Revision as of 19:42, 21 November 2012 by Claus chr (talk | contribs) (Importing a new version from external source)

Kdenlive/Manual/Titler

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(台灣)‎

Titler

Titler er tekstelementer, som kan føjes til tidslinjen og dukke op hen over andre klip. Titler oprettes i projekttræet og trækkes til tidslinjen ligesom andre videoklip.

For at oprette en titel vælger du Tilføj titelklip fra Menuen Projekt eller fra projekttræets højrekliksmenu.

Hvordan man gemmer en titel

Åbn titlen i projekttræet ved at dobbeltklikke på det eller højreklikke og vælge Klipegenskaber.

Title clip in proj tree.png

Klik på knappen Gem som i værktøjslinjen

Kdenlive Title editor toolbar.png
Værktøjslinjen i editoren Titelklip, når editoren en bred nok til at hele værktøjslinjen vises.
Værktøjlinjens funktioner er: Markeringsværktøj, Tilføj tekst, Tilføj firkant, Tilføj billede, Åbn dokument, Gem som

eller klik på Gem som i den udvidede værktøjslinjen, som fås frem under knappen >> i værktøjslinjen - se billedet.

Title Clip editor with menu.png
Editoren Titelklip, når editoren en bred nok til at hele værktøjslinjen vises.
Punkter i værktøjslinjen, som der ikke er plads til kan tilgås fra knappen >>, som dukker op for enden af værktøjslinjen.

Vælg et sted at gemme indenfor projektet.

Titler gemmes som .kdenlivetitle-dokumenter.

Hvordan man indlæser en titel

Vælg Tilføj titelklip fra drop-ned-listen Tilføj klip (se billedet)

Add clip drop down.png

Klik på knappen Åbn dokument i titelklipeditorens værktøjslinje eller vælg Åbn dokument i menuen >> og indlæs en tidligere gemt titel.

Hvordan man redigerer en eksisterende titel

Højreklik på titelklippet i projekttræet og væklg Klipegenskaber.

Brugerdefineret skabelontitel

skabelontiteler lader dig lave skabeloner for andre titler i dit projekt. Du kan oprette skabelontitelen med de indstillinger, som alle titlerne i projektet skal have og så basere efterfølgende titler på skabelonen. Hvis du senere vil ændre dine titlers udseende, så skal du kun ændre i skabelontitelen, så vil titlerne baseret på denne skabelon automatisk blive opdaterede, sådan at de afspejler de ændringer du har foretaget af skabelontitelen.

At oprette en skabelontitel

Vælg Tilføj titelklip i drop-ned-menuen Tilføj klip og opret en titel, som indeholder teksten %s, og formattér den som du vil. Gem titlen som beskrevet ovenfor.

Template title1.png

At bruge skabelontiteler

Vælg Tilføj skabelontitel i drop-ned-menuen Tilføj klip og vælg titlen med %s i, som du lige gemte.

Højreklik på dette klip i projekttræet og vælg Klipegenskaber

Title clip properties.png

Angiv den tekst, som denne titel skal vise i tekstfeltet i den dialog, som dukker op

Title template2.png

Træk titlen til tidslinjen.

Skabelonens %s vil blive erstattet med den tekst du angav i Klipegenskaber -> Tekst.

Title template3.png

Et kendt problem med skabelontitler er, at centrering af erstatningsteksten ikke virker - se dette forumindlæg.

Indbyggede skabelontitler

Kdenlive har nogle indbyggede skabelontitler, som kan tilgås fra drop-ned-listen Skabelon, som findes nederst i dialogen Titelklip - se herunder.

Kdenlive Template Title1.png

For at installere flere indbyggede skabeloner skal du vælge Download nye titelskabeloner i menuen Indstillinger.

Importér et billede til titlen

I den udvidede værktøjslinje (>>) vist i billedet herunder er det andet menupunkt - blot markeret med Alt + I - knappen Tilføj billede. Vælges den, så dukker der en filvælger op, hvor du kan vælge et billede at indsætte i din titel.

Kdenlive Add image to title.png

Værktøjslinjefunktionen Tilføj firkant

Det første menupunkt i billedet herover - blot markeret med Alt + R - er knappen Tilføj firkant. Efter at have valgt den skal du trække med musen for at tegne et rektangel. Brug værktøjslinjen til rektangler (vist herunder) til at ændre rektanglets udfyldsfarve, kantfarve og kantbredde.

Kdenlive Alt-R title menu.png

Rektanglet kan placeres bag tekst ved at markere dem og ændre Z-indexet (i øverste højre hjørne) til en lavere værdi.

Kdenlive Rectangle on title.png

At få titlen til at rulle lodret

Angiv en lang titel i titelvinduet. Zoom ud, sådan at du kan se det hele. Teksten bør flyde ud over toppen (eller bunden) af de synlige område.

Vælg fanebladet Animation og klik på Redigér start. Træk nu startrektanglet til over det synlige område.

Vælg Redigér slutning og træk slutrektanglet til under det synlige område.

Klik O.k. og forhåndsvis den rullende titel.

Scrolling titles.png

Titlen ovenfor ruller, sådan at teksten ruller op ad skærmen. Det er som om kameraet starter i startrektanglet og så panorerer ned til slutrektanglet.

At få teksten til at rulle vandret

Brug instruktionerne for lodret rulning - placér blot start- og slutrektanglerne på hver side af teksten i stedet for over og under den.

FAQ

Q: Hvordan duplikerer jeg en titel for at kunne modificere den lidt

A: Du kan gemme titlen (se Hvordan man gemmer en titel) og så oprette en ny titel baseret på den som beskrevet ovenfor; eller du kan bruge funktionen skabelontitel til at basere to let afvigende titler på den samme skabelon.


This page was last edited on 30 September 2019, at 04:54. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.