(Created page with "Встановіть скрипт KWin [https://store.kde.org/p/1294604/ примусове розмивання] і додайте його для усіх вікон, де...")
(Created page with "Створіть правило прозорості у KWin:<keycap>Alt+F3</keycap> → <menuchoice>Додаткові дії</menuchoice> → <menuchoice>Спеціа...")
Line 24: Line 24:
 
Потреби у встановленні Kvantum немає.
 
Потреби у встановленні Kvantum немає.
  
Create a transparency Kwin rule by <keycap>Alt+F3</keycap> &rarr; <menuchoice>More actions</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Special Window Settings</menuchoice>, then in the dropdown menu for Window Class and Role choose Unimportant instead. Also select all window types, besides Desktop and Splash Screen. Thus, the will apply to everything. FORCE the active or inactive opacity to how much you want in the very last tab under <menuchoice>Appearances and Fixes</menuchoice>. The end result will look like so and can be imported by saving it as {{Path|.kwinrule}}.
+
Створіть правило прозорості у KWin:<keycap>Alt+F3</keycap> &rarr; <menuchoice>Додаткові дії</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Спеціальні параметри вікна</menuchoice>, потім у спадному меню для класу і ролі вікна виберіть «Неважливо». Також виберіть усі типи вікон, окрім стільниці і вікна вітання. Ці параметри буде застосовано до усіх вікон. Встановіть примусові значення для непрозорості активних і неактивних вікон у бажані значення на останній вкладці <menuchoice>Вигляд і виправлення</menuchoice>. Кінцевий результат виглядатиме подібно до наведеного нижче, його можна імпортувати, зберігши як {{Path|.kwinrule}}.
  
  

Revision as of 08:32, 18 May 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎українська

Корисні відомості для тих, кому потрібне розмивання.

Лише обрамлення вікон

Нехай, наприклад, вам потрібен термінал із розмиттям згори до низу. У цьому випадку вам потрібно знайти якісь декорації вікна, які є прозорими. Звичайно ж, вам слід переконатися, що у ефектах стільниці увімкнено ефекти стільниці. Автор цього підручника навіть не використовує декорації вікон, тому не може рекомендувати якусь тему (досягається це за допомогою пункту Деконації віконНалаштувати Breeze...Перевизначення, які є специфічними для вікон → додавання правила із формальним виразом .*).

Прозорість вмісту вікон

Kvantum

Встановіть Kvantum з github Kvantum. Змініть стиль віджетів на Kvantum на сторінці Системні параметриСтиль програмСтиль віджетів. Далі ви можете вибрати тему Kvantum в окремій програмі, яка називається Manager Kvantum.

Щоб отримати розмивання, встановіть якусь тему Kvantum із прозорістю, наприклад Materia Blur або Kvglass і виберіть її як вашу поточну тему. Більше того, ви можете змінити теми, наприклад, кольори materia замінити на такі:

1 sudo sed -i 's/#4285f4/#3daee9/g' MateriaBlur.kvconfig
2 sudo sed -i 's/#4285f4/#3daee9/g' MateriaBlur.svg

Це замінить звичайний колір на синій колір з Breeze. Зробити це можна відкривши файл у текстовому редакторі і замінивши колір у звичний спосіб.

Збереження стилю Breeze

Потреби у встановленні Kvantum немає.

Створіть правило прозорості у KWin:Alt+F3Додаткові діїСпеціальні параметри вікна, потім у спадному меню для класу і ролі вікна виберіть «Неважливо». Також виберіть усі типи вікон, окрім стільниці і вікна вітання. Ці параметри буде застосовано до усіх вікон. Встановіть примусові значення для непрозорості активних і неактивних вікон у бажані значення на останній вкладці Вигляд і виправлення. Кінцевий результат виглядатиме подібно до наведеного нижче, його можна імпортувати, зберігши як .kwinrule.


KwinForceOpacity.png
[Transparent all the things]
Description=Transparent all the things
clientmachine=localhost
clientmachinematch=0
opacityactive=90
opacityactiverule=2
opacityinactive=80
opacityinactiverule=2
types=445
wmclass=audacious
wmclasscomplete=false
wmclassmatch=0

Create another rule on top of the first that will be an exclusion rule. Separate window titles with |. So for ex conky|pqiv|plasmashell|something should be placed in the Window Class while having Regexp instead of Unimportant. For this one force the opacity to 100%. In case you don't know what window class something has (tho it is usually in the titlebar) you can press ALT+F3More actionsSpecial Window Settings and get the window class or when you create a rule there is a button that will let you click on something to get its properties (detect window properties).The end result will look like so, and can be imported by saving it as .kwinrule.

[Transparency exceptions]
Description=Transparency exceptions
opacityactive=100
opacityactiverule=2
opacityinactive=100
opacityinactiverule=2
wmclass=conky|pqiv|plasmashell|rpcs3
wmclasscomplete=false
wmclassmatch=3

Встановіть скрипт KWin примусове розмивання і додайте його для усіх вікон, де потрібне розмивання. Перед цим слід виконати наведені нижче команди. Після цього у скриптах Kwin з'явиться піктограма параметрів для примусового розмивання.

1 mkdir -p ~/.local/share/kservices5/
2 cp ~/.local/share/kwin/scripts/forceblur/metadata.desktop ~/.local/share/kservices5/forceblur.desktop

So pretty much everything under .local/share/applications and /usr/share/applications can be added alternatively you can have a script like this and have it runs at startup. The force blur thing does the same thing.

1 if [[ $(ps --no-header -p $PPID -o comm) =~ '^yakuake|dolphin$' ]]; then
2     for wid in $(xdotool search --pid $PPID); do
3        xprop -f _KDE_NET_WM_BLUR_BEHIND_REGION 32c -set _KDE_NET_WM_BLUR_BEHIND_REGION 0 -id $wid;
4     done
5 fi

Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.