Plan/Manual/Definitioner

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Plan/Manual/Definitions and the translation is 100% complete.
Other languages:

Definitioner

Introduktion

I projekthåndtering bruges nogle ord forskelligt i forskellige programmer, organisationer eller projekttyper. I mere udtømmende ordbøger for projekthåndtering vil du finde alternative definitioner for de fleste ord.

Denne liste definerer, hvordan visse termer bruges i Plan.

Termer

Konto
En konto bruges i en Struktur for omkostningsanalyse (Cost Breakdown Structure, CBS), hvor omkostninger fra Opgaver eller ressourcer kan samles.

Allokering
Opgaver allokeres til Ressourcer under projektets planlægningfase. Den faktiske tildeling sker under skemaplanlægningen. Bemærk, at tildeling ikke kan garanteres, da ressourcen måske ikke er til rådighed.

Tildeling
Opgaver tildeles til Ressourcer under skemaplanlægningen.

CBS
Struktur for omkostningsanalyse

CPI
Er Cost Performance Indexet og er lig med BCWP/ACWP. Når dette indeks er mindre end 1, så har du overskredet budgettet. Hvis indekset er større end 1, så er omkostningerne under det budgetterede.

Struktur for omkostningsanalyse
CBS'en organiserer konti i en struktur, for at kunne samle omkostninger uafhængigt af WBS og RBS.

Estimat
Estimatet er den forventede indsats eller tid, der skal bruges for at færdiggøre en opgave.

Milepæl
En milesten er en opgave med en indsats på 0.00t. Den bruges typisk til at markere vigtigt resultater, for eksempel færdiggørelse af leverance med kundens godkendelse.

PERT
Programevaluerings- og -inspektionsteknik

Programevaluerings- og -inspektionsteknik
Programevaluerings- og -inspektionsteknik er en udvidelse af Critical Path-metoden. Estimater af indsatsen for opgaver i CPM er punktestimater, hvorimod de i PERT beregnes ved at vægte det optimistiske, mest sandsynlige og pessimistiske estimat (O+(4*M)+P)/6.

PERT fordeling
En forenklet måde at beregne forventede estimater ud fra optimistiske, mest sandsynlige og pessimistiske estimater.

RSB
Struktur for ressourceanalyse

Struktur for ressourceanalyse
RSB'en organiserer ressourcer i ressourcegrupper.

Ressource
En ressource kan være af typen Arbejde, Materialer eller Team. En ressource skal altid tilhøre en Ressourcegruppe.

Ressourcegruppe
En ressourcegruppe bruges til at samle ressourcer, som ligner hinanden.

Resource Team
Et "resource team" er en ressource, som består af et antal andre ressourcer.

SPI
Er "Schedule Performance Indexet" og er lig med BCWP/BCWS. Når dette indeks er mindre end 1, så er du bagud i forhold til planen. Hvis indekset er større end 1, så er du forud for planen.

Sammenfatningsopgave
En sammenfatningsopgave har underordnede delopgaver og sammenfatter information baseret på delopgaverne.

Opgave
En opgave er en enhed af arbejde. Generelt allokeres Resourcer på opgaveniveau.

vCard
vCard er et filformat, som er standard for elektroniske visitkort.

WBS
Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling
WBS'en bruges til at opdele store projekter i håndtérbare stumper for at gøre planlægning og håndtering lettere.