PulseAudio

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 16:00, 31 March 2012 by Abella (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

PulseAudio

El propòsit de pulseaudio és utilitzar múltiples fluxos d'entrada, de manera que si rebeu un missatge entrant, per exemple, el reproductor de medis no ha de parar per a deixar passar. Quan funciona, funciona bé, però hi ha moments en que podríeu necessitar una mica més de comprensió per a resoldre un problema. Aquestes referències poden ajudar:

Problemes de Phonon
Targetes de so externes
El wiki de PulseAudio
L'arranjament perfecte
Configuració dels altaveus