Difference between revisions of "Plan/Manual/Definitions/uk"

(Created page with "За допомогою наведено нижче списку ви можете познайомитися з термінологією '''Plan'''.")
 
(38 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
 +
==Визначення==
 +
 
==Вступ==
 
==Вступ==
  
Line 6: Line 8:
 
За допомогою наведено нижче списку ви можете познайомитися з термінологією '''Plan'''.
 
За допомогою наведено нижче списку ви можете познайомитися з термінологією '''Plan'''.
  
==Terms==
+
==Терміни==
  
 
<span id="Account"></span>
 
<span id="Account"></span>
;Account
+
;Обліковий запис
:An account is used in a ''Cost Breakdown Structure'' ([[#CBS|CBS]]) to represent a place where cost from [[#Task|tasks]] or [[#Resource|resources]] can be aggregated.
+
:Обліковий запис використовується у ''структурі розподілу вартості'' ([[#CBS|СРВ]]) для позначення місця, у якому має бути зібрано дані щодо вартості [[#Task|завдань]] або роботи [[#Resource|виконавців]].
  
 
<span id="Allocation"></span>
 
<span id="Allocation"></span>
;Allocation
+
;Розподіл
:Tasks are allocated to [[#Resource|Resources]] during the planning stage of the project. The actual assigment is done during scheduling. Note that assignment is not guaranteed as the resource may not be available.
+
:Завдання може бути розподілено між [[#Resource|виконавцями]] на етапі попереднього планування проекту. Справжнє призначення виконується під час остаточного планування. Зауважте, що призначення не гарантується, оскільки виконавець може бути недоступним.
  
 
<span id="Assignment"></span>
 
<span id="Assignment"></span>
;Assignment
+
;Призначення
:Tasks are assigned to [[#Resource|Resources]] during scheduling.
+
:Завдання призначаються [[#Resource|виконавцям]] під час планування.
  
 
<span id="CBS"></span>
 
<span id="CBS"></span>
;CBS
+
;СРК
:[[#Cost Breakdown Structure|Cost Breakdown Structure]]
+
:[[#Cost Breakdown Structure|Структура розподілу коштів]]
  
 
<span id="CPI"></span>
 
<span id="CPI"></span>
;CPI
+
;ІВР
:Is the ''Cost Performance Index'' and is equal to BCWP/ACWP. When this index is below 1, means that you are over budget. If the index is greater than 1 means that the costs are under budget.
+
:Скорочення від ''Індекс вартості роботи'', дорівнює БВВР/ДВВР. Якщо індекс є меншим за 1, ресурсів на виконання проекту не вистачить. Якщо індекс є більшим за 1, бюджет проекту перевищує витрати.
  
 
<span id="Cost_Breakdown_Structure"></span>
 
<span id="Cost_Breakdown_Structure"></span>
;Cost Breakdown structure
+
;Структура розподілу коштів
:The CBS organizes [[#Account|accounts]] into a structure to enable cost to be aggregated independent of the [[#WBS|WBS]] and [[#RBS|RBS]].
+
:СРК є впорядкованою структурою [[#Account|облікових записів]] для збирання даних щодо коштів, незалежно від [[#WBS|СРР]] та [[#RBS|СРВ]].
  
 
<span id="Estimate"></span>
 
<span id="Estimate"></span>
;Estimate
+
;Оцінка
:The estimate is the expected amount of effort or time needed to complete a [[#Task|task]].
+
:Оцінка — це очікуваний обсяг робіт або час, потрібний для виконання [[#Task|завдання]].
  
 
<span id="Milestone"></span>
 
<span id="Milestone"></span>
;Milestone
+
;Етап
:Todo
+
:Етап — це [[#Task|завдання]] з обсягом робіт у 0,00 год. Типово використовується як позначка певного моменту, наприклад завершення приймання замовником деталей.
  
 
<span id="PERT"></span>
 
<span id="PERT"></span>
 
;PERT
 
;PERT
:[[#Program Evaluation and Review Technique|Program Evaluation and Review Technique]]
+
:[[#Program Evaluation and Review Technique|Program Evaluation and Review Technique]] (методика оцінки та перегляду програми).
  
