Plasma/Krunner/da: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

19 October 2022

23 September 2022

17 January 2021

15 July 2019

13 June 2019

22 May 2019

29 September 2018

9 January 2018

7 January 2018

27 December 2017

26 November 2017

1 November 2017

26 September 2017

25 September 2017

27 January 2017

26 November 2013

  • curprev 18:0018:00, 26 November 2013Claus chr talk contribs 17,100 bytes +28 Created page with "{{Note/da|1=Du skal måske installere yderligere tilføjelsespakker til '''KRunner''' afhængigt af din distribution for at kunne anvende nogle af de funktioner der er omtalt ..."

24 November 2013

5 March 2013

6 June 2012

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)