கே டீ ஈ பயனர் தளம் உங்களை வரவேற்கிறோம்

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 04:18, 19 May 2024 by Sriveenkat (talk | contribs) (Created page with "இத்தளத்தில் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் கண்டறிய முடியவில்லையா? நீங்கள் உதவி பெறக்கூடிய வகையில் சில இணைய மன்றங்கள் (forums) போன்ற வேறு சிலவை இங்கே உள்ளன.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


பயனர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களுக்கான முதன்மைப் பக்கம்

Note

Userbase.kde.org is the home for KDE users and enthusiasts. It provides information for end users on how to use KDE applications. KDE operates three wikis, listed at wiki.kde.org


ஓர் கே டீ ஈ அறிமுகம்

ஓர் கே டீ ஈ அறிமுகம்

கே டீ ஈ சமூகமும் அதன் மென்பொருளையும் பற்றி அறியவும், நீங்கள் தொடங்குவதற்கு உதவும் தகவல்களை பற்றி அறியவும் காண்க. பயனர் தளம் என்றால் என்ன, அது உங்களுக்கு எப்படி உதவும் என்பதையும் கண்டறியுங்கள்.

பயிற்சிகள்

பயிற்சிகள்

How-Tos, Tips & Tricks that can help make your KDE software experience more enjoyable and productive.

உதவி பெறுதல்

உதவி பெறுதல்

இத்தளத்தில் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் கண்டறிய முடியவில்லையா? நீங்கள் உதவி பெறக்கூடிய வகையில் சில இணைய மன்றங்கள் (forums) போன்ற வேறு சிலவை இங்கே உள்ளன.

Applications

Applications

Discover the wide variety of applications from the KDE Community, and find out what program suits your needs and preferences.

வலைதளங்கள்

வலைதளங்கள்

கே டீ ஈ சமூகத்தின் பிற தளங்கள்.

நீங்கள் பங்களிக்க விரும்பினால், தொடங்கும் முன் பணிகள் மற்றும் கருவிகள் என்ற பக்கத்தை பார்வையிடுக. நீங்கள் ஏற்கனவே பங்களித்திருந்தால், இவ்வாரத்திற்கான முதல் 10 பங்களிப்பாளர்கள், மிகவும் பிரபலமான பக்கங்கள், அதிகமாக விவாதிக்கப்பட்ட பக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் பார்க்கப் புள்ளிவிவரங்கள் பக்கத்தை பார்க்கவும்.