editing.

Søgning igennem dit projekt

Tidslinjemarkøren viser din aktuelle position i projektet. Markørens position på tidslinjen og i projektmonitoren følges altid ad. Positionen kan flyttes på følgende måder:

 • Tastaturgenveje: Pil til venstre og Pil til højre flytter et frame, Skift + Pil til højre og Skift + Pil til venstre flytter et sekund.

Beskæring af et klip

Den nemmeste måde at beskære et klip er at placere tidslinjemarkøren der, hvor du ønsker at beskære klippet og så vælge klippet (klik på det) og bruge menuen Tidslinje -> Aktuelt klip -> Udklip klip (standard tastaturgenvej Skift + R).

eller Højreklik -> Udklip klip

Alternativt kan du bruge skæreværktøjet.

Ændring af et klips størrelse

Et klips størrelse kan ændres fra starten eller slutningen af klippet ved at trække dets venstre eller højre kant. Hvis du ønsker en mere præcis justering af størrelsen, så kan du placere tidslinjemarkøren der, hvor du ønsker at justere størrelsen til og så bruge Tidslinje -> Start at størrelsesændring af element (standard tastaturgenvej: 1) eller Tidslinje -> Slut på størrelsesændring af element (standard tastaturgenvej: 2).

For at få endnu mere præcis kontrol over længden af et klip kan du dobbeltklikke på det i tidslinjen og justere dets varighed ved hjælp af dialogen Varighed. Du kan opnå præcision på frame-niveau på denne måde.

Du kan også ændre et klips størrelse ved at beskære det med skæreværktøjet og så slette den del, som du ikke vil bruge.

Fjernelse af tomrum imellem klip

Højreklik i mellemrummet mellem klippene og vælg Fjern tomrum. Vær dog opmærksom på, at hvis du har klip i flere spor og de ikke er grupperede, så kan fjernelse af tomrum forstyrre justeringen af klippene imellem sporene; tomrummet fjernes kun fra den tidslinje du klkkede på. I denne situation kan det være mere sikkert at bruge tomrumsværktøjet.

Den miderste værktøjslinje

Der er en værktøjslinje mellem monitorene og tidslinjen, som kontrollerer de forskellige aspekter af editoren.

Midterste værktøjslinje ver 17.04


1. Sporsammensætning drop-ned.

1a. Ingen

1b. Forhåndsvisning

1c. Høj kvalitet

1d. Mixed Audio tracks changes the order in which tracks are displayed to mixed audio and video tracks. For example, from the bottom of the timeline to the top of the timeline: A1, V1, A2, V2, A3, V3

1e. Split Audio tracks changes the order in which tracks are displayed to separate audio and video tracks. For example, from the bottom of the timeline to the top of the timeline: A1, A2, A1, V1, V2, V3

1f. Split Audio tracks (reverse) changes the order in which tracks are displayed to separate audio and video tracks with the audio tracks in reverse order. For example, from the bottom of the timeline to the top of the timeline: A1, A2, A3, V1, V2, V3

2. Redigeringstilstand for tidslinje drop-ned

2a. Normal tilstand

2b. Overskrivningstilstand

2c. Indsætningstilstand

Disse indstillinger kan også findes i menuen Værktøj.

23. Brug tidslinjezone / Brug ikke tidslinjezone ved indsætning (slå til/fra). Se Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing på Kdenlives hjemmeside.

Gruppen Værktøjer (kun en af disse tre kan være aktive)

Aktive knapper er grå.

6. Positionsmarkøren - viser tidspunktet eller framenummer for det sted, hvor musen svæver. Klik på kontrollen for at skifte visning imellem tid og framenummer

7a. hh:mm:ss:ff; Sets the position indicator to display time units

7b. Frames Sets the position indicator to display frames

8. Mix Clips - allows same-track transitions to be applied between two clips. See Same Track Transitions for a detailed explination.

8. Indsæt klipzone i tidslinje. Se Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing på Kdenlives hjemmeside.

9. Overskriv klipzone i tidslinje. Se Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing på Kdenlives hjemmeside.

10. Udtræk tidslinjezone

11. Løft tidslinjezone

12. Foretrukne effekter

13. Start forhåndsvisning af rendér

14. Stop forhåndsvisning af rendér

15. Tilføj zone til forhåndsvisning

16. Fjern zone til forhåndsvisning

17. Fjern alle zoner til forhåndsvisning

18. Automatisk forhåndsvisning

19. Deaktivér forhåndsvisning af tidslinje

20. Håndtér data i cache

Punkt 13-20 omtales i artiklen Timeline preview rendering på kdenlives hjemmeside.

