KAlgebra/Домашня робота

This page is a translated version of the page KAlgebra/Homework and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎italiano • ‎українська

На цій сторінці наведено приклади застосування KAlgebra для розв’язання конкретних задач.

Приклад з комбінаторики

Нехай слід визначити кількість способів, якими можна розсадити 6 осіб (p1, p2 ... p6) навколо круглого столу з 6 стільцями.

Очевидно, можливі такі варіанти:

p1 p2 p3 p4 p5 p6
p1 p2 p3 p4 p6 p5
p1 p2 p3 p5 p4 p6
p1 p2 p3 p5 p6 p4

і так далі.

Можна зауважити, що останню позицію за столом можна заповнити лише у один спосіб, передостанню — у 2, далі — у 3, у 4, у 5, і нарешті у 6 способів. Отже загальну кількість варіантів можна визначити за допомогою простої формули:

6*5*4*3*2*1

Введемо цю формулу у консоль KAlgebra, і програма обчислить відповідь:

(((((1)*2)*3)*4)*5)*6
=720

Подібний розподіл значень за варіантами, де кількість значень дорівнює кількості варіантів називається «переставляннями».

Ви можете скористатися функцією KAlgebra для обчислення кількості таких переставлянь (ця функція називається «факторіал»):

factorial(6)

дасть нам

factorial(6)
=720

Як бачите, ми отримали той самий результат.

Приклад з теорії ймовірностей

Визначимо ймовірність викинути певну грань гральної кістки.

Сприятливим для нас буде викидання відповідної грані, а несприятливим - викидання інших граней.

Отже, сприятливим буде лише один варіант із шести:

ймовірність = кількість вибраних граней / загальна кількість граней = 1/6

Отже тепер ми знаємо, що ймовірність викидання певної грані кістки дорівнює 1/6.

Ви можете створити просту функцію у KAlgebra для отримання значення ймовірності за означенням:

jmovirnist:=(spryyatlyvi,zagalom)->spryyatlyvi/zagalom

Теорія чисел

Нехай нам потрібно визначити суму всіх цілих чисел у певному діапазоні, наприклад, від 1 до 100. Знаходження подібної суми без певної вправності у арифметиці (якщо ви знаєте потрібний прийом, це нескладно) справа доволі марудна.

У KAlgebra передбачено чудові можливості для виконання подібних обчислень. Віддайте у консолі такі команди:

sum(x: x=1..100)

в результаті отримаємо:

sum(x: x=1..100)
= 5050

Вказана нами синтаксична конструкція призначена для виконання такої послідовності дій:

1. Обмежити діапазон значень x
2. Взяти перше значення x
3. Взяти друге значення x і додати попереднє значення x
4. Взяти третє значення x і додати попереднє значення x
...
N. Взяти останнє значення x і додати останнє значення x

Розрахунок електричних ланцюгів

Приклад 1

Розглянемо простий елемент множення з двома вхідними портами та одним вихідним. Для визначення результату у KAlgebra можна скористатися таким кодом:

and(var1, var2)

Ми отримаємо результат логічного множення вхідних змінних.

Приклад 2

Розглянемо простий електричний ланцюг: джерело живлення з напругою 3 В та два елементи опору (R1 і R2) з’єднані паралельно з опором 3 кОм. Потрібно визначити струм, який проходитиме ланцюгом.

Для початку визначимо значення загального опору відповідно до такого закону:

Rзаг = (1/R1 + 1/R2)-1
I = U/Rзаг

Давайте створимо просту функцію у KAlgebra для виконання обчислень за вказаними формулами:

R_zag:=(R1,R2)->(1/R1+1/R2)^-1
I:=(U,R_zag)->U/R_zag

Подивимося, що у нас вийшло:

I(3, R_zag(3000, 3000))
I(3, R_zag(3 000, 3 000))
= 0,002


Теплопровідність

Приклад з однаковими матеріалами, але різними об’ємами та температурами

Давайте знайдеом температуру суміші 40 літрів води з температурою 15°C та 30 літрів води з температурою 70°C? Скористаємося законом збереження енергії. Ми знаємо, енергія суміші є сумою енергій складових, отже (літерою Q ми позначили внутрішню енергію):

Uсум = U1 + U2

Внутрішня енергія є добутком теплоємності при сталому об’ємі на об’єм і на температуру:

U = C*V*T

Отже Cост*Vост*Tост = C1*V1*T1 + C2*V2*T2

Оскільки теплоємності є однаковими, на них можна скоротити. Остаточний об’єм дорівнюватиме сумі двох початкових об’ємів:

(V1+V2)*Tост = V1*T1 + V2*T2
або
Tост = (V1*T1 + V2*T2)/(V1+V2)

Тепер ми можемо або безпосередньо ввести значення у KAlgebra:

(40*15 + 30*70)/(40 + 30)
(40*15+30*70)/(40+30)
=38.5714

і отримати остаточну температуру, або створити функцію, якщо обчислення треба буде повторити:

Temp_ost:=(v1,t1,v2,t2)->(v1*t1 + v2*t2)/(v1+v2)

Створеною функцією можна скористатися ось так:

Temp_ost(40,15,30,70)
Temp_ost(40, 15, 30, 70)
=38.5714

Приклад з двома різними рідинами

Нехай тепер маємо дві рідини з різними теплоємностями, зокрема 4180 Дж/(л*К) для першої рідини (вода) та 1925 Дж/(л*К) для другої (етиловий спирт). Повернімося до рівняння:

Cост*Vост*Tост = C1*V1*T1 + C2*V2*T2

Остаточна темлоємність буде середньою зваженою величиною відносно теплоємностей першої і другої рідин за об’ємом (оскільки це теплоємність при сталому об’ємі, а не при сталій масі чи молярності):

Cост = (C1*V1 + C2*V2)/Vост

Підставляючи це співвідношення до попереднього рівняння, ми отримаємо:

(C1*V1 + C2*V2)*Tост = C1*V1*T1 + C2*V2*T2
або
Tост = (C1*V1*T1 + C2*V2*T2)/(C1*V1 + C2*V2)

Ми можемо або скористатися цією формулою безпосередньо:

(4180*40*15 + 1925*30*70)/(4180*40+1925*30)
((4,180*40)*15+(1,925*30)*70)/(4,180*40+1,925*30)
=29.1198

Або створити функцію, якщо можливі подальші обчислення за цією формулою:

Temp_ost2:=(c1,v1,t1,c2,v2,t2)->(c1*v1*t1 + c2*v2*t2)/(c1*v1+c2*v2)

Цією функцією можна скористатися так:

Temp_ost2(4180,40,15,1925,30,70)
finalTemp2(4,180, 40, 15, 1,925, 30, 70)
=29.1198

Знімок вікна KAlgebra після виконання обчислень:

KAlgebra-Fluids-Example-Screenshot.png

This page was last edited on 29 April 2011, at 16:27. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.