Digikam/Skærpning

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Digikam/Sharpening and the translation is 100% complete.
Other languages:

Gør fotos skarpere i digiKam

Fra Dmitri Popovs blog, 8. maj, 2013

Værktøjet til skærpning i digiKam giver dig tre metoder til at forbedre skarpheden: simpel skærpning, uskarphedsmaske og omfokusér. Hver metode har sine fordele og ulemper. Den simple skærpningsteknik bruger en standard foldningsmatrix-algoritme for at forbedre billedets detaljer. Hvis du vil vide mere om foldningsmatricen, så har GIMP's dokumentation en kort beskrivelse af algoritmen. Faktisk er det simple skærpningsværktøj i digiKam overført fra GIMP-projektet. Den største fordel ved den simple skærpningsmetode er dens enkelhed. Værktøjet Simpel skærpning har kun en justérbar parameter kaldet Skarphed, som bestemmer styrken af det anvendte skærpningsfilter. Ulempen er, at den simple skærpningsmetode ikke håndterer billedstøj særlig godt: den er tilbøjlig til at introducere mere støj i fotos optaget ved lave ISO-indstillinger.

Uskarphedsmaske er en populær skærpningsmetode, som skærper elementets kanter uden at introducere støj. Uskarphedsmaske-teknikken laver en let sløret udgave af originalen for at kunne detektere kanter. Den resulterende maske bruges så for at forøge kontrasten langs de detekterede kanter for at producere et skarpere billede. Værktøjet Uskarphedsmaske i digiKam har tre justérbare parametre:

Radius angiver hvor mange pixel på hver side af kanten, der skal påvirkes af skærpningen. Fotos med højere opløsning kan have større radius.

Mængde bestemmer styrken af skærpningen.

Tærskel angiver den minimale forskel i pixler, som indikerer en kant, der skal skærpes. Dette lader dig beskytte områder med glidende overgang af farvetoner mod at blive skærpet og undgår at påføre pletter til ansigter, skyer og vandoverflader. [1]

Når du bruger uskarphedsmaskeværktøjet bør du huske på, at det kan introducere subtile farveændringer og haloeffekter, der ses som mørke eller lyse omrids nær kanterne.

Brug af skærpningsmetoden Omfokusér

Endelig er der metoden Omfokusér, som er baseret på GIMP's Refocus-plugin, som bruger en teknik kaldet FIR Wiener-filtrering til at gøre billedet skarpere (se Wiener filter). Ligesom det oprindelige plugin har digiKams omfokuseringsværktøj flere justérbare parametre:

Cirkulær skarphed er en central parameter, som bestemmer radius for den cirkulære foldning. I grove træk bestemmer det styrken af omfokuseringen.

Korrelation hjælper med at reducere artefakter. Forøges korrelationsværdien, så reduceres skærpningseffekten. Nyttige værdier er 0,5 og værdier tæt på 1 (fx 0,95 og 0,99).

Støjfilter kan hjælpe med at reducere artefakter. På samme måde som med korrelationsparameteren reducerers skærpningseffekten når støjfilteret øges. En nyttig værdi er 0,01.

Gaussisk skarphed bruges til at angive radius af den Gaussiske foldning som korrigerer for Gaussisk slør. For det meste bør den sættes til 0, da en indtroducerer artefakter. Når du bruger værdier for Gaussisk skarphed forskellige fra 0 får du måske også brug for at forøge parametrene for korrelations- og støjfiltrene.

Matrixstørrelse bestemmer størrelsen af tansformationsmatricen. Det kan give bedre resultater at forøge denne parameter, særligt når der er valgt store parameterværdier for Cirkulær skarphed eller Gaussisk skarphed. I de fleste tilfælde bør du vælge en værdi imellem 3 og 10. [2]

Omfokusér er det stærkeste og mest effektive skærpningsværktøj i digiKams arsenal, da det ikke blot har en overlegen skærpningsmetode og finkornet kontrol men også kan håndtere støj.

[1] Kilde: http://docs.gimp.org/en/plug-in-unsharp-mask.html

[2] Kilde: http://refocus.sourceforge.net/