PulseAudio

  From KDE UserBase Wiki
  Revision as of 16:00, 31 March 2012 by Abella (talk | contribs)
  (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

  PulseAudio

  El propòsit de pulseaudio és utilitzar múltiples fluxos d'entrada, de manera que si rebeu un missatge entrant, per exemple, el reproductor de medis no ha de parar per a deixar passar. Quan funciona, funciona bé, però hi ha moments en que podríeu necessitar una mica més de comprensió per a resoldre un problema. Aquestes referències poden ajudar:

  Problemes de Phonon
  Targetes de so externes
  El wiki de PulseAudio
  L'arranjament perfecte
  Configuració dels altaveus