Amarok/Manual/ConfiguringAmarok/ChangingLayout

This page is a translated version of the page Amarok/Manual/ConfiguringAmarok/ChangingLayout and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Změna rozvržení

Změna rozvržení okna Amaroku

Amarok2.6ViewConfigMenu.png

Viditelnost každého ze tří polí Amaroku je označena v nabídce Pohled (část hlavní nabídky). Pokud rozvržení odemknete, každé ze tří polí ukáže dva klepnutelné ovládací prvky. Tyto dva ovládací prvky vám umožní přeuspořádat nebo přizpůsobit rozvržení okna Amaroku. Klepnutí na X zavře toto určité pole. Když je zavřeno, může být pole znovu zapnuto zaškrtnutím příslušné položky v nabídce Pohled. Klepnutí na Obnovit rozvržení rozvržení vrátí do výchozí podoby.

Zrušení ukotvení polí Amaroku
Amarok2.6ViewUndockSymbols.png

Klepnutí na symbol po levé straně kříže způsobí, že ukotvení panelu bude zrušeno, takže se bude jevit jako samostatné okno ve vašem pracovním prostředí. Zopakování tohoto kroku u pole, u něhož je zrušeno kotvení, vede k jeho opětovnému ukotvení uvnitř okna Amaroku. Můžete táhnout pole uvnitř okna Amaroku a přeuspořádat je. Pole můžete skládat na sebe, nebo dokonce dát jedno nebo dvě z nich tak, že překryje ostatní, která se potom dají vybrat pomocí karet.

Zamknout a uložit rozvržení okna Amaroku

Pokud jste spokojen s rozvržením uvnitř okna Amaroku, můžete toto rozvržení zamknout klepnutím na odpovídající položku v nabídce Pohled. Buďte si vědom toho, že pokud si chcete být jist, že je vaše rozvržení zachováno, když zavřete sezení a Amarok je stále ještě otevřený, ukončete nejprve Amarok buď vybráním Amarok -> Ukončit, nebo stiskem klávesové zkratky Ctrl + Q.

Změna nástrojového pruhu

Také si můžete vybrat mezi dvěma rozvrženími nástrojového pruhu klepnutím na odpovídající položku v nabídce Pohled:

Amarok-maintoolbar.png
Základní nástrojový pruh
Amarok-slimtoolbar.png
Štíhlý nástrojový pruh

Více o nástrojovém pruhu zde.

Změna rozvržení seznamu skladeb

Amarok 2.8 PlaylistLayoutEditor.png

Pro přístup k editoru rozvržení seznamu skladeb jděte do Seznam skladeb -> Rozvržení seznamů skladeb -> Nastavit rozvržení seznamu skladeb... a uvidíte okno editoru výše. Nalevo vidíte přednastavená rozvržení. Když na ně klepnete, uvidíte,, jak nastavení vypadá, napravo. Klepnutí na tlačítko Náhled vám umožní vidět použité rozvržení v poli se seznamem skladeb.

Upravení výchozího rozvržení

Pro upravení jednoho z výchozích rozvržení nejprve udělejte jeho kopii: jednoduše klepněte na Icon-edit-copy.png a uložte je pod novým názvem. Pro vytvoření nového rozvržení klepněte na Icon-document-new.png

Rozvržení sestává ze tří prvků: Záhlaví alba, těla alba (se zvláštním tělem alba pro skladby různých umělců) a nastavení skladeb singlů, vybratelné na kartách uprostřed editoru. Pro přidání nějaké položky tuto jednoduše přetáhněte z voliče nahoře a upusťte ji na kartě s rozvržením zvolené dole. Pro ukázání obalu alba, prostě zaškrtněte pole pro obal.

Dodatečně můžete přidat:

Položka nabídky Popis
Ukázat vkládané ovládání přehrávání Ovládání přehrávání se objeví pod řádkem přehrávané skladby.
Ukázat nástrojové rady Nástrojové rady ukazující informace o značce ID3 budou ukázány při přejetí ukazovátka nad skladbou.
Nastavení rozvržení položek

Každá z přidaných položek může mít nastaveno své vlastní rozvržení: Při přejetí nad položkou se ukáže hasák (francouzský klíč), klepnutí na tento klíč vám umožní přistoupit k dialogu nastavení pro tuto položku. Příklad níže ukazuje nastavovací dialog pro položku Album:

Playlist-layout-item-configuration-amarok.png

Potom můžete rozhodnout o celkové šířce položky (100 % je celková šířka řádku, takže jestliže použijete vlastní šířku a na řádku máte více než jednu položku, potřebujete zmenšit tuto šířku na položku), její zarovnání, váhu písma a zda se má značka ukazovat s předponou anebo příponou.

Příklad: rozvržení v jednom řádku

Příklad: Pro vytvoření jednořádkového rozvržení bez seskupování přidáte jen položky v prvku skladby Singl.

Uložení rozvržení seznamu skladeb

Rozvržení seznamů skladeb budou ukládána ve formátu xml v $HOME/.kde/share/apps/amarok/playlist_layouts (u některých distribucí to může být $HOME/.kde4/share/apps/amarok/playlist-layouts ).This page was last edited on 3 September 2013, at 15:10. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.