System Settings/Desktop Effects/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 December 2018

10 December 2018

9 December 2018

8 December 2013

31 March 2012

16 July 2011

  • curprev 14:0114:01, 16 July 2011Abella talk contribs 2,258 bytes +7 Created page with "A la pestanya <menuchoice>Avançat</menuchoice> es poden trobar opcions per a controlar el motor gràfic."
  • curprev 14:0014:00, 16 July 2011Abella talk contribs 2,251 bytes +13 Created page with "Al capdavant de cada efecte hi ha una caixa de selecció. Useu-la per a seleccionar l'efecte. Al final de cada línia hi ha un botó {{Icon|documentinfo}}, feu-hi clic a que per ..."
  • curprev 13:5813:58, 16 July 2011Abella talk contribs 2,238 bytes +12 Created page with "A la pestanya <menuchoice>Tots els efectes</menuchoice> disposeu d'una llista d'efectes. A la part superior hi ha una eina de cerca. Feu clic al camp de text i comenceu a escriur..."
  • curprev 13:4613:46, 16 July 2011Abella talk contribs 2,226 bytes +62 Created page with "Podeu trobar que mentre els efectes d'escriptori en general funcionen bé en el sistema, de vegades poden causar problemes al vostre espai de treball. En aquests casos, només he..."
  • curprev 13:4113:41, 16 July 2011Abella talk contribs 2,164 bytes −3 Created page with "A la pestanya <menuchoice>General</menuchoice>, podeu activar els efectes. També hi ha ajustaments dels efectes més comuns."
  • curprev 13:4013:40, 16 July 2011Abella talk contribs 2,167 bytes +70 Created page with "{{Info/ca|Els efectes d'escriptori ofereixen al vostre espai de treball l'aparença d'un sistema molt modern, però té un preu. Els efectes d'escriptori requereixen de capacitat..."
  • curprev 13:3413:34, 16 July 2011Abella talk contribs 2,097 bytes +11 Created page with "El mòdul '''Efectes d'escriptori''' us permet controlar quins efectes gràfics voleu utilitzar pel vostre espai de treball."
  • curprev 02:4902:49, 16 July 2011Abella talk contribs 2,086 bytes +3 No edit summary

15 July 2011