Amarok: Organizacja - Zewnętrzna baza danych

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.

Zewnętrzna Baza Danych

Amarok 2,2 i powyżej oferuje wsparcie dla baz danych zewnętrznychMySQL jako backendu.

Konfiguracja Serwera
Instalacja Serwera MySQL

Najpierw musisz zainstalować serwer MySQL. Na dystrybucjach opartych o Debiana takich jak Ubuntu możesz użyć

sudo apt-get install mysql-server mysql-client

by to zrobić. Zostaniesz poproszony podczas instalacji o podanie hasła root dla bazy danych. Pakiet mysql-client wymagany jest do wykonania niektórych z poleceń w tym dokumencie, ale nie jest wymagany do używania Amarok.

Konfiguracja Bazy Danych

Połącz się z przed chwilą zainstalowanym serwerem MySQL poleceniem

mysql -u root -p

Zostaniesz poproszony o hasło użytkownika root bazy MySQL. Następnie powinieneś zobaczyć znak zachęty:

mysql>

.

Stwórz nowego użytkownika amarokuser z hasłem amarokpass używając

CREATE USER 'amarokuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

. Amarok potrzebuje swojej własnej bazy danych, która zostanie stworzona poleceniem

CREATE DATABASE amarokdb;

Daj użytkownikom dostęp do bazy poleceniem

GRANT ALL ON amarokdb.* TO 'amarokuser'@'%' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

Znak % jest to wieloznacznik pozwalający dowolnemu hostowi na połączenie z bazą danych. Teraz użyj

FLUSH PRIVILEGES;

by przeładować wewnętrzne ustawienia używane przez MySQL. W końcu

exit

zamyka linię poleceń MySQL
Standardowo serwer jest jedynie dostępny dla połączeń lokalnych. Zmienić można to w pliku /etc/mysql/mycnf i dostosować adres przy bind-address tak by odpowiadał jednemu na którym serwer ma nasłuchiwać połączeń. 0.0.0.0 nasłuchuje na wszystkich interfejsach. Po zapisaniu musisz restartować serwer używając

sudo service mysql restart

Stwórz nowego użytkownika amarokuser z hasłem amarokpass używając komendy

CREATE USER 'amarokuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

Amarok potrzebuje własnej bazy danych, tworzy się ją poleceniem

CREATE DATABASE amarokdb;

daj nowo stworzonemu użytkownikowi dostęp do bazy wpisując

GRANT ALL ON amarokdb.* TO 'amarokuser'@'%' IDENTIFIED BY 'amarokpass';

Wieloznacznik % pozwala dowolnym hostom na połączenie z bazą danych. Teraz użyj

FLUSH PRIVILEGES;

by przeładować wewnętrzne cache. W końcu

exit

zamyka wiersz poleceń MySQL

Standardowo do serwera można się połączyć jedynie lokalnie. Zmienić to można edytując plik /etc/mysql/my.cnf zmieniając adres obok bind-address na taki na którym serwer ma nasłuchiwać połączeń z zewnątrz. Wpisanie 0.0.0.0 powoduje nasłuch na wszystkich interfejsach. Po zapisaniu pliku musisz uruchomić MySQL ponownie poleceniem

sudo service mysql restart
Konfiguracja Klienta

Otwórz okno konfiguracji klikając Ustawienia -> Ustawienia Amarok... -> Baza danych. Zaznacz pole i wpisz dane użytkownikaMusisz zrestartować program Amarok, aby zmiany odniosły skutek.

Migracja z wbudowanej bazy MySQL do Serwera MySQL

Jeśli chcesz zachować statystyki itp. które masz w bazie danych z przed Amarok 2.2, możesz wykonać poniższe kroki: Najpierw, uruchom Amarok 2.2+ przynajmniej raz by dać bazie danych szanse do zaktualizowania się do najnowszego schematu zapisu.

Teraz zatrzymaj daemona MySQL

sudo /etc/init.d/mysql stop

uruchom daemona MySQL z folderu ~/.kde4/share/apps/amarok (--defaults-file musi być pierwszym parametrem!):

/usr/sbin/mysqld --defaults-file=`pwd`/my.cnf --default-storage-engine=MyISAM --datadir=`pwd`/mysqle --socket=`pwd`/sock --skip-grant-tables

Parametr --skip=grant-tables oznacza, że możesz użyć dowolnego hasła czy nazwy użytkownika do połączenia. localhost nie zadziała klient MySQL spróbuje użyć gniazd Unix. Użycie 127.0.0.1 jako host pozwala tego uniknąć. Niektóre systemy mogą ograniczyć ten dostęp przez apparmor lub SELinux. Mogą one zostać tymczasowo zamknięte przez

sudo /etc/init.d/apparmor stop

Teraz uruchom mysqldump z opcją -S by ustalić lokalne gniazdo. To powinno zapisać twoja starą bazę danych do pliku SQL.

mysqldump -S sock amarok > amarok.mysql

Po tym, możesz uruchomić ponownie usługę MySQL i załadować plik SQL do bazy danych. Wymagane jest wykonanie wcześniej poprzedniego kroku. (instalacja serwera MySQL)

sudo /etc/init.d/mysql stop
mysql -u amarokuser -p amarok < amarok.mysql
/usr/sbin/mysqld --defaults-file=`pwd`/my.cnf --default-storage-engine=MyISAM --datadir=`pwd`/mysqle --socket=`pwd`/sock --skip-grant-tables

Parametr --skip-grant-tables oznacza, że możesz się połączyć do bazy z dowolnym hasłem i loginem. 'localhost' nie będzie działać ponieważ MySQL uzywa Unixowych gniazd, zamiast tego użyj 127.0.0.1 jako host. Niektóre systemy ograniczają ten dostęp za pomocą na przykład apparmor lub SELinux. Możesz je tymczasowo wyłączyć:

sudo /etc/init.d/apparmor stop

Teraz uruchom mysqldump przekazując parametr -S by wybrać gniazdo lokalne. To polecenie zapisze starą bazę Amarok do pliku SQL.

mysqldump -S sock amarok > amarok.mysql

Teraz możesz ponownie uruchomić serwer MySQL i załadować bazę danych z pliku. Wymagane jest wykonanie opisanego powyżej stworzenia bazy oraz umożliwienia każdemu zapis do niej.

sudo /etc/init.d/mysql stop
mysql -u amarokuser -p amarok < amarok.mysql

Note

Wymagane może być ponowne skanowanie kolekcji w Amarok po wykonaniu powyższych.