Amarok/Manual/Spilleliste/Automatisk generering af spillelister

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator and the translation is 100% complete.

Automatisk generering af spillelister

Automatiseret spillelistegenerering (APG) laver automatisk spillelister baseret på begrænsningen, som du sætter. Disse begrænsninger kan være baseret på nummerets data (forfatter, kunstner, genre) eller hvornår nummeret sidst blev afspillet. Der er også specielle begrænsninger, som bestemmer, hvordan Amarok leder efter numre. Du finder APG i feltet Mediekilder, Spillelister -> Automatiseret spillelistegenerering.

Vætktøjslinjen til APG forudindstillinger

Dette er værktøjslinjen APG-forudindstillinger. Fra venstre til højre har vi følgende knapper:

  • Tilføjer en tom forudindstilling, som kan blive tilpasset.
  • Åbner dialogen Editor til APG-forudindstillinger for at redigere den makerede forudindstilling.
  • Fjerner den valgte forudindstilling fra listen — dette kan ikke fortrydes.
  • Importerer en forudstilling fra en .xml-fil. En sådan kan være fejlbehæftet, hvis den er redigeret udenfor Amarok; brug begrænsningstesteren.
  • Eksporterer den valgte forudindstilling til en .xml-fil, som så kan importeres.
  • Starter APG med den valgte forudindstilling og genererer automatisk en spilleliste.

Arbejdet med forudindstillinger

Editoren til APG-forudindstillinger

Forudindstillinger er et regelsæt, som Amaroks APG bruger, når den genererer spillelister. Disse regler vil blive omtalt som begrænsninger fra nu af. Hver forudindstilling er bestemt af de begrænsninger, som den er lavet med. Grupper af begrænsninger organiseret hierarkisk og logisk kaldes et begrænsningstræ.

Begrænsninger

Begrænsninger er byggeblokkene for begrænsningstræer. De er enkle erklæringer, som APG bruger, når den føjer numre til den genererede spilleliste. For at føje en begrænsning til den aktuelt valgte forudindstillings begrænsningstræ skal du klikke på knappen i værktøjslinjen til APG forudindstillinger og så klikke på Tilføj ny i dialogen Editor til APG-forudstillinger. Bemærk, at dette vil tilføje begrænsningen under den markerede linje (begrænsning eller begrænsningsgruppe).

Mange forskellige slags begrænsninger kan tilføjes; de virker på hver sin måde i træet.

Typer af begrænsninger

Amaroks APG understøtter forskellige slags begrænsninger:

Begrænsning Beskrivelse
Match mærker Dette er den vigtigste begrænsning, da den kan angive næsten enhver information om filen, herunder kunstnernavn, albumnavn, genre, år, senest spillet og vurdering.
Spillelistens varighed Bestemmer hvor lang varighed (angives i HH:MM:SS-format) spillelisten skal have
Spillelistelængde Bestemmer hvor mange numre, der skal være i spillelisten
Tjekpunkt Fortæller Amarok, hvor den skal begynde at lede efter spor og hvor den skal slutte
Undgå dobbeltgængere Sørger for, at Amarok ikke vælger det samme spor, numre med samme kunstner eller fra samme album mere end en gang

Bemærk, at du kan påvirke, hvordan begrænsningen virker på forskellige måder så som at justere løs-nøjagtig-skyderen, som bestemmer, hvor præcist begrænsningen skal følges.

En anden måde at påvirke begrænsninger, som er relevant for Match mærker når du redigere en tekst-baseret begrænsning findes i linjen under drop ned-listen Felt. I tekstfeltet til højre skriver du den tekst, der skal matches og i drop ned-listen til venstre for den vælger du indeholder hvis du vil matche ethvert nummer, som har den givne tekst i sit mærke, lig med, hvis du kun vil have numre, hvis mærke er lig med teksten eller starter med eller slutter med hvis teksten skal forekomme i starten eller slutningen af mærket.

På tilsvarende måde kan du påvirke, hvordan værdibaserede begrænsninger (så som Spillelistelængde eller afspilningstæller under Match mærker) opfører sig ved at vælge fra listen ved siden af værdien. Du har typisk valgmuligheder så som mindre end, lig med og større end.

En anden måde at ændre en begrænsninges opførsel på er at markere valgbokse Invertér, hvilket får den til at opføre sig på den modsatte måde. En "Match mærke: kunstnernavn indeholder navn" bliver til "Match mærke: ikke kunstnernavn indeholder navn".

Begrænsningsgrupper

Begrænsningsgrupper kan tilføjes fra menuen Tilføj ny i Editor til APG-forudindstillinger. Begrænsninger under en gruppe bliver logisk kædet sammen, og det samme gælder for grupper under grupper. Der er i øjeblikket to slags begrænsningsgrupper: "Match alle"-grupper og "Match mindst et"-grupper. "Match alle"-grupper kræver, at alle begrænsningerne under dem bliver mødt af numrene. "Match mindst et"-grupper kræver blot, at mindst en af begrænsningerne under dem bliver mødt af numrene. For at tilføje en begrænsning under en given gruppe, skal du markere den i forudindstillingeseditoren og klikke på Tilføj ny.

Brug af forudindstillinger

Når du har defineret en forudindstilling, så skal du bare vælge den under APG-forudindstillinger i Automatiseret spillelistegenerering (APG) og klikke på i værktøjslinjen for at lade APG køre med den valgte forudindstilling. Du får så en spilleliste, som matcher dine kriterier, som her:

Playlist generated by the constraint tree below.