15. Show/Hide the Audio Mixer tool. The audio mixer tool allows audio to be managed in the project.

16. Show/Hide the Subtitle Tool. This will show or hide the subtitle track where subtitles can be created or edited in the project.

Den nederste værktøjslinje

Nederste værktøjslinje ver 17.04


24. Opdel lyd og video automatisk

25. Automatiske overgange

26. Vis videominiaturer

27. Vis lydminiaturer

28. Vis markørkommentarer

29. Hægt

Zoomværktøjer

30. Tilpas zoom til projekt

31. Zoom ud

32. Zoom projekt

33. Zoom ind

Beskrivelse af knapper

Sporsammensætning - Ingen

Når sporsammensætning er sat til Ingen får du ikke spor med alfakanalinformation til sammensætning med andre spor medmindre en eksplicit sammensat eller affin overgang indsættes imellem klippene. Det er den måde Kdenlive virkede i ændre versioner (<= ver 0.9.X).

Sporsammensætning - Forhåndsvisning

Når sporsammensætning er sat til Forhåndsvisning, så vil spor med alfakanalinformation automatisk blive sammensat med andre spor ved brug af en algoritme, som er noget hurtigere end den algoritme, som bruges med Sporsammensætning - Høj kvalitet, men som forringer farverne en smule.

Sporsammensætning - Høj kvalitet

Når sporsammensætning er sat til Høj kvalitet, så vil spor med alfakanalinformation automatisk blive sammensat med andre spor ved brug af en algoritme (qtblend), som er noget langsommere end den algoritme, som bruges med Sporsammensætning - Forhåndsvisning, men som bevarer farveinformationen bedre.

Tidslinjeredigering - Normal tilstand

I denne redigeringstilstand kan du ikke trække klip ovenover andre klip i det samme spor i tidslinjen. Du kan trække dem til et andet spor i tidslinjen, men ikke til det samme sted som et eksisterende klip. Dette er i modsætning til overskrivningstilstand.

Tidslinjeredigering - Overskrivningstilstand

I denne redigeringstilstand kan du trække et klip ind i et spor, hvor der allerede er et klip, og det indkommende klip vil overskrive den del af det (eller de) eksisterende klip som overlappes af det indhentede klip.

Før
Efter


I skærmbilledet "Efter" herover kan du se at klippet, som blev trukket ind fra det øvre spor har erstattet en del af klippet i det nedre spor.

Rearrange clips in the timeline

Performing a rearrange edit. This technique lets you quickly change the order of clips in the timeline.

Drag a clip, as you drop it to a new location performs an overwrite edit that overwrites the existing clip.

Tidslinjeredigering - Indsætningstilstand

Når denne tilstand er valgt og du slipper et klip på tidslinjen, så vil det blive sat ind på tidslinjen på det sted, hvor du slipper det. Klippet, som ligger der blive delt og klippene flyttes til højre for at give plads til det nye klip.

Før
Under
Efter. Indkommende klip indsættes. Klip efter indsætningspunktet flyttes til højre


Rearrange edit in the timeline

Performing a rearrange edit. Only clips in the destination track are shifted; clips in other tracks are not affected. This technique lets you quickly change the order of clips in the timeline.

It always closes all space in the track.

Drag a clip, as you drop it to a new location. Releasing the clip performs an insert edit that shifts clips in the destination track only.

Markeringsværktøjet

Brug dette til at vælge klip i tidslinjen. Markøren bliver til en hånd, når dette værktøj er aktivt.

Skæreværktøjet

Brug dette værktøj til at beskære klip i tidslinjen. Markøren bliver til en saks når dette værktøj er aktivt.

Tomrumsværktøjet

Brug dette værktøj () til midlertidigt at gruppere forskellige klip og trække dem rundt på tidslinjen for at oprette eller fjerne tomrum imellem klippene. Meget nyttigt. Eksperimentér med dette værktøj for at se, hvordan det virker.

I ovenstående eksempel er klippene ikke grupperede, men tomrumsværktøjet grupperer dem midlertidigt for dig, sådan at du kan flytte dem alle som en gruppe.

