Kdenlive/Manual/Projekter og filer/Klip

  From KDE UserBase Wiki
  This page is a translated version of the page Archive:Kdenlive/Manual/Projects and Files/Clips and the translation is 84% complete.
  Outdated translations are marked like this.

  Klip

  Se også Clip Menu.

  Klip (Video, lyd og billeder)

  Knappen File:Icon-hkdenlive-add-clip.png (Tiføj klip) frembringer en dialog til at tilføje klip, hvor du kan vælge video-, lyd- og stilbilledklip, som skal føjes til projekttræet.

  Knappen (mærket 1) slår forhåndsvisning af filer til og fra (gælder kun for filer). Skyderen (mærket 2) ændrer størrelsen af miniaturerne. Afkrydsningsfeltet Importér billedsekvens (mærket 3) gør det muligt at importere en sekvens af bileder, som kan bruges til at lave en stopmotion-animation. Afkrydsningsfeltet Gennemsigtig baggrund til billeder (mærket 4) får processen til at respektere en alfa-kanal i kildebillederne ref.

  Du kan tilføje andre typer klip ved at vælge en kliptype i menu, som dukker op, når du klikker på drop-ned-knappen ved siden af knappen .

  Farveklip

  Farveklip er billeder af en enkelt farve, som kan føjes til projekttræet. De kan bruges som en baggrund for titler.

  Tilføj farveklip ved at vælge Tilføj farveklip fra drop-ned-knappen ved siden af knappen .

  Dette frembringer dialogen Farveklip, hvorfra du kan vælge en farve og varighed.

  Når du klikker på O.k., så føjes klippet til projekttræet. Klippet kan så trækkes ud på tidslinjen. Farveklippets varighed kan også justeres på tidslinjen.

  Titelklip

  Se Titler

  Diasshow-klip

  Diasshow-klip er klip, som laves ud fra en række af stillbilleder. Funktionen kan bruges til at lave animationer fra en samling af stillbilleder eller til at lave et diasshow. Til det første formål bruges en kort framevarighed; til den andet en lang framevarighed.

  For at lave et diasshow vælger du Tilføj diasshow-klip fra drop-ned-knappen ved siden af knappen .

  I dialogen Diasshow-klip vælger du Filnavnmønster under Metode til valg af billeder.

  Navigér til den mappe, hvor billederne til dit diasshow ligger og vælg det første billede i diasshowet. De efterfølgende billeder vil blive valgt på grundlag af filnavns-algoritme, som bestemmer, hvad det næste billeds filnavn skal være.

  Hvis for eksempel det første billede er 100_1697.jpg, så vil det næste være 100_1698.jpg osv.

  Vælg en passende framevarighed — dette definerer, hvor lang tid hvert billede vil blive vist.

  Klik så på O.k.. En videofil bestående af alle billederne i mappen fra det første billede, som du valgte vil blive føjet til projekttræet.

  Du kan nu trække denne video ind i tidslinjen.

  Center crop: fylder automatisk output-videoframen med billederne idet den bevarer akpektforholdet ved at croppe lige meget fra hver kant. Sagt på en anden måde fjernes de sorte felter, som ellers optræder, når fotoets orientering eller aspektforhold ikke matcher videoens.

  Animation: tilføjer forudindstillet langsom panorerings- og zoomeffekter kendt som Ken Burns-effekten. Du kan vælge imellem ingen animation, kun panorering, kun zoom eller en kombination af panorering og zoom. Hver valgmulighed har også et lavpasfilter til at reducere den støj, som kan opstå under denne operation. Lavpasfiltrering er meget langsommere, så du bør forhåndsvise uden og så aktivere det til renderingen.

  Opret mappe

  Se menuen Projekt — Opret mappe

  Online ressourcer

  Se Menuen Projekt — Online-ressourcer

  Stop-motion

  Se Stop-motion-optagelse

  Proxy-klip
  Activating proxy clips

  Proxy-klip er en af de nyttigste opfindelser til redigering, hvis du ikke arbejder på en ekstermt kraftfuld maskine. Selv ganske kraftfulde PC'er kan have problemer med optagelser i High Definition, hvis du ikke slår proxy-klip til. Proxy-klippenes trick er, at de oprindelige klip erstattes af klip med en lavere opløsning og et mindre komplekst codec. Videoafkodning af f.eks. H.264-klip kræver en masse beregningskraft, og der skal også bruges regnekraft til at rendere effekter i realtid. Hvis der ikke er nok regnekraft til stede, så vil afspilningen hakke i det. Proxy-klip kræver næsten ingen regnekraft, hvilket gør flydende afspilning mulig.

