Difference between revisions of "Klipper/How to search in phone books using Klipper/ca"

(Created page with "Expressió regular per a l'acció: {{Input|1=^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*}}")
(Created page with "Ara cal afegir dos ordres per a l'acció afegida:")
Line 16: Line 16:
 
{{Input|1=^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*}}
 
{{Input|1=^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*}}
  
Now you need to add two commands for added action:
+
Ara cal afegir dos ordres per a l'acció afegida:
  
 
Command 1 (all on one line):
 
Command 1 (all on one line):

Revision as of 17:26, 2 July 2011

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎italiano • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Klipper pot cercar un número de telèfon evidenciat en les guies telefòniques. També podeu ressaltar un número de telèfon en una aplicació arbitrària, per exemple, en un lloc web.

Seleccionar l'acció de cerca.

Com es fa?

Klipper ofereix «accions» per a això.

Com a condició prèvia Klipper ha d'estar actiu i ser visible com una icona de la safata al plafó.

Crideu el diàleg Configuració i afegiu una acció:

Expressió regular per a l'acció:

^[\s]*[0+][\d]{2,2}[-/\d\s]{4,16}[\s]*

Ara cal afegir dos ordres per a l'acció afegida:

Command 1 (all on one line):

kfmclient openURL "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"

Description for command 1:

Phonebook search, Konqueror

Command 2 (all on one line):

ps x|grep -q '[f]irefox' && firefox -remote openURL\("http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de", new-window\) || firefox "http://www.dastelefonbuch.de/?pid=OpenSearch&cmd=search&kw=%s&le=de"

Description for command 2:

Phonebook search, Firefox

After that it should look like this:

Accions de Klipper

After highlighting a phone number on a web site a small window appears and you will be prompted to select an action. See screenshot at beginning of page.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.
-->