Tilpas zoom til projektet

Dette vil zoome projektet ud, sådan at det hele kan ses i tidslinjevinduet. Det er den samme funktion, som udløses af Tilpas zoom til projekt i menuen Tidslinje.

Zoom projekt

Forstørrelsesglassene zoomer ind og ud på tidslinjen. Skyderen justerer zoomfaktoren i store spring. De samme indstillinger kontrolleres af Zoom ind og zoom ud i menuen Tidslinje.

Opdel lyd og video automatisk

Når denne er aktiveret og du trækker et klip til tidslinjen, så vil lyden i klippet blive placeret i et lydspor og videoen i et videospor. Du kan opnå det samme resultat ved at højreklikke på klippet og vælge Opdel lyd efter . Når den ikke er aktiveret og du trækker et klip til tidslinjen, så kombineres lyd- og videosporet til et videospor.

Automatiske overgange

Når knappen er aktiveret, så vil enhver overgang som føjes til tidslinjen have tilvalget for automatisk overgang sat som standard. Se Automatiske overgange

Vis videominiaturer

Når den er aktiv, så vil videoklippene i tidslinjen indeholde en miniature foruden filnavnet; ellers vises kun klippets filnavn.

Når der er zoomet maksimalt ind i tidslinjen, så viser videosporet en miniature af hver frame i klippet. Når der ikke er zoomet maksimalt ind i tidslinjen, så viser videosporet en miniature for første og sidste frame i klippet.

Vis lydminiaturer

Når den er aktiv, så vises en bølgeform, som repræsenterer lydklippet sammen med filnavnet; ellers vises kun filnavnet.

Vis markørkommentarer

Denne knap slår visning af kommentarer til og fra. Kommentarer kan være gemt i markører (teksten med guldfarvet baggrund i eksemplet herunder) og i hjælpelinjer (teksten med violet baggrund).

Hægt

Når denne funktion er aktiv og du trækker starten af et klip hen i nærheden et andet klips ende, så vil det første klip hægte sig på og blive perfekt justeret med det andet klips ende. Når du nærmer de to klips ender til hinanden, så hægter de sig sammen uden tomrum eller overlapning lige så snart de er inden for en vis lille afstand. Bemærk, at dette sker, selv hvis klippene er i forskellige spor i tidslinjen.

Klip vil også hægte sig til tidslinjemarkøren position, til markører og til hjælpelinjer.

Klip materiale fra flere justerede spor - Ripple Delete

Dette findes i menuen Tidslinje under Alle klip -> Ripple Delete [1]

Findes tilsyneladende ikke i Kdenlive 17.04 & 18.04
Markér start- og slutpunkter i projektmonitoren og vælg så Tidslinje -> Alle klip -> Ripple Delete (eller Ctrl-X). Kdenlive sletter alt materiale imellem start- og slutpunkterne i ikke-låste spor, skubber resten tilbage, sådan at hullet fyldes ud og placerer afspilningshovedet på startpunktet.

Subtitle

Since Version 20.12.0

The subtitling tool allows you to add and edit subtitles directly in the timeline on a special subtitle track or by using the new subtitle window. You can also import (SRT/ASS) and export (SRT) subtitles.

There are 3 ways to add subtitle:

 • Menu
 • Project -> Subtitle -> Add Subtitle
 • Keyboard
 • Shift+S adds a subtitle.
 • Icon and Mouse
 • Click the "subtitle" icon in the timeline toolbar to open the subtitle track in the timeline.
 • Double-click in the subtitle track to add a subtitle.

Adding and editing text

Add or editing text either directly into the subtitle clip or in the subtitle window.

Adjust the length of subtitle

Grab the end of a subtitle with the mouse and lengthen or shorten it as needed. Set subtitle in/out can be achieved with the same shortcut as to set clip in/out (left/right parenthesis shortcut).

Subtitle window

 • The subtitles window allows easier editing and also makes it possible to easily navigate between subtitles with the left/right button.
 • With the plus sign, you can add subtitles.
 • The scissors are mostly here for divide subtitles: let's say your subtitle text is too long and you want to make it 2 different subtitles. Put the cursor in the text widget where you want to cut and click the scissors, it will split the text between 2 different subtitle items. The scissors are only working when the playhead is over the subtitle itself.
 • The tick adds the text to the subtitle.

