KAlgebra/Домашня робота

  From KDE UserBase Wiki
  This page is a translated version of the page KAlgebra/Homework and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  На цій сторінці наведено приклади застосування KAlgebra для розв’язання конкретних задач.

  Приклад з комбінаторики

  Нехай слід визначити кількість способів, якими можна розсадити 6 осіб (p1, p2 ... p6) навколо круглого столу з 6 стільцями.

  Очевидно, можливі такі варіанти:

  p1 p2 p3 p4 p5 p6
  p1 p2 p3 p4 p6 p5
  p1 p2 p3 p5 p4 p6
  p1 p2 p3 p5 p6 p4

  і так далі.

  Можна зауважити, що останню позицію за столом можна заповнити лише у один спосіб, передостанню — у 2, далі — у 3, у 4, у 5, і нарешті у 6 способів. Отже загальну кількість варіантів можна визначити за допомогою простої формули:

  6*5*4*3*2*1

  Введемо цю формулу у консоль KAlgebra, і програма обчислить відповідь:

  (((((1)*2)*3)*4)*5)*6
  =720

  Подібний розподіл значень за варіантами, де кількість значень дорівнює кількості варіантів називається «переставляннями».

  Ви можете скористатися функцією KAlgebra для обчислення кількості таких переставлянь (ця функція називається «факторіал»):

  factorial(6)

  дасть нам

  factorial(6)
  =720

  Як бачите, ми отримали той самий результат.

  Приклад з теорії ймовірностей

  Визначимо ймовірність викинути певну грань гральної кістки.

  Сприятливим для нас буде викидання відповідної грані, а несприятливим - викидання інших граней.

  Отже, сприятливим буде лише один варіант із шести:

  ймовірність = кількість вибраних граней / загальна кількість граней = 1/6

  Отже тепер ми знаємо, що ймовірність викидання певної грані кістки дорівнює 1/6.

  Ви можете створити просту функцію у KAlgebra для отримання значення ймовірності за означенням:

  jmovirnist:=(spryyatlyvi,zagalom)->spryyatlyvi/zagalom

  Теорія чисел

  Нехай нам потрібно визначити суму всіх цілих чисел у певному діапазоні, наприклад, від 1 до 100. Знаходження подібної суми без певної вправності у арифметиці (якщо ви знаєте потрібний прийом, це нескладно) справа доволі марудна.

  У KAlgebra передбачено чудові можливості для виконання подібних обчислень. Віддайте у консолі такі команди:

  sum(x: x=1..100)

  в результаті отримаємо:

  sum(x: x=1..100)
  = 5050

  Вказана нами синтаксична конструкція призначена для виконання такої послідовності дій:

  1. Обмежити діапазон значень x
  2. Взяти перше значення x
  3. Взяти друге значення x і додати попереднє значення x
  4. Взяти третє значення x і додати попереднє значення x
  ...
  N. Взяти останнє значення x і додати останнє значення x

  Розрахунок електричних ланцюгів

  Приклад 1

  Розглянемо простий елемент множення з двома вхідними портами та одним вихідним. Для визначення результату у KAlgebra можна скористатися таким кодом:

  and(var1, var2)

  Ми отримаємо результат логічного множення вхідних змінних.

  Приклад 2

  Розглянемо простий електричний ланцюг: джерело живлення з напругою 3 В та два елементи опору (R1 і R2) з’єднані паралельно з опором 3 кОм. Потрібно визначити струм, який проходитиме ланцюгом.

  Для початку визначимо значення загального опору відповідно до такого закону:

  Rзаг = (1/R1 + 1/R2)-1
  I = U/Rзаг

  Давайте створимо просту функцію у KAlgebra для виконання обчислень за вказаними формулами:

  R_zag:=(R1,R2)->(1/R1+1/R2)^-1
  I:=(U,R_zag)->U/R_zag

  Подивимося, що у нас вийшло:

  I(3, R_zag(3000, 3000))
  I(3, R_zag(3 000, 3 000))
  = 0,002


  Теплопровідність

  Приклад з однаковими матеріалами, але різними об’ємами та температурами

  Давайте знайдеом температуру суміші 40 літрів води з температурою 15°C та 30 літрів води з температурою 70°C? Скористаємося законом збереження енергії. Ми знаємо, енергія суміші є сумою енергій складових, отже (літерою Q ми позначили внутрішню енергію):

  Uсум = U1 + U2

  Внутрішня енергія є добутком теплоємності при сталому об’ємі на об’єм і на температуру:

  U = C*V*T

  Отже Cост*Vост*Tост = C1*V1*T1 + C2*V2*T2

  Оскільки теплоємності є однаковими, на них можна скоротити. Остаточний об’єм дорівнюватиме сумі двох початкових об’ємів:

  (V1+V2)*Tост = V1*T1 + V2*T2
  або
  Tост = (V1*T1 + V2*T2)/(V1+V2)

  Тепер ми можемо або безпосередньо ввести значення у KAlgebra:

  (40*15 + 30*70)/(40 + 30)
  
  (40*15+30*70)/(40+30)
  =38.5714

  і отримати остаточну температуру, або створити функцію, якщо обчислення треба буде повторити:

  Temp_ost:=(v1,t1,v2,t2)->(v1*t1 + v2*t2)/(v1+v2)

  Створеною функцією можна скористатися ось так:

  Temp_ost(40,15,30,70)
  
  Temp_ost(40, 15, 30, 70)
  =38.5714

  Приклад з двома різними рідинами

  Нехай тепер маємо дві рідини з різними теплоємностями, зокрема 4180 Дж/(л*К) для першої рідини (вода) та 1925 Дж/(л*К) для другої (етиловий спирт). Повернімося до рівняння:

  Cост*Vост*Tост = C1*V1*T1 + C2*V2*T2

  Остаточна темлоємність буде середньою зваженою величиною відносно теплоємностей першої і другої рідин за об’ємом (оскільки це теплоємність при сталому об’ємі, а не при сталій масі чи молярності):

  Cост = (C1*V1 + C2*V2)/Vост

  Підставляючи це співвідношення до попереднього рівняння, ми отримаємо:

  (C1*V1 + C2*V2)*Tост = C1*V1*T1 + C2*V2*T2
  або
  Tост = (C1*V1*T1 + C2*V2*T2)/(C1*V1 + C2*V2)

  Ми можемо або скористатися цією формулою безпосередньо:

  (4180*40*15 + 1925*30*70)/(4180*40+1925*30)
  
  ((4,180*40)*15+(1,925*30)*70)/(4,180*40+1,925*30)
  =29.1198

  Або створити функцію, якщо можливі подальші обчислення за цією формулою:

  Temp_ost2:=(c1,v1,t1,c2,v2,t2)->(c1*v1*t1 + c2*v2*t2)/(c1*v1+c2*v2)
  

  Цією функцією можна скористатися так:

  Temp_ost2(4180,40,15,1925,30,70)
  
  finalTemp2(4,180, 40, 15, 1,925, 30, 70)
  =29.1198

  Знімок вікна KAlgebra після виконання обчислень: