Systemindstillinger/Strømstyring

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 11:00, 3 February 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Power Devil lader dig definere alle dine indstillinger for strømforbrug

Globale indstillinger

Power Devil kan indstilles igennem Systemindstillinger -> Hardware -> Strømstyring. Den første skærm, som ses ovenfor lader dig indstille de rette handlinger afhængigt af bateritilstanden. Du kan indstille den handling, som systemet skal foretage efter at have tilbragt en given tid i hver tilstand (fx dæmp skærmen efter 10 minutter på batteri) eller når en begivenhed indtræffer (fx slumre når den bærbare lukkes sammen).

I fanebladet Avancerede indstillinger kan du angive dine parametre for batteriniveauer og beslutte, hvilken handling, der skal udføres, når batteriet når et kritisk niveau. Det er også her du kan indstille bekendtgørelser. Som med de fleste KDE-programmer kan du sætte en lyd eller et flag som den måde du ønsker at blive påmindet, eller du kan helt undgå bekendtgørelser.

I de seneste versioner af KDE er fanebladet Aktivitetsindstillinger blevet tilføjet. Der kan du indstille forsellige batteriindstillinger for forskellige aktiviteter.