Як перетворити підручник з UserBase на підручник у форматі Docbook

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page How To Convert a UserBase Manual to Docbook and the translation is 100% complete.
Other languages:

Вступ

Так, поточна процедура доволі кострубата, код скрипту не дуже-то і красивий, скрипт недостатньо «розумний» тощо. Єдиним виправданням може слугувати те, що цей спосіб якось працює .

Якщо ви бажаєте удосконалити процедуру, маєте добрі навички з програмування мовою Python, добре знайомі з принципами створення підручників у форматі docbook, ви можете докласти власних зусиль до покращення процесу. Будь ласка, зв’яжіться з користувачем Yurchor, якщо ви бажаєте допомогти.

Приготування сторінок до перетворення

 • Переконайтеся, що кожна зі сторінок має заголовок, відповідно до її місця у змісті підручника.
Довідкова таблиця
UserBase Docbook Коментар
==Розділ== <chapter>
===Розділ=== <sect1>
====Розділ==== <sect2>
=====Розділ===== <sect3>
======Розділ====== <sect4> Намагайтеся уникати використання цього рівні.
 • Використовуйте однорідне форматування назви програми (не використовуйте форми Amaroks, скористайтеся записом Amarok's).
 • Перетворіть всі зображення у формат PNG.
 • Вилучіть всі не-ASCII символи з назв зображень.

Експортування

 • Підготуйте список сторінок (без частин адрес UserBase, http://userbase.kde.org). Приклад для Amarok:
Amarok/Manual/Introduction
Amarok/QuickStartGuide
Amarok/QuickStartGuide/GettingStarted
Amarok/QuickStartGuide/TheAmarokWindow
Amarok/QuickStartGuide/TheMusicCollection
Amarok/QuickStartGuide/Playlists
Amarok/QuickStartGuide/TheContextView
Amarok/QuickStartGuide/HowToDealWithProblems
Amarok/QuickStartGuide/Glossary
Amarok/Manual/AmarokWindow
Amarok/Manual/AmarokWindow/Toolbar
Amarok/Manual/AmarokWindow/MediaSources
Amarok/Manual/AmarokWindow/ContextPane
Amarok/Manual/AmarokWindow/PlaylistPane
Amarok/Manual/ConfiguringAmarok
Amarok/Manual/ConfiguringAmarok/ChangingLayout
Amarok/Manual/Organization
Amarok/Manual/Organization/Collection
Amarok/Manual/Organization/CollectionScanning
Amarok/Manual/Organization/Collection/SearchInCollection
Amarok/Manual/Organization/Collection/OrganizeCollection
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/Ampache
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/DAAP
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/Samba
Amarok/Manual/Organization/Collection/RemoteCollections/UPnP
Amarok/Manual/Organization/Collection/ExternalDatabase
Amarok/Manual/Organization/Collection/WorkingWithMediaDevices
Amarok/Manual/Organization/CoverManager
Amarok/Manual/Organization/TagEditor
Amarok/Manual/Organization/Transcoding
Amarok/Manual/Organization/ScriptManager
Amarok/Manual/Playlist
Amarok/Manual/Playlist/SavedPlaylists
Amarok/Manual/Playlist/PlaylistFiltering
Amarok/Manual/Playlist/QueueManager
Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists
Amarok/Manual/Playlist/AutomaticPlaylistGenerator
Amarok/Manual/Various
Amarok/Manual/Various/Moodbar
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/NonKDE Desktops
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/Windows
Amarok/Manual/Various/AmarokOnOtherPlatforms/OSX
Amarok/Manual/Various/TroubleshootingAndCommonProblems
Amarok/Manual/Various/FAQ
Amarok/Manual/References
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/AmarokMenu
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/ViewMenu
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Playlist
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Tools
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Settings
Amarok/Manual/References/MenuAndCommandReference/Help
Amarok/Manual/References/KeybindingReference
Amarok/Manual/References/KeybindingReference/GlobalShortcuts
Amarok/Manual/References/KeybindingReference/AmarokShortcuts
Amarok/Manual/References/Credits and License

Підказка

Отримати повний список сторінок вашої програми можна за допомогою такого скрипту:
<DPL>
 nottitlematch = %/__|%/zh-%|%pt-%|%(%)
 titlematch = Appname/Manual%
 namespace = 
 columns = 1
 format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],,
</DPL>
Змініть Amarok на назву вашої програми, розмістіть скрипт на вашій сторінці користувача і натисніть кнопку Переглянути. Впорядкуйте отриманий список відповідно до змісту вашого підручника.


Зауваження

Якщо ви працюєте з підручником із Amarok, зважайте на те, що сторінки підручника названо не у повній відповідності із правилами. Можете скористатися
titlematch = Amarok/Manual%|Amarok/QuickStartGuide%
(Зауваження: у взірці немає символів пробілів!)


 • Вставте список сторінок до більшого поля для введення тексту.
 • Натисніть кнопку Експортувати.
Експортуванян сторінок підручника з Amarok
 • Збережіть файл. У подальшому ми використовуватимемо для файла назву Manual.xml.

Перетворення

 • Встановіть пакунок Subversion.
 • Отримайте найсвіжішу версію скрипту перетворення:
  svn checkout --depth=files svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/work/doc/
 • Скопіюйте Manual.xml до теки скрипту.
 • Віддайте команду
  python wiki2docbook.py Manual.xml
  якщо потрібно звантажити ілюстрації до підручника (звантаження всіх ілюстрацій може тривати декілька хвилин UserBase, у системі має бути встановлено grep та wget) або командою
  python wiki2docbook.py -s Manual.xml
  якщо вам не потрібні ілюстрації.