  Proxy-klip kan slås til og fra for det aktuelle projekt i projektindstillingerne (Projekt -> Projektindstillinger -> Proxy -> Aktivér proxy-klip).

  For at slå proxy-klip til som standard for nye projekter skal du gå til Indstillinger -> Indstil Kdenlive... -> Proxy-klip -> Proxy-klip. Se også siden Projektindstillinger.  Lige så snart proxy-klip er slået til kan de genereres for specifikke klip i projekttræet via kontekstmenuen Proxy-klip. Efter at have valgt Proxy-klip for et klip startes et job, som laver proxy-klippet. Den lille grå fremgangslinje nederst i klippet viser, hvor langt jobbet er nået — se billedet. Klikker du igen på Proxy-klip, så slås proxy fra for for dette klip.

  Du kan markere flere klip i projekttræet og vælge Proxy-klip for at starte et batch-job til at lave proxy-klip, som vil sætte flere jobs i kø.


  Når genereringen af proxy-klippet er overstået, så vises proxy-klippet med et P-ikon i projekttræet.
  Når du renderer til den endelige outputfil, så kan du også vælge om du vil bruge proxy-klip. Det er slået fra som standard, men kan være nyttig ved en hurtig rendering til forhåndsvisning.


  Klipegenskaber

  Du kan vise og redigere klipegenskaber ved at vælge et klip i projekttræet og vælge Klipegenskaber i menuen Projekt eller kontekstmenuen; eller du kan aktivere afkrydsningsfeltet Vis -> Klipegenskaber for at få vist klipegenskaberne.

  File Info

  Fanebladet File Info viser iunformation om filen.

  Egenskaber

  Fanebladet Egenskaber viser klippets avancerede egenskaber. Du kan markere et afkrydsningsfelt her og dermed give klippet den egenskab du angiver. Du kan for eksempel bruge Aspektforhold til at fortælle et klip, som tilsyneladende har glemt, at det har formatet 16:9, at det faktisk har dette format.

  De avancerede klipegenskaber er:

  • Varighed: Ændr klippets varighed. Hvis varigheden er kortere end klippets varighed, så bliver det "beskåret". Hvis varigheden er længere, så gentages det sidste billede indtil den nye varighed er over.
  • Aspektforhold: Ændr klippets aspektforhold
  • Proxy-klip: Aktivér et proxyklip for dette klip. Se Proxy-klip.
  • Framerate: Ændr klippets framerate. Se Wikipedia Frame rate.
  • Scanner
  • Feltorden
  • Deaktivér automatisk rotation

  Markører

  Du kan bruge fanebladet Markører til at føje markører til særligt vigtige punkter i kildefilen. Det er dog nok lettere at tilføje markører til dine klip i klipmonitoren, for lader dig forhåndsvise filen på det sted, hvor du tilføjer markøren.

  Når du har sat markører i dit klip, så kan du tilgå dem i klipmonitoren ved at højreklikke og vælge Gå til markør... (se billedet). Bemærk også, hvordan markørerne vises som lodrette røde linjer i klipmonitoren (se områderne fremhævet med gult i billedet.) Du kan også slå visning af markørkommentarer i tidslinjen til (se Vis markørkommentarer).


  Markører kan også tilføjes til klip i tidslinjen. Højreklik på klippet og vælg Markører -> Tilføj markør. Markører tilføjet på denne måde optræder også i klippet i projekttræet.

  Metadata

  Du ville forvente at denne viser alle metadata, som indeholdes i klippet. synes ikke at virke.

  Analyse

  Her kan du vise og slette de vektor-data til bevægelse, som er knyttet til klippet. Data er oprettet som Automatisk maskering - Følg bevægelse

  Knap 1 vil slette de valgte analysedata, knap 2 lader dig eksportere data (som semikolon-adskilt tekstfil), knap 3 lader dig importere analysedata.

  Generatorer
  Counter

  Dette opretter klip med en nedtællingstimer i forskellige formater, som du kan indsætte i tidslinjen.


  You can choose to have the clip count up by checking that option, otherwise it will count down by default. The No Background option will remove the background from the counter leaving only the grey background without the lines.

  Det virker som om, at du skal bruge effekten pan and zoom for at formindske fonten i nedtællingstimeren mindre.

  White Noise

  Dette genererer et videoklip med støj – ligesom "sne" på en analog fjernsynsskærm. I ver. 17.04 genereres der både lyd- og billedstøj.

  Color Bars

  Denne generator kom i Kdenlive omkring ver. 17.04. Den genererer forskellige slags farvetestmønstre, herunder PAL color bars, BBC color bars, EBU color bars, SMPTE color bars, Philips PM5544, FuBK