Com convertir un manual de UserBase a Docbook

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page How To Convert a UserBase Manual to Docbook and the translation is 94% complete.
Outdated translations are marked like this.

Prefaci

El procediment actual no està polit, el codi de l'script és lleig, no prou intel·ligent, etc. L'única excusa és que funciona d'alguna manera .

Si voleu millorar el procediment, teniu bones habilitats amb Python, i coneixeu els principis d'autoria de docbook, podeu millorar el procediment. Si us plau, poseu-vos en contacte amb Yurchor si sou capaç d'ajudar.

Preparar les pàgines per a la conversió

 • Comproveu si cada pàgina conté la seva capçalera en funció al nivell d'aquesta pàgina a la taula de continguts.
Taula de referència
UserBase Docbook Comentari
==Secció== <capítol>
===Secció=== <secció1>
====Secció==== <secció2>
=====Secció===== <secció3>
======Secció====== <secció4> No utilitzeu aquest últim nivell, si és posible.
 • Comproveu si totes les cel tenen espai després del caràcter de canonada. Aquesta norma s'ajusta al format wiki tradicional.
 • Feu que el nom de l'aplicació tingui un format compatible (eviteu l'ús de Amaroks, feu Amarok's).
 • Assegureu-vos que totes les imatges estan en format PNG.
 • Elimineu tots els caràcters no imprimibles dels noms d'imatge.

Exportar

 • Prepareu la llista de pàgines (elimineu les adreces de UserBase http://userbase.kde.org). Exemple per a Amarok:
Amarok/Manual/Introduction
Amarok/QuickStartGuide
Amarok/QuickStartGuide/GettingStarted
Amarok/QuickStartGuide/TheAmarokWindow
Amarok/QuickStartGuide/TheMusicCollection
Amarok/QuickStartGuide/Playlists
Amarok/QuickStartGuide/TheContextView
Amarok/QuickStartGuide/HowToDealWithProblems
Amarok/QuickStartGuide/Glossary
Amarok/Manual/AmarokWindow
Amarok/Manual/AmarokWindow/Toolbar
Amarok/Manual/AmarokWindow/MediaSources
Amarok/Manual/AmarokWindow/ContextPane
Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane
Amarok/Manual/ConfiguringAmarok
Amarok/Manual/ConfiguringAmarok/ChangingLayout
Amarok/Manual/Organization
Amarok/Manual/Organization/Collection
Amarok/Manual/Organization/CollectionScanning
Amarok/Manual/Organization/Collection/SearchInCollection
Amarok/Manual/Organization/Collection/OrganizeCollection
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/Ampache
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/DAAP
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/Samba
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/UPnP
Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase
Amarok/Manual/Organization/Collection/WorkingWithMediaDevices
Amarok/Manual/Organization/CoverManager
Amarok/Manual/Organization/TagEditor
Amarok/Manual/Organization/Transcoding
Amarok/Manual/Organization/ScriptManager
Amarok/Manual/Playlist
Amarok/Manual/Playlist/SavedPlaylists
Amarok/Manual/Playlist/PlaylistFiltering
Amarok/Manual/Playlist/QueueManager
Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists
Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator
Amarok/Manual/Various
Amarok/Manual/Various/Moodbar
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/NonKDE Desktops
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/Windows
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/OSX
Amarok/Manual/Various/TroubleshootingAndCommonProblems
Amarok/Manual/Various/FAQ
Amarok/Manual/References
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/AmarokMenu
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/ViewMenu
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Playlist
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Tools
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Settings
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Help
Amarok/Manual/References/KeybindingReference
Amarok/Manual/References/KeybindingReference/GlobalShortcuts
Amarok/Manual/References/KeybindingReference/AmarokShortcuts
Amarok/Manual/References/Credits and License

Consell

Podeu obtenir la llista completa de les pàgines per a la vostra aplicació amb el següent script:
<DPL>
 nottitlematch = %/__|%/zh-%|%(%)
 titlematch = Amarok%
 namespace = Main
 columns = 1
 format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],,
</DPL>
Substituïu Amarok amb el nom de la vostra aplicació, poseu-ho a la vostra pàgina d'usuari, i feu clic a Vista prèvia. Es reordenarà la llista d'acord amb l'índex de continguts del manual.


Note

If You are working with the Amarok manual be aware that it does not fully conform to manual page naming conventions. You can use
titlematch = Amarok/Manual%|Amarok/QuickStartGuide%
(Note: No space characters in title pattern!)


 • Enganxeu la llista de pàgines al camp de text més gran.
 • Feu clic a Exporta.
S'exportaran les pàgines de manual de Amarok.
 • Deseu el fitxer. El fitxer desat s'anomenarà Manual.xml en el que segueix.

Convertir

 • Instal·leu el paquet Subversion pel vostre sistema.
 • Obteniu l'última versió de l'script de la conversió:
  svn checkout --depth=files svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/work/doc/
 • Copieu Manual.xml a la carpeta de l'script.
 • Executeu
  python wiki2docbook.py Manual.xml
  si voleu descarregar totes les captures de pantalla (es necessita algun temps per a descarregar totes les imatges des de UserBase, grep i wget han d'estar instal·lats), o
  python wiki2docbook.py -s Manual.xml
  si no necessiteu descarregar les imatges.

