Kdenlive/Manual/Tidslinje/Redigering

Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Kdenlive/Manual/Timeline/Editing and the translation is 45% complete.

Other languages:
dansk • ‎English • ‎français • ‎русский • ‎українська

Redigering

Redigering udføres i tidslinjen. Tilføj et klip ved at trække det fra projekttræet eller klipmonitoren. Når et klip er blevet sluppet på et spor kan det flyttes (træk og slip det) til et andet sted på det samme spor eller til et andet spor.

Søgning igennem dit projekt

Tidslinjemarkøren viser din aktuelle position i projektet. Markørens position på tidslinjen og i projektmonitoren følges altid ad. Positionen kan flyttes på følgende måder:

  • Tastaturgenveje: Pil til venstre og Pil til højre flytter et frame, Skift + Pil til højre og Skift + Pil til venstre flytter et sekund.

Beskæring af et klip

Den nemmeste måde at beskære et klip er at placere tidslinjemarkøren der, hvor du ønsker at beskære klippet og så vælge klippet (klik på det) og bruge menuen Tidslinje -> Aktuelt klip -> Udklip klip (standard tastaturgenvej Skift + R).

eller Højreklik -> Udklip klip

Alternativt kan du bruge skæreværktøjet.

Ændring af et klips størrelse

A clip can be resized from its start or end by dragging its left or right edge. If you want a more precise resize, you can place the timeline cursor wherever you want the resize to end and use the menu Timeline->Resize Item Start (default shortcut: 1) or Timeline->Resize Item End (default shortcut: 2)

For at få endnu mere præcis kontrol over længden af et klip kan du dobbeltklikke på det i tidslinjen og justere dets varighed ved hjælp af dialogen Varighed. Du kan opnå præcision på frame-niveau på denne måde.

Kdenlive timeline current clip duration02.png

Du kan også ændre et klips størrelse ved at beskære det med skæreværktøjet og så slette den del, som du ikke vil bruge.

Fjernelse af tomrum imellem klip

Højreklik i mellemrummet mellem klippene og vælg Fjern tomrum. Vær dog opmærksom på, at hvis du har klip i flere spor og de ikke er grupperede, så kan fjernelse af tomrum forstyrre justeringen af klippene imellem sporene; tomrummet fjernes kun fra den tidslinje du klkkede på. I denne situation kan det være mere sikkert at bruge tomrumsværktøjet.

Kdenlive right-click in timeline space.png

Middle Tool Bar

There is a toolbar between monitors and the timeline that controls various aspects of the editor.

Middle Toolbar ver 17.04


1. Track Compositing drop down.

1a. None

1b. Preview

1c. High Quality

2. Timeline Edit Mode Drop Down

Note with ver 17.04 this mode is selected via a dropdown rather then toggle buttons.

ver 17.04


2a. Normal Mode

2b. Overwrite Mode

2c. Insert Mode

These same settings can be found under the Tool menu.

Gruppen Værktøjer (kun en af disse tre kan være aktive)

Active buttons are grey.

3. Selection Tool

4. Razor Tool

5. Spacer Tool

6. Position indicator - displays the time point or frame number of the location of the hovering mouse. Click on the widget to change the display between time and frame number

7. Total length of the project

8. Insert Clip Zone in Timeline. See Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing on Kdenlive Home page.

9. Overwrite Clip Zone in Timeline. See Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing on Kdenlive Home page.

10. Extract Timeline Zone

11. Lift Timeline Zone

12. Favourite Effects

13. Start Preview Render

14. Stop Preview Render

15. Add Preview Zone

16. Remove Preview Zone

17. Remove All Preview Zones

18. Automatic Preview

19. Disable Timeline Preview

20. Manage Cached Data

Items 13-20 are covered by Timeline preview rendering article on the Kdenlive Home Page

21. Smaller Tracks (see track resizing icon)

22. Bigger Tracks (see track resizing icon)

23. Use timeline zone Kdenlive Use timeline zone for insert.png / Don't use timeline zone Kdenlive Dont Use timeline zone for insert.png for insert ( toggles). See Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing on Kdenlive Home page.

Bottom Tool Bar

Bottom toolbar ver 17.04


24. Split Audio and Video Automatically

25. Automatic Transitions

26. Show Video Thumbnails

27. Show Audio Thumbnails

28. Show Marker Comments

29. Snap

Zoomværktøjer

30. Fit Zoom to Project

31. Zoom Out

32. Zoom Project

33. Zoom In

Button Descriptions

Track Compositing - None

When Track Compositing is set to None you will not get tracks with alpha channel information to composite with the other tracks unless an explicit composite or affine transition is added between the clips. This is the behaviour that kdenlive displayed in older ( <= ver 0.9.X).

Track Compositing - Preview

When track compositing is set to Preview tracks with alpha channel information will be automatically composited with the other tracks using an algorithm that is somewhat faster than the algorithm used with Track Compositing - HighQuality but which slightly degrades the colors.

