Kexi/Handbook/Command Reference/The Form Design Tab/da

  From KDE UserBase Wiki
  Revision as of 14:12, 19 January 2014 by Claus chr (talk | contribs)
  (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

  Fanebladet Formulardesign

  I fanebladet Formulardesign kan du vælge kontroller som skal føjes til din formular.

  Pointer
  Pointer skifter til kontrolmarkeringstilstand.

  Note

  Markerer du en kontrol, så skiftes til kontroltilføjelsestilstand. Herefter kan du klikke hvor som helst på formularen for at placere kontrollen.


  Etiket
  En Etiket-kontrol viser forud defineret information på en formular. Den bruges sædvanligvis som en beskrivelse ved siden af andre aktive kontroller.
  Billedfelt
  Et Billedfelt indeholder et billed, som er bundet til et felt i tabellen.
  Tekstfelt
  Et Tekstfelt indeholder en enkelt linje til data fra din table.
  Teksteditor
  En Teksteditor indeholder flere linjer til data fra din tabel.
  Knap
  En Knap lader dig definere handlinger, som bliver udført, når der klikkes på knappen.
  Kombinationsfelt
  Et Kombinationsfelt fremviser en liste med valgmuligheder.
  Afkrydsningsfelt
  Et Afkrydsningsfelt indeholder to eller tre tilstande (f.eks. Til/Fra)
  Linje
  En Linje bruges til at adskille forskellige dele af formularen fra hinanden.
  Ramme
  En Ramme bruges til at indeholde andre kontroller.
  Gruppefelt
  Et Gruppefelt bruges til at gruppere andre kontroller og styre deres tilstand.
  Fanebladskontrol
  En Fanebladskontrol indeholder andre kontroller og kan have mange sider med forskellige kontroller.


  Tilknyt handling
  Tilknyt handling bruges til at angive en handling, som skal udføres når en begivenhed indtræffer (f.eks. når der klikkes på en knap).