Plasma/Panels/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

23 February 2024

28 December 2022

13 June 2019

25 November 2018

22 November 2018

7 December 2013

22 August 2012

31 March 2012

14 March 2012

12 November 2011

9 November 2011

8 November 2011

20 September 2011

2 July 2011

  • curprev 17:0417:04, 2 July 2011Abella talk contribs 6,087 bytes +44 Created page with "El bloqueig es pot fer ja sigui seleccionant l'entrada <menuchoice>Bloqueja els estris</menuchoice> al menú <menuchoice>Més paràmetres</menuchoice> a la caixa d'eines del plaf..."
  • curprev 16:5516:55, 2 July 2011Abella talk contribs 6,043 bytes +64 Created page with "Els plafons i l'escriptori es poden bloquejar per evitar que s'hi facin canvis. Quan està bloquejat, els botons de la caixa d'eines no es mostren ja sigui a l'escriptori o en el..."
  • curprev 16:5216:52, 2 July 2011Abella talk contribs 5,979 bytes +20 Created page with "Si teniu instal·lat més d'un tipus de plafó, sereu capaç de seleccionar entre ells per triar el tipus de plafó que preferiu. Per omissió, hi ha dos tipus de plafons disponi..."
  • curprev 16:4316:43, 2 July 2011Abella talk contribs 5,959 bytes +45 Created page with "Per afegir un nou plafó feu clic al botó de caixa d'eines d'eines de l'escriptori i seleccioneu <menuchoice>Afegeix un plafó</menuchoice> o obriu el menú contextual (clic dre..."
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)