Plan/Manual/Definitioner

  From KDE UserBase Wiki
  This page is a translated version of the page Plan/Manual/Definitions and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Definitioner

  Introduktion

  I projekthåndtering bruges nogle ord forskelligt i forskellige programmer, organisationer eller projekttyper. I mere udtømmende ordbøger for projekthåndtering vil du finde alternative definitioner for de fleste ord.

  Denne liste definerer, hvordan visse termer bruges i Plan.

  Termer

  Konto
  En konto bruges i en Struktur for omkostningsanalyse (Cost Breakdown Structure, CBS), hvor omkostninger fra Opgaver eller ressourcer kan samles.

  Allokering
  Opgaver allokeres til Ressourcer under projektets planlægningfase. Den faktiske tildeling sker under skemaplanlægningen. Bemærk, at tildeling ikke kan garanteres, da ressourcen måske ikke er til rådighed.

  Tildeling
  Opgaver tildeles til Ressourcer under skemaplanlægningen.

  CBS
  Struktur for omkostningsanalyse

  CPI
  Er Cost Performance Indexet og er lig med BCWP/ACWP. Når dette indeks er mindre end 1, så har du overskredet budgettet. Hvis indekset er større end 1, så er omkostningerne under det budgetterede.

  Struktur for omkostningsanalyse
  CBS'en organiserer konti i en struktur, for at kunne samle omkostninger uafhængigt af WBS og RBS.

  Estimat
  Estimatet er den forventede indsats eller tid, der skal bruges for at færdiggøre en opgave.

  Milepæl
  En milesten er en opgave med en indsats på 0.00t. Den bruges typisk til at markere vigtigt resultater, for eksempel færdiggørelse af leverance med kundens godkendelse.

  PERT
  Programevaluerings- og -inspektionsteknik

  Programevaluerings- og -inspektionsteknik
  Programevaluerings- og -inspektionsteknik er en udvidelse af Critical Path-metoden. Estimater af indsatsen for opgaver i CPM er punktestimater, hvorimod de i PERT beregnes ved at vægte det optimistiske, mest sandsynlige og pessimistiske estimat (O+(4*M)+P)/6.

  PERT fordeling
  En forenklet måde at beregne forventede estimater ud fra optimistiske, mest sandsynlige og pessimistiske estimater.

  RSB
  Struktur for ressourceanalyse

  Struktur for ressourceanalyse
  RSB'en organiserer ressourcer i ressourcegrupper.

  Ressource
  En ressource kan være af typen Arbejde, Materialer eller Team. En ressource skal altid tilhøre en Ressourcegruppe.

  Ressourcegruppe
  En ressourcegruppe bruges til at samle ressourcer, som ligner hinanden.

  Resource Team
  Et "resource team" er en ressource, som består af et antal andre ressourcer.

  SPI
  Er "Schedule Performance Indexet" og er lig med BCWP/BCWS. Når dette indeks er mindre end 1, så er du bagud i forhold til planen. Hvis indekset er større end 1, så er du forud for planen.

  Sammenfatningsopgave
  En sammenfatningsopgave har underordnede delopgaver og sammenfatter information baseret på delopgaverne.

  Opgave
  En opgave er en enhed af arbejde. Generelt allokeres Resourcer på opgaveniveau.

  vCard
  vCard er et filformat, som er standard for elektroniske visitkort.

  WBS
  Arbejdsfordeling

  Arbejdsfordeling
  WBS'en bruges til at opdele store projekter i håndtérbare stumper for at gøre planlægning og håndtering lettere.