Amarok/Manual/Organization/Collection/StatisticsSynchronization

This page is a translated version of the page Amarok/Manual/Organization/Collection/StatisticsSynchronization and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Seřízení statistik mezi sbírkami a s Last.fm

Od verze 2.7 Amarok umožňuje seřizovat popisná data týkající se přehrávání a statistiky skladeb (například hodnocení nebo počet přehrání) mezi kterýmikoli z vašich sbírek, které jsou vidět v Hudební zdroje -> Místní hudba a ve službě Last.fm, pokud používáte Last.fm.

Ruční seřízení

Kdykoli můžete spustit ruční seřizování z Nástroje -> Seřídit statistiky...

Amarok-statsyncing.png

Odtud můžete spustit seřizování mezi sbírkami, které zde vyberete, což bude výchozí k tomu, co jste nastavil v nastavení Amaroku pro popisná data.

Dialog pro střety a seřizovací statistiky

Během seřizování Amarok ukazuje dialogové okno, které uvádí střety a statistiky seřizování, jež nedávno probíhalo. V tomto okně uvidíte tři karty: Párové skladby, Jedinečné skladby a Vyloučené skladby.

MatchedTracksPage.png
Párové skladby
Tato karta ukazuje veškeré skladby nalezené Amarokem ve více než jedné sbírce, a svědčí o střetech. Když jsou skladby seskupeny, můžete vidět dva typy pozadí: světle zelené, a světle červené. Světle zelené pozadí označuje nové nebo aktualizované pole, kdežto světle červené pozadí označuje staré/přepsané pole. Nemusíte řešit všechny zde uvedené střety. Určitá pole skladeb uvedených v seznamu se, pokud střet nevyřešíte, seřizovat nebudou.
Jedinečné skladby
Jde o skladby, které jsou nalezeny pouze v jedné sbírce. Můžete to použít jako zobrazení rozdílů. Je zde podporováno přetahování skladeb.
Vyloučené skladby
Jde o skladby, které nejsou seřizovány z různých důvodů, jako jsou shodující se popisná data, aby nedošlo ke zmatku v databázi.
Seřízení s Last.fm

Pokud máte povolen přídavný modul pro Last.fm a tento správně nastaven s vaším účtem u Last.fm, můžete také seřídit své počty přehrání v Amaroku, hodnocení a štítky se svou knihovnou Last.fm. Seřizování nějakou dobu trvá, ale během něj můžete pokračovat v používání Amaroku. Mějte, prosím, na paměti, že seřizování bez dozoru (což bude později vysvětleno) není možné dělat s Last.fm, a že seřizování směrem z Last.fm do Amaroku je potřeba spustit ručně.

Automatické opravování pravopisu

Last.fm povoluje ve výchozím nastavení funkci, která během seřizování opravuje běžné pravopisné chyby. Může se stát, že i když od vás odejde mnoho zpráv o přehraných skladbách, neukáže se to v párových skladbách, jelikož Last.fm skladbu zná pod lehce odlišným názvem.

Last.fm-spelling-correction.png

Tuto funkci můžete zakázat na stránce Last.fm, a změny se použijí i na poslední vámi odeslané zprávy. Máte dvě volby:

Vypnuto
Skladby jsou porovnány řádně, ale pokud po nějaké době změníte své značky, váš počet přehrání bude rozdělen do dvou skladeb.
Zapnuto
Můžete přehrávané skladby počítat, i když jsou značky po nějaké době změněny, ale budete muset používat pravopis, kterému dává Last.fm přednost.
Seřízení bez dozoru
Flag-red.png
Zapamatujte si!
Všimněte si, že dialog se objeví jen v případě iPodu


Když připojíte zařízení, které je možné seřídit s vaší sbírkou, objeví se vyskakovací okno, jako je toto.

IPod-connected-dialog.png

Aby seřizování bez dozoru začalo, stačí, když ve vyskakovacím okně klepnete na Ano. Amarok bude pracovat na pozadí, takže popisná data ve vašem zařízení včetně hodnocení, časů prvního/posledního přehrání, počtů přehrání a štítků budou seřizovány s dalšími sbírkami nastavenými pro účast na seřizování, a skladby nedávno přehrávané na zařízení budou zasílány Last.fm, pokud je to povoleno. Proces nevyžaduje zapojení uživatele, ledaže by byl během něho nalezen nějaký střet.


This page was last edited on 6 July 2016, at 10:09. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.