Amarok/Manual/Organization/Transcoding

This page is a translated version of the page Amarok/Manual/Organization/Transcoding and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Překódování

Překódování umožňuje zakódovat multimediální soubory do různých druhů formátů, když jsou kopírovány nebo přesouvány do sbírky (místní sbírka, USB Universal Mass Storage Collection a sbírka iPod, iPad & iPhone podporují překódování od Amaroku 2.8). Varování: Při používání této funkce buďte opatrní, protože pracujete se skutečnými soubory na svém pevném disku. Udělejte si zálohu!

Rozhraní

Dialog pro překódování se objeví vždy, když kopírujete nebo přesouváte soubory do jedné ze sbírek, které podporují překódování. Také můžete překódovat skladby v místní sbírce pomocí funkce pro uspořádání souborů.

Dialog pro překódování skladeb

Pokud se rozhodnete pro kopírování nebo přesunutí souborů dopodporované sbírky, objeví se následující dialog:


Amarok 2.8 OrganizeFilesTranscode.png
Položka nabídky Popis
Kopírovat Vybrané multimediální soubory budou zkopírovány do vaší sbírky bez opětovného zakódování.
Seznam kodérů Seznam všech nainstalovaných kodeků; Mezi nimi si vyberte, abyste mohl dělat překódování. Pokud je tento seznam prázdný, potřebujete nainstalovat FFmpeg.
Převést všechny skladby Překódovat každou vybranou skladbu do zvoleného formátu
Převést pouze pokud je potřeba pro přehratelnost Překódovat pouze skladby, které potřebují překódovat, aby se daly přehrát v cílovém systému
Převést pouze pokud se zdrojový a cílový formát souboru liší Překódovat pouze pokud se zdrojový a cílový formát souboru liší
Zapamatovat si tuto volbu pro příště Uložit nastavení pro nynější cílovou sbírku. Toto zahrnuje nastavení pro kopírování/překódování a parametry pro překódování.
Zrušit Ukončí dialog pro překódování skladeb.

Vlastní zakódování

Pokud jde o vynechání mezer, aby byly vaše soubory čitelné přenosným přehrávačem nebo určitým programem, Amarok to dokáže. Vyberte v seznamu kodek a vlastní nastavení a klepněte na Převést.

Amarok2.6FlacTranscodeMenu.png
Položka nabídky Popis
Převést Začne kódování s vybranými kodeky a parametry. V případě místní sbírky se objeví dialog pro uspořádání skladeb. Více o uspořádání skladeb.
Zrušit Ukončí dialog pro překódování skladeb.

Uložení nastavení překódování

jak bylo zmíněno v popisu Zapamatovat si tuto volbu pro příště description, Amarok si umí zapamatovat nastavení pro překódování pro každou vaši sbírku. Nastavení lze kdykoli změnit na stránce dialogu pro místní sbírku, Nastavit místní sbírku Nastavit Amarok, a v nastavovacích dialozích pro sbírky iPod, iPad & iPhone a velkokapacitní ukládací zařízení (Universal Mass Storage).

Dobrá rada: Vyjměte zvuk z videosouborů

Schopností Amaroku pro překódování lze využít k vytažení zvuku z videosouborů při jejich kopírování či přesunu do sbírky. Prostě vyberte videosoubor(y) ve vestavěném prohlížeči souborů Amaroku, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zkopírovat do sbírky. Objeví se běžný dialog pro převádění skladeb. Zvolte jeden z kodérů, stiskněte Převést a převádění začne.


This page was last edited on 30 August 2013, at 19:31. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.