Plan/Підручник/Визначення

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 19:28, 7 September 2020 by Yurchor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Визначення

Вступ

У керуванні проектами різні терміни можуть використовуватися у різних програмах, різних компаніях або різних типах проектів для позначення однакових понять. У повніших глосаріях термінів керування проектами можна знайти різні визначення для більшості термінів.

За допомогою наведено нижче списку ви можете познайомитися з термінологією Plan.

Терміни

Обліковий запис
Обліковий запис використовується у структурі розподілу вартості (СРВ) для позначення місця, у якому має бути зібрано дані щодо вартості завдань або роботи виконавців.

Розподіл
Завдання може бути розподілено між виконавцями на етапі попереднього планування проекту. Справжнє призначення виконується під час остаточного планування. Зауважте, що призначення не гарантується, оскільки виконавець може бути недоступним.

Призначення
Завдання призначаються виконавцям під час планування.

СРК
Структура розподілу коштів

ІВР
Скорочення від Індекс вартості роботи, дорівнює БВВР/ДВВР. Якщо індекс є меншим за 1, ресурсів на виконання проекту не вистачить. Якщо індекс є більшим за 1, бюджет проекту перевищує витрати.

Структура розподілу коштів
СРК є впорядкованою структурою облікових записів для збирання даних щодо коштів, незалежно від СРР та СРВ.

Оцінка
Оцінка — це очікуваний обсяг робіт або час, потрібний для виконання завдання.

Етап
Етап — це завдання з обсягом робіт у 0,00 год. Типово використовується як позначка певного моменту, наприклад завершення приймання замовником деталей.

PERT
Program Evaluation and Review Technique (методика оцінки та перегляду програми).

Методика оцінки і перегляду програми (PERT)
Методика оцінки і перегляду програми є покращенням методу критичного шляху (CPM). Оцінки обсягу робіт завдання є точковими, а у PERT обчислюються на основі зваженої оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок (О+(4*Н)+П)/6.

Розподіл PERT
Спрощений спосіб обчислення очікуваної оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок.

СРВ (RBS)
Структура розподілу виконавців

Структура розподілу виконавців
У СРВ виконавців розподілено за групами виконавців.

Виконавець (ресурс)
Виконавець (ресурс) може належати до одного з типів: робота, матеріал або команда. Виконавець має завжди належать до групи виконавців.

Група виконавців
Групи виконавців використовуються у спосіб, подібний до використання виконавців.

Команда виконавців
Команда виконавців — ресурс, який складається з декількох виконавців (ресурсів).

ІВП
Скорочення від «індекс виконання плану», дорівнює БВВР/БВЗР. Якщо індекс менший за 1, план недовиконано. Якщо індекс є більшим за 1, план перевиконано.

Підсумкове завдання
Підсумкове завдання містить підзавдання і сукупну інформацію на основі цих підзавдань.

Завдання
Завдання є певним модулем роботи. Виконавців або ресурси зазвичай призначають на рівні завдань.

vCard
vCard — формат даних, стандартний для ділових електронних карток.

СРР (WBS)
Структура розподілу робіт

Структура розподілу роботи
СРР використовується для розподілу великих проектів на менші етапи з метою полегшення планування та керування.