Track Compositing - HighQuality

When track compositing is set to High Quality tracks with alpha channel information will be automatically composited with the other tracks using an algorithm (qtblend) that is somewhat slower than the algorithm used with Track Compositing - Preview but which retains higher fidelity colour information.

Timeline Edit Mode - Normal Mode

I denne redigeringstilstand kan du ikke trække klip ovenover andre klip i det samme spor i tidslinjen. Du kan trække dem til et andet spor i tidslinjen, men ikke til det samme sted som et eksisterende klip. Dette er i modsætning til overskrivningstilstand.

Timeline Edit Mode - Overwrite Mode

I denne redigeringstilstand kan du trække et klip ind i et spor, hvor der allerede er et klip, og det indkommende klip vil overskrive den del af det (eller de) eksisterende klip som overlappes af det indhentede klip.

Før
Efter


I skærmbilledet "Efter" herover kan du se at klippet, som blev trukket ind fra det øvre spor har erstattet en del af klippet i det nedre spor.

Timeline Edit Mode - Insert Mode

With this mode selected and you drop a selection into the time line the selection will be inserted into the time line at the point where the mouse is released. The clip that the selection is dropped on is cut and clips are moved to the right to accommodate the incoming clip.

Before
During
After. Incoming Clip inserted. Clips after the insert point are shifted Right


Selection Tool

Brug dette til at vælge klip i tidslinjen. Markøren bliver til en hånd, når dette værktøj er aktivt.

Skæreværktøjet

Brug dette værktøj til at beskære klip i tidslinjen. Markøren bliver til en saks når dette værktøj er aktivt.

Tomrumsværktøjet

Brug dette værktøj (Kdenilve Spacer tool icon.png) til midlertidigt at gruppere forskellige klip og trække dem rundt på tidslinjen for at oprette eller fjerne tomrum imellem klippene. Meget nyttigt. Eksperimentér med dette værktøj for at se, hvordan det virker.

Kdenlive Spacer tool crop.png

I ovenstående eksempel er klippene ikke grupperede, men tomrumsværktøjet grupperer dem midlertidigt for dig, sådan at du kan flytte dem alle som en gruppe.

Tilpas zoom til projektet

Dette vil zoome projektet ud, sådan at det hele kan ses i tidslinjevinduet. Det er den samme funktion, som udløses af Tilpas zoom til projekt i menuen Tidslinje.

Zoom projekt

Forstørrelsesglassene zoomer ind og ud på tidslinjen. Skyderen justerer zoomfaktoren i store spring. De samme indstillinger kontrolleres af Zoom ind og zoom ud i menuen Tidslinje.

Opdel lyd og video automatisk

Når denne er aktiveret og du trækker et klip til tidslinjen, så vil lyden i klippet blive placeret i et lydspor og videoen i et videospor. Du kan opnå det samme resultat ved at højreklikke på klippet og vælge Opdel lyd efter . Når den ikke er aktiveret og du trækker et klip til tidslinjen, så kombineres lyd- og videosporet til et videospor.

Automatic Transitions

When active any transitions added to the time line will have the automatic transition option checked by default. See Automatic Transitions

Vis videominiaturer

Når den er aktiv, så vil videoklippene i tidslinjen indeholde en miniature foruden filnavnet; ellers vises kun klippets filnavn.

When the timeline is zoomed in to the maximum, the video track will show a thumbnail for every frame in the clip. When the timeline is not on maximum zoom, the video track will show a thumbnail for the first and last frame in the clip.

Vis lydminiaturer

Når den er aktiv, så vises en bølgeform, som repræsenterer lydklippet sammen med filnavnet; ellers vises kun filnavnet.

Vis markørkommentarer

Denne knap slår visning af kommentarer til og fra. Kommentarer kan være gemt i markører (teksten med guldfarvet baggrund i eksemplet herunder) og i hjælpelinjer (teksten med violet baggrund).

Kdenlive Markers and guides crop.png

Hægt

Når denne funktion er aktiv og du trækker starten af et klip hen i nærheden et andet klips ende, så vil det første klip hægte sig på og blive perfekt justeret med det andet klips ende. Når du nærmer de to klips ender til hinanden, så hægter de sig sammen uden tomrum eller overlapning lige så snart de er inden for en vis lille afstand. Bemærk, at dette sker, selv hvis klippene er i forskellige spor i tidslinjen.

Klip vil også hægte sig til tidslinjemarkøren position, til markører og til hjælpelinjer.

Cutting Footage from multiple aligned tracks - Ripple Delete

This is available on the Timeline menu under All clips->Ripple Delete [1].

Markér start- og slutpunkter i projektmonitoren og vælg så Tidslinje -> Alle klip -> Ripple Delete (eller Ctrl-X). Kdenlive sletter alt materiale imellem start- og slutpunkterne i ikke-låste spor, skubber resten tilbage, sådan at hullet fyldes ud og placerer afspilningshovedet på startpunktet.

  1. available on bleeding edge versions > 0.9.10 (Jan2015)

This page was last modified on 30 April 2018, at 05:00. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.