Warning

At some point in the past it became necessary to add a line containing
144.76.227.197 userbase.kde.org
to /etc/hosts in order to access UserBase from the script. This is no longer the case. If you already added such a line to your /etc/hosts, then you should remove it again.


Post-processament

 • Canvieu el nom de Manual.xml.docbook a index.docbook.
 • Comproveu si la conversió s'ha realitzat correctament:
  checkXML index.docbook
 • Corregiu els errors (millor sobre les pàgines de UserBase).
 • Convertir docbook a HTML:
  meinproc4 index.docbook
 • Comproveu les pàgines HTML (totes les imatges han de ser visibles, els enllaços no han de donar lloc a pàgines 404).
 • Substituïu les imatges grans per miniatures usant convert de ImageMagick.
 • Arrangeu els enllaços a docbook, de manera que portin a la secció de docbook, no pàgines de UserBase.
 • Arrangeu el nom de l'aplicació d'acord amb la llista d'entitats del KDE.
 • Copieu index.docbook i les imatges a la vostra carpeta /doc i publiqueu-ho (commit) al repositori.
La documentació de K3b a UserBase en Opera i la pàgina convertida en el Konqueror.

Actualitzar els DocBook des de UserBase

Per actualitzar els vostres docbook convertits si us plau utilitzeu el següent procediment:

 • Feu una exportació XML des de UserBase. Veure la secció Exportar.
 • Utilitzeu l'script per actualitzar el contingut (les capçaleres de resum, paraules clau i el peu es mantindrà):
  python wiki2docbook.py -r index.docbook Manual.xml
 • Comproveu el docbook, reanomeneu el fitxer a index.docbook i publiqueu-lo amb les captures de pantalla al vostre repositori.

Convertir els DocBook a un altre format

Convertir-los a PDF

En general, no hi ha necessitat de convertir els DocBook de forma manual. Podeu descarregar el PDF convertit des del lloc de documentació del KDE.

En cas de necessitar cap personalització addicional, feu el següent:

 • Assegureu-vos que teniu alguna distribució de LaTeX instal·lada (normalment, TeXLive).
 • Creeu el següent script (anomenat buildpdf.sh) al directori dels DocBook:
#!/bin/bash

export SGML_CATALOG_FILES=/usr/share/sgml/docbook/sqml-dtd-4.5/catalog:/usr/share/kf5/kdoctools/customization/catalog.xml:/usr/share/sgml/docbook/xml-dtd-4.5/docbook
# add -d to command below to keep the /tmp folder, so you can examine the generated tex.
./dblatex-cvs-install/bin/dblatex -d -b pdftex --style \
	kdestyle\
	-o $(pwd | awk -F/ '{ print $NF }').pdf \
	-P latex.output.revhistory=0 -P newtbl.use=1 \
	-P imagedata.default.scale=pagebound \
	-P literal.width.ignore=1 \
	-I $KDEDIR/share/doc/HTML/en/ \
	-X \
    $1
 • Descarregueu els estils de KDE:
git clone git://anongit.kde.org/websites/docs-kde-org.git
 • Ajusteu dblatex-cvs-install/bin/dblatex com segueix
#!/bin/sh

TEXINPUTS=:/camí/al/vostre/dblatex-cvs-install/share/dblatex/latex//:$TEXINPUTS
export TEXINPUTS

/camí/al/vostre/dblatex-cvs-install/share/dblatex/scripts/dblatex $*

(Canvieu /camí/al/vostre/ segons el cas).

 • Copieu els estils KDE (/dblatex-cvs-install/share/dblatex/latex/contrib/) a algun directori TeX on es trobi la instal·lació de LaTeX (jo els he copiat a /usr/share/texmf-dist/tex/latex/kde).
 • Actualitzeu els camins amb mktexlsr des de l'arrel.
 • Executeu ./buildpdf.sh index.docbook.
 • Copieu tots els fitxers des de /tmp/tpb-usuari-digits al directori de treball.
 • Personalitzeu i editeu el fitxer tex en Kile, segons correspongui.
 • Compileu el fitxer PDF amb Alt + 6.

Convertir-los a EPUB

 • Assegureu-vos que Calibre està instal·lat al vostre sistema.
 • Convertiu en primer lloc els vostres DocBook a HTML. Per a fer-ho utilitzeu meinproc4 index.docbook.
 • Inicieu el Calibre i escolliu Afegeix llibres.
 • Seleccioneu index.html a la carpeta de DocBook. Espereu fins que el llibre estigui carregat.
 • Escolliu Converteix llibres.
 • Ompliu els camps de metadades segons correspongui.
Pàgina de configuració de la conversió a Calibre.
 • Premeu i espereu fins que el treball estigui fet.
 • Copieu el llibre des de la ~/Biblioteca del calibre al vostre lector de llibres electrònics.