Import and export subtitle

Importing SRT and ASS subtitle file: Project -> Subtitles -> Import subtitles file

Exporting SRT subtitles only: Project -> Subtitles -> Export subtitles file

Tip

SRT supports markup for: bold, italic, underline, text color and line break.
 • <b>text in boldface</b>
 • <i>text in italics</i>
 • <u>text underlined</u>
 • <font color="#00ff00"> text in green</font> you can use the font tag only to change color.
 • And all combined: <font color="#00ff00"><b><i><u>All combined</u></i></b></font>
 • Line break: Add on the end of each line a <br> (for break). Now the srt file is stored correct and reopened with the line break. The subtitle in the subtitle window will be all in 1 line after several save but the breaks is working.
Alt+arrow jumps from subtitle to subtitle.


Since version 21.04.0

 • Spelling check

Spelling check for subtitle is integrated and shows incorrect words by a red wiggly line. Right-click on the word and you get a list of possible words you can choose by click on it.

Speech to text

Since version 21.04.0

 • Install Python

Python needs to be installed on your computer. Download it from here https://www.python.org/downloads/ for installation on your computer.

Speech recognition requires the vosk and srt python modules

- On Linux open a terminal and put in and run: "pip3 install vosk;pip3 install srt".

- On Windows, you can download this batch file (File:Install vosk srt.zip). After download double click starts the installations.

 • Install a language

Goto Settings -> Configure Kdenlive -> Speech to Text

Click on the link to get a language model

Drag & drop the language you want from the vosk-model download page to the model window, and it will download and extract it for you.

If you have problems click on "Check configuration" button.

Speech recognition

 • Creating subtitle by speech recognition

1. Mark the timeline zone you want to recognize (adjust the blue line).

2. Click on the "Speech recognition" icon.

3. Choose the language.

4. Choose how the selected zone should be applied.

5. Click "Process"

The subtitle gets created and inserted automatically.

Remark: Only timeline zone is implemented for now in automatic subtitles.

 • Creating clips by speech recognition

This is useful for interviews and other speech-related footage. Enable View -> Text Edit

Select a clip in the project bin.

1. If needed set in/out point in the clip monitor and enable "selected zone only". This will only recognize the text inside the zone.

2. Choose the correct language

3. Click "start recognition"

4. Selecting the text you want to either

5. Put into the timeline

6. Save as a new clip

7. Add a Bookmark. You can jump to these bookmarks in the timeline with alt+arrow or edit the bookmark by double click.

8. Delete the selection.

9. Here you can search in the text.

10. And navigate up

11. Or down in the text.

Warning

Speech to text doesn't work with version 21.04.2 due to vosk API issues. Use version 21.04.1 or 21.04.3 and later versions.


3 point editing

Since version 19.08.0

3 important points to understand the 3 point editing concept (with keyboard shortcuts):

Source

On the left of the track head the green vertical lines (V1 or A2). The green line is connected to the source clip in the project bin. Only when a clip is selected in the project bin, the green line shows up depending on the type of the clip (A/V clip, picture/title/color clip, audio clip).

Target

In the track head the target V1 or A1 is active when it’s yellow. An active target track reacts to edit operations like insert a clip even if the source is not active.

The concept is like thinking of connectors

Connect the source (the clip in the project bin) to a target (a track in the timeline). Only when both connectors on the same track are switched on the clip “flow” from the project bin to the timeline.

Be aware

Active target tracks without connected source react on edit operations.

Example of advanced edit

Here is a brief introduction to the 3 point editing system.

1. Select a clip in the project bin with an up/down arrow

2. Navigate the clip by the JKL keys or by the left/right arrows and set the IN and the OUT point by the I and O keys.

3. Hit T to change to the timeline

4. Select a video or audio track in the timeline (up/down arrow key) and set it as source with Shift+T.

5. Activate the track as a target with shortcut A (this connects the track to the source)

6. Hit V (insert) or B (overwrite) to add the clip at the play-head position or to fill the selected area in the timeline if it is active. If you need to activate it use the G key.

In the following example, we want only to insert the audio part of a clip in A2 and we want to create a gap in all the other video and audio tracks:

1. Activate all the target tracks which contain clips (yellow buttons).

2. Activate just the audio source on A2

3. Press V (insert).

 1. tilgængelig i allernyeste versioner > 0.9.10 (januar 2015)