Kexi/Håndbog/Byg en enkel database/Design af formularer/Handlinger

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 14:07, 19 June 2014 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Handlinger

En handling er en enkelt, isoleret aktivitet i programmet, som brugeren kan udføre. Den kan også udføres automatisk som følge af en given handling (fx efter åbning af en formular).

Tildeling af handlinger til knapper i formularer

Knapper i formularer kan tildeles mange handlinger. Den tildelte handling udføres når der klikkes på knappen.

For at tildele en handling:

  1. Gå til formularens designvisning, hvis du ikke allerede er dér.
  2. Vælg en eksisterende knapkontrol ved at klikke på den eller placér en ny knapkontrol på formularen. Hvis du indsatte en ny knap, så angiv dens titel og tast Enter.
  3. Højreklik på knapkontrollen for at få kontekstmenuen frem.
  4. I kontekstmenuen vælger du Tilknyt handling....
  5. Dialogen Tilknytning af handling til knap dukker nu op og fremviser en liste med tilgængelige handlinger. En af handlingerne er valgt, hvis kontrollen allerede har en handling tilknyttet; ellers er Ingen handling valgt i listen Handlingskategori.
  6. Vælg Programhandlinger i listen Handlingskategori. Tilgængelige handlinger for hele programmet vil nu blive vist.
  7. Vælg en af handlingerne i listen (fx Slet markeret objekt).

Gå til formularens datavisning for at efterprøve, om handlingen virker.

Note

For at fjerne en handlingstildeling vælger du Ingen handling i listen Handlingskategori i dialogen Tilknytning af handling til knap.
  • Handlinger virker kun i formularens datavisning. Ikke alle handlingstildelinger giver mening. For eksempel findes handlingen Skrifttype... i datavisningen, men kun hvis du har valgt en kontrol i designvisningen. Hvis du ændrer på skrifttypen, så anvendes ændringen på teksten i den valgte kontrol.