Warning

З якогось часу стало потрібним додавати рядок
144.76.227.197 userbase.kde.org
to /etc/hosts, щоб можна було отримати доступ до UserBase зі скрипту. Зараз цього робити не потрібно. Якщо ви вже додали цей рядок до вашого файла /etc/hosts, можете його вилучити.


Остаточна обробка

 • Перейменуйте Manual.xml.docbook на index.docbook.
 • Переконайтеся, що перетворення виконано без помилок:
  checkXML index.docbook
 • Виправте помилки форматування (краще на сторінках UserBase).
 • Перетворіть документ у формат HTML:
  meinproc4 index.docbook
 • Переконайтеся, що сторінки HTML буде показано правильно (всі зображення має бути показано, посилання мають працювати).
 • Замініть великі зображення на зменшені варіанти за допомогою програми convert з пакунка ImageMagick.
 • Виправте посилання у docbook так, щоб перехід за ними здійснювався до розділів docbook, а не до сторінок UserBase, якщо це можливо.
 • Виправте записи назви програми відповідно до списку записів (entity) KDE.
 • Скопіюйте index.docbook та зображення до вашої теки /doc, а потім надішліть їх до сховища коду.
Документація з K3b на UserBase у Opera та перетворена сторінка у Konqueror.

Оновлення вашого підручника у форматі DocBook з UserBase

Щоб оновити перетворений вами підручник у форматі docbook, будь ласка, виконайте такі дії:

 • Повторно експортуйте дані у форматі XML з UserBase. Докладніший опис експорутвання наведено у розділі Експортування.
 • Скористайтеся скриптом для оновлення вмісту (заголовок з резюме та ключовими словами, а також завершальний розділ буде збережено):
  python wiki2docbook.py -r index.docbook Manual.xml
 • Перевірте docbook, перейменуйте файл на index.docbook і надішліть його разом з новими знімками вікон до вашого сховища коду.

Перетворення даних у форматі DocBook на дані у інших форматах

Перетворення на дані у форматі PDF

Зазвичай, перетворювати DocBook вручну не потрібно. Перетворені у автоматичному режимі PDF можна знайти на сайті документації до KDE.

Якщо ви бажаєте виконати додаткове налаштування, будь ласка, скористайтеся такою послідовністю дій:

 • Встановіть один з дистрибутивів LaTeX (наприклад TeXLive).
 • Створіть файл скрипту (з назвою buildpdf.sh) у каталозі з вашими даними DocBook:
#!/bin/bash

export SGML_CATALOG_FILES=/usr/share/sgml/docbook/sqml-dtd-4.5/catalog:/usr/share/kf5/kdoctools/customization/catalog.xml:/usr/share/sgml/docbook/xml-dtd-4.5/docbook
# add -d to command below to keep the /tmp folder, so you can examine the generated tex.
./dblatex-cvs-install/bin/dblatex -d -b pdftex --style \
	kdestyle\
	-o $(pwd | awk -F/ '{ print $NF }').pdf \
	-P latex.output.revhistory=0 -P newtbl.use=1 \
	-P imagedata.default.scale=pagebound \
	-P literal.width.ignore=1 \
	-I $KDEDIR/share/doc/HTML/en/ \
	-X \
    $1
 • Отримайте стилі KDE:
git clone git://anongit.kde.org/websites/docs-kde-org.git
 • Внесіть зміни до dblatex-cvs-install/bin/dblatex так, щоб вміст файла набув вигляду:
#!/bin/sh

TEXINPUTS=:/path/to/your/dblatex-cvs-install/share/dblatex/latex//:$TEXINPUTS
export TEXINPUTS

/шлях/до/вашого/dblatex-cvs-install/share/dblatex/scripts/dblatex $*

(Замініть /шлях/до/вашого/ на адресу відповідного каталогу)

 • Скопіюйте стилі KDE (/dblatex-cvs-install/share/dblatex/latex/contrib/) до якогось з каталогів TeX, де їх зможе виявити система LaTeX (наприклад, до /usr/share/texmf-dist/tex/latex/kde).
 • Оновіть дані за допомогою команди mktexlsr, відданої від імені користувача root.
 • Віддайте команду ./buildpdf.sh index.docbook. У результаті має бути створено готовий до використання файл PDF. Ви можете зупинитися на цьому кроці, якщо не хочете у подальшому поліпшити результат перетворення.
 • Скопіюйте всі файли з /tmp/tpb-ваш-користувач-цифри до вашого робочого каталогу.
 • Внесіть потрібні зміни до файла tex за допомогою Kile.
 • Зберіть файл PDF натисканням комбінації клавіш Alt + 6.

Перетворення даних у формат EPUB

 • Встановіть у вашій системі пакунок програми Calibre.
 • Спочатку перетворіть DocBook на дані у форматі HTML. Скористайтеся для цього командою meinproc4 index.docbook.
 • Запустіть Calibre і виберіть пункт Додати книги.
 • Виберіть файл index.html у теці вашої DocBook. Зачекайте, доки книгу буде завантажено.
 • Виберіть пункт Перетворити книги.
 • Заповніть поля метаданих.
Сторінка налаштування перетворення Calibre.
 • Натисніть Гаразд і зачекайте, доки роботу буде виконано.
 • Скопіюйте книгу з ~/Calibre Library на ваш пристрій для читання електронних книжок.