Plasma/Kickoff/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

15 February 2021

6 September 2020

12 June 2019

29 December 2018

28 August 2018

26 September 2017

17 March 2014

7 December 2013

23 June 2013

31 March 2012

30 June 2011

7 March 2011

4 March 2011

  • curprev 13:0413:04, 4 March 2011Abella talk contribs 6,106 bytes +44 Created page with "A més de '''Kickoff''', hi ha disponibles altres llançadors d'aplicacions que poden satisfer millor les vostres necessitats. Visiteu la pàgina [[Special:myLanguage/Plasma_appl..."
  • curprev 13:0213:02, 4 March 2011Abella talk contribs 6,062 bytes +34 Created page with "Tots els ítems de programa i les categories poden ser afegides a l'escriptori i al plafó, feu clic dret i seleccioneu <menuchoice>Afegeix al ___</menuchoice>."
  • curprev 12:5912:59, 4 March 2011Abella talk contribs 6,028 bytes +63 Created page with "En comptes de navegar a través de totes les pestanyes i les categories només heu d'introduir un terme de cerca. El camp de cerca està focalitzat quan s'obre el menú, de maner..."
  • curprev 12:5412:54, 4 March 2011Abella talk contribs 5,965 bytes +11 Created page with "Aquesta pestanya us ofereix diverses opcions per sortir de la sessió de KDE o apagar l'ordinador."
  • curprev 12:5212:52, 4 March 2011Abella talk contribs 5,954 bytes +82 Created page with "Les aplicacions utilitzades recentment i els documents es presenten en aquesta pestanya. Tingueu present que en aquesta pestanya es tenen en compte només les aplicacions que es ..."
  • curprev 12:4712:47, 4 March 2011Abella talk contribs 5,872 bytes +67 Created page with "A la pestanya <menuchoice>Ordinador</menuchoice> trobareu alguns enllaços a les aplicacions del sistema (com Arranjament del sistema), els..."

3 March 2011

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)