 
<span id="Program_Evaluation_and_Review_Technique"></span>
 
<span id="Program_Evaluation_and_Review_Technique"></span>
;Program Evaluation and Review Technique
+
;Методика оцінки і перегляду програми (PERT)
:TODO
+
:Методика оцінки і перегляду програми є покращенням методу критичного шляху (CPM). Оцінки обсягу робіт [[#Task|завдання]] є точковими, а у PERT обчислюються на основі зваженої оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок (О+(4*Н)+П)/6.
  
 
<span id="PERT_Distribution"></span>
 
<span id="PERT_Distribution"></span>
;PERT Distribution
+
;Розподіл PERT
:A simplified way to calculate Expected estimate from Optimistic-, Most Likely- and Pessimistic estimate.
+
:Спрощений спосіб обчислення очікуваної оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок.
  
 
<span id="RBS"></span>
 
<span id="RBS"></span>
;RBS
+
;СРВ (RBS)
:[[#Resource Breakdown Structure|Resource Breakdown Structure]]
+
:[[#Resource Breakdown Structure|Структура розподілу виконавців]]
  
 
<span id="Resource_Breakdown_Structure"></span>
 
<span id="Resource_Breakdown_Structure"></span>
;Resource Breakdown Structure
+
;Структура розподілу виконавців
:The RBS organizes resources into [[#Resource Group|resource groups]].
+
:У СРВ виконавців розподілено за [[#Resource Group|групами виконавців]].
  
 
<span id="Resource"></span>
 
<span id="Resource"></span>
;Resource
+
;Виконавець (ресурс)
:A resource can be of type ''Work'', ''Material'' or ''Team''. A resource must always belong to a [[#Resource Group|Resource Group]].
+
:Виконавець (ресурс) може належати до одного з типів: ''робота'', ''матеріал'' або ''команда''. Виконавець має завжди належать до [[#Resource Group|групи виконавців]].
  
 
<span id="Resource_Group"></span>
 
<span id="Resource_Group"></span>
;Resource Group
+
;Група виконавців
:A resource group is used to group similar [[#Resource|resources]].
+
:Групи виконавців використовуються у спосіб, подібний до використання [[#Resource|виконавців]].
  
 
<span id="Resource_Team"></span>
 
<span id="Resource_Team"></span>
;Resource Team
+
;Команда виконавців
:A [[#Resource|resource]] team is a resource that consists of a number of other resources.
+
:Команда [[#Resource|виконавців]] — ресурс, який складається з декількох виконавців (ресурсів).
  
 
<span id="SPI"></span>
 
<span id="SPI"></span>
;SPI
+
;ІВП
:Is the Schedule Performance Index and is equal to BCWP/BCWS. When this index is below 1, means that you are behind schedule. If the index is greater than 1 means that you are ahead of the schedule.
+
:Скорочення від «індекс виконання плану», дорівнює БВВР/БВЗР. Якщо індекс менший за 1, план недовиконано. Якщо індекс є більшим за 1, план перевиконано.
  
 
<span id="Summary_Task"></span>
 
<span id="Summary_Task"></span>
;Summary Task
+
;Підсумкове завдання
:Todo
+
:Підсумкове завдання містить підзавдання і сукупну інформацію на основі цих підзавдань.
  
 
<span id="Task"></span>
 
<span id="Task"></span>
;Task
+
;Завдання
:Todo
+
:Завдання є певним модулем роботи. [[#Resource|Виконавців або ресурси]] зазвичай призначають на рівні завдань.
  
 
<span id="vCard"></span>
 
<span id="vCard"></span>
 
;vCard
 
;vCard
:vCard is a file format standard for electronic business cards.
+
:vCard — формат даних, стандартний для ділових електронних карток.
  
 
<span id="WBS"></span>
 
<span id="WBS"></span>
;WBS
+
;СРР (WBS)
:[[#Work Breakdown Structure|Work Breakdown Structure]]
+
:[[#Work Breakdown Structure|Структура розподілу робіт]]
  
 
<span id="Work_Breakdown_Structure"></span>
 
<span id="Work_Breakdown_Structure"></span>
;Work Breakdown Structure
+
;Структура розподілу роботи
:The WBS is used to break down large projects into manageable chuncks to ease planning and management.
+
:СРР використовується для розподілу великих проектів на менші етапи з метою полегшення планування та керування.
  
{|width="95%"
+
----
| || ||align="right"|[[Plan/Manual/Main Work Area|Next]]
+
{{Plan/Prevnext|prevpage=Introduction|prevtext=Вступ|indextext=Зміст|nextpage=Context Help|nexttext=Контекстна довідка}}
|-
+
[[Category:Офісні програми/uk]]
| || ||align="right"|Main Work Area
 
|}
 
[[Category:Office]]
 

Latest revision as of 19:28, 7 September 2020

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Визначення

Вступ

У керуванні проектами різні терміни можуть використовуватися у різних програмах, різних компаніях або різних типах проектів для позначення однакових понять. У повніших глосаріях термінів керування проектами можна знайти різні визначення для більшості термінів.

За допомогою наведено нижче списку ви можете познайомитися з термінологією Plan.

Терміни

Обліковий запис
Обліковий запис використовується у структурі розподілу вартості (СРВ) для позначення місця, у якому має бути зібрано дані щодо вартості завдань або роботи виконавців.

Розподіл
Завдання може бути розподілено між виконавцями на етапі попереднього планування проекту. Справжнє призначення виконується під час остаточного планування. Зауважте, що призначення не гарантується, оскільки виконавець може бути недоступним.

Призначення
Завдання призначаються виконавцям під час планування.

СРК
Структура розподілу коштів

ІВР
Скорочення від Індекс вартості роботи, дорівнює БВВР/ДВВР. Якщо індекс є меншим за 1, ресурсів на виконання проекту не вистачить. Якщо індекс є більшим за 1, бюджет проекту перевищує витрати.

Структура розподілу коштів
СРК є впорядкованою структурою облікових записів для збирання даних щодо коштів, незалежно від СРР та СРВ.

Оцінка
Оцінка — це очікуваний обсяг робіт або час, потрібний для виконання завдання.

Етап
Етап — це завдання з обсягом робіт у 0,00 год. Типово використовується як позначка певного моменту, наприклад завершення приймання замовником деталей.

PERT
Program Evaluation and Review Technique (методика оцінки та перегляду програми).

Методика оцінки і перегляду програми (PERT)
Методика оцінки і перегляду програми є покращенням методу критичного шляху (CPM). Оцінки обсягу робіт завдання є точковими, а у PERT обчислюються на основі зваженої оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок (О+(4*Н)+П)/6.

Розподіл PERT
Спрощений спосіб обчислення очікуваної оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок.

СРВ (RBS)
Структура розподілу виконавців

Структура розподілу виконавців
У СРВ виконавців розподілено за групами виконавців.

Виконавець (ресурс)
Виконавець (ресурс) може належати до одного з типів: робота, матеріал або команда. Виконавець має завжди належать до групи виконавців.

Група виконавців
Групи виконавців використовуються у спосіб, подібний до використання виконавців.

Команда виконавців
Команда виконавців — ресурс, який складається з декількох виконавців (ресурсів).

ІВП
Скорочення від «індекс виконання плану», дорівнює БВВР/БВЗР. Якщо індекс менший за 1, план недовиконано. Якщо індекс є більшим за 1, план перевиконано.

Підсумкове завдання
Підсумкове завдання містить підзавдання і сукупну інформацію на основі цих підзавдань.

Завдання
Завдання є певним модулем роботи. Виконавців або ресурси зазвичай призначають на рівні завдань.

vCard
vCard — формат даних, стандартний для ділових електронних карток.

СРР (WBS)
Структура розподілу робіт

Структура розподілу роботи
СРР використовується для розподілу великих проектів на менші етапи з метою полегшення планування та керування.


This page was last edited on 7 September 2020, at